ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan her çalışma çok kıymetli. Çünkü, şu anda  25 bin 111 nakil bekleyen kişi var. 

Yıllardır, toplum bilincini artırmak için medya çalıştayları düzenlediğim için, basın mensuplarının bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu da  gözlemlerim. Dizi setleri ve medya kuruluşları ziyaretlerinin yanı sıra medya çalıştayı düzenlediğimde bağış için hassasiyetle destek verdiler. 

Konu sağlık olunca gazeteciler her türlü yardımı yapmaya çalışır.  Sağlık çalışanları da bu konuda bağış oranlarını artırmak için ellerinden geleni yaparlar. Hatta Türkiye Organ Nakli Vakfı  (TONV), bir adım daha ileri gidip, dünyadaki gazetecilere bu konunun önemini anlatmak için çalışmalar yapıyor. 

Beyin ölümü yanlış anlatılıyor
Yapılan tüm çalışmaların yanı sıra, medyanın önemini ortaya koyan Sağlık Haberlerinde “Mucize Tedavi”ler başlıklı makaleden  alıntı yaparak konuyu biraz daha detaylandırmak istiyor: 

Basın organlarının “beyin ölümü” kavramının anlamına dikkat etmeden  haber yapmalarının üç açıdan olumsuz sonuç doğurabileceğine işaret edilerek kavramın daha özenli kullanılması uyarısında bulunulmaktadır. 

 1. Toplumda tıbba olan güven azalacak, tıbbın “ölüm” dediği olgularda dahi, ölmeme, bir geri dönme olasılığının var olduğu zannı oluşacaktır.
2. Beyin ölümü kavramının en önemli uygulama alanlarından biri olan organ bağışlarını azaltabilecektir. Nitekim hastanın yakını “mucize” beklentisiyle organ bağışında bulunmayacağını
açıklamıştır.
3. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bir “mucize” ile de olsa sağlığını kazanabileceği zannı, sınırlı sayıda olan yoğun bakım birimlerine daha fazla gereksinim duyan/ gerçekten yarar sağlanabilecek olan hastaların bu olanaktan yararlanmalarını engelleyebilecektir.”


Öğrencilerin % 69.1’i organ bağışı için ne yapmak gerektiğini bilmiyor
Görüldüğü üzere medyadaki haberler toplumun bilinç düzeyini artırıyor. Bu anlamda da gençlerin bu konudaki farkındalığını araştıran “Organ Bağışı Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Düşünceleri”ni inceleyen bir çalışmada ilginç bir veri tespit edilmiş: “Üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusunda görüşlerini almak amacıyla erkek ve kız öğrenci yurtlarında basit rastgele örnekleme ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 360 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin % 59.5’inin organ bağışı konusunda bilgilerinin olduğu, % 59.6’sının organ  bağışında bulunmak istediği, % 78.9’unun organ bağışının gerekliliğine inandığı, % 69.1’inin ise organ bağışı için ne yapmak gerektiğini bilmediği saptanmıştır.”

Organ bağışı yapmak isteyenler, nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyor. Öğrenmek isteyenler için şu siteyi önerebilirim. Farkındalığı artırırken, bağış yapmak isteyenlere yol haritalarını sunmak da çok önemli yer tutuyor. Çünkü, organ bağışı hayat kurtarır.