AKCİĞER NAKLİNDE MERAK EDİLENLER

Derin bir nefes almak ne kadar güzel değil mi? Nefes alma güçlüğü çekenler için ise çok kıymetlidir, hayatidir.  Peki, alamayanlar için ne yapılabilir? Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle organ bağışı bekleyenler için umut olunabilir mi? 
Organ bağışı hayat kurtarır. Artık akciğerler vücudun ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda nakil yapılıyor.  Çünkü o aşamaya gelindiğinde zaten diğer yöntemlerin tümü denenmiş, başka bir tedavi yöntemi kalmamış oluyor. Akciğer nakli bekleyen hastalar için bu süreç çok hayati önem taşıyor.

Türkiye’de ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Doç. Dr. Cemal Asım Kutlu, bu zamana kadar gerçekleştirdiği 76 nakil ile edindiği tecrübelerini paylaştı. Kutlu, akciğer naklini bekleyen hastaların neler yaşadığı ve bu süreçte neler olduğunu anlattı. 

Akciğer nakli kimlere yapılır?
Hastanın akciğer nakli gibi büyük bir cerrahi girişimi kaldırabilecek kadar iyi olması gerekir. Akciğer dışında diğer organların; kalp, böbrek karaciğer gibi hem cerrahi girişim sırasında gelişebilecek olaylarda hem de verilecek ilaçların etkilerini tolere etme kapasitelerinin yeterli düzeyde olması son derece önemlidir.

Akciğer nakli ne zaman yapılır?
Akciğerlerin kaybettiği işlev dolayısıyla yaşamın tehlike altına girdiğini gözlemlemek nakil zamanının geldiğini gösterir. Bu açıdan bakıldığında naklin kime yapılacağı kadar, ne zaman yapılacağını da belirlemek nakil ekiplerinin çok dikkatli davrandığı noktalardan birisidir. 

Akciğer nakli için organ kaynakları nelerdir?
Akciğer için doğal olarak tüm kadavra donörleri önemli bir kaynaktır. Ancak dünyada çok çeşitli sebeplerden bu donörlerin ancak yüzde 25-30’unda akciğer kullanılabilmektedir. Çeşitli ülkelerde organ sayısındaki yetersizlik sebebiyle iki vericiden birer lob alınarak canlıdan akciğer nakli de yapılmaktadır. 

Akciğer nakli olduktan sonra ne kadar zamanda taburcu olunur?
Bizim pratiğimizde en erken taburcu olan hastamız 14. günde evine gitti. Bu tıbbi iyilik kadar sürece uyumla da ilişkilidir. Ortalama olarak 20-25 gün diyebiliriz. 

Akciğer nakli sonrası çalışma hayatına dönülüyor mu?
Elbette. Bu çok istenilen bir şeydir. Amerika’da hastalar büyük oranda yaklaşık yüzde 80, nakilden sonra çalışmaktadırlar. Ancak bu kişilerin bir bölümü yarı zamanlı bir iş tercih etmektedir. Birçok çarpıcı örnek var bilinen, ama ben çok hayran kaldığım örneği burada söylemek isterim: İngiltere’nin önemli bir merkezinde araştırmacı olarak çalışan bir doktor yüksek akciğer tansiyonu nedeniyle kalp-akciğer nakli olmak durumunda kalır. Ardından tekrar işine döner ve bu sefer ilgisini akciğer nakline çevirir. Ameliyattan 8 yıl sonra kendi ameliyatını yapan doktoru ile birlikte editörlüğünü yaptığı “Akciğer Nakli” kitabını yayımlar.