İSHAL ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 25’İ ROTA VİRÜS KAYNAKLI

Dünya genelinde her yıl 1.6-2.4 milyon kişinin ishal nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 25’inden rotavirusların sorumlu olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, özelikle ülkemizde doğuya gittikçe oranların arttığına dikkat çekti.

Günümüzde Rota virüsün yol açtığı ishalden çok sayıda ölüm olmadığı gibi yanlış bir kanının yaygın olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Rotaviruslar, tüm dünyada bebek ve küçük yaştaki çocuklarda görülen gastroenteritlerin en önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Ağır dehidratasyon hatta ölüme sebep olan ciddi ishale neden olabiliyor. Dünya genelinde her yıl 1.6-2.4 milyon kişi ishal nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 25’inden rotaviruslar sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla, rotaviruslar yılda 600 bin, günde yaklaşık bin 600 çocuğun ölümüne sebep oluyor. Gelişmekte olan ülkelerde doğan her 250 çocuktan biri rotavirus gastroenteriti nedeniyle kaybediliyor. Gelişmiş ülkelerde de 5 yaş altı çocuklarda görülen akut enfeksiyöz ishallerin önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Örneğin, ABD’de 5 yaş altı çocuklarda tüm hastaneye yatışların yüzde 10-12’sinden rotavirus ishali tanısı konuyor. Sadece ABD’ne getirdiği ekonomik yükün yılda 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Gastroenterit nedeniyle dünya genelinde her yıl yaklaşık 25 milyon çocuk doktora başvuruyor ve 2 milyon çocuk hastaneye yatırılıyor.Rotavirus ishali, diğer nedenlerle olan ishallere göre daha sık olarak uzamış ishale ve malnütrisyona yol açıyor” dedi.


“Ülkemizde Her Yıl Yaklaşık 500 Bin Rotavirüs İshali Görülüyor”
Rotavirüs kaynaklı ishalden çok fazla ölüm olmadığı düşünüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, “Batı illerimizde çalışan hekimler bu düşüncelerinde haklıdırlar. Bu bölgelerde ishal ölümü yok denecek kadar azdır. Ama daha fakir bölgelerimize gittiğimiz zaman, oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, çok ağır vakalarla karşılaştıklarını ve ishalden hala çocuk kaybettiklerini söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü, önemli bir epidemiyoloji dergisi olan Epidemiology Infection’un 2009 yılı son sayısında yayınladığı makalede, rotavirüs ishali nedeniyle Avrupa’da yılda 6 bin 550 bebeğin kaybedildiğini; bu ölümlerin yüzde 93’ünün’de ülkemizin de içinde bulunduğu 7 ülkede görüldüğünü ve Türkiye’nin bin 700 ölümle Avrupa’da rotavirüs ölümlerinin en sık görüldüğü ülke olduğunu deklare etmiştir. Batı illerimizde ölüm az görülse bile, ülkemizde yaptığımız çalışmaların verileri ve DSÖ rakamlarını göz önüne alarak hesapladığımızda, ülkemizde her yıl yaklaşık 500 bin rotavirüs ishali görülüyor. 7 bin 500’den fazla vakanın rotavirüs ishali nedeniyle hastaneye yattığını söyleyebiliriz. Özetle, ülkemizde rotavirüs ishali önemli bir sağlık sorunudur” şeklinde konuştu.


“Aşı ile Rotaviruse Bağlı Ölümlerin Yüzde 80’i Önlenebilecek”
Temmuz 2009’da Dünya Sağlık Örgütü uzmanlar grubu (SAGE)’nin tüm dünya ülkelerinde rotavirus aşısının rutin aşı şemalarına eklenmesinin gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, özellikle de ülkemiz gibi ishal ölümlerinin hala görüldüğü ülkelere öncelikle verilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kurugöl, böylece rotaviruse bağlı ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceğini kaydetti.