ULUSAL TIP GÜNLERİNDE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ ELE ALINDI

Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için iş gücü kaybını önlemede ve maliyeti azaltmadaki öneminin vurgulandığı Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri Kastamonu’da gerçekleştirildi.  

17-19 Ekim tarihleri arasında Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri Kastamonu’da gerçekleştirildi.  

Günümüzün sağlık sorunları ve çözümünün tartışıldığı toplantı, Safiye Elbi, modern hemşirelik eğitimi almış ilk hemşire ve Dr. Reşit Galip de Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan önemli hekim adına düzenlendi. 

Dr. Reşit Galip Baydur ve Hemşire Safiye Hüseyin Elbi Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Tıp Günleri düzenleme kurulu adına Kongre Eş Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Selver Kipay, soruları yanıtladı. 

Bu toplantılar neden yapılıyor?
İlki 2 Eylül 1925’de Ankara’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ve ülkenin zor çetin günlerinde var olan sağlık sorunlarını çözmek, halkın ve askerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla “I. Milli Türk Tıp Kongresi” adı ile toplanmıştır. Bir başka önemli amacı ise savaş alanlarında askerin, cephe gerisinde vatandaşın sağlık sorunlarını tartışmak ve çözüm yolları bulmak, bulunan çözümleri sağlık şuralarına taşıyarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesine olanak tanımaktır. Böylece savaşın yıkıcı etkisi nedeniyle yeniden ayağa kalkma çabası içerisinde olan ve bir yangın yeri olan Anadolu sağlıklı nesiller ile medeniyet yarışında gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilecektir. 


“Milli Türk Kongreleri” ilk toplandığı yıldan itibaren aynı amaç ve coşkuyla düzenli olarak iki yıl ara ile zaman zaman ise üç-dört yıl ara ile yapılmış, ardından yirmi kongrenin sonunda toplantılar unutulmuştur. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda ve sonrasında bulaşıcı hastalıklarla yapılan ciddi savaşlar pek çok bulaşıcı hastalığın eradike edilmesine neden olmuştur. Bulaşıcı hastalıkların eradike edilmesinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasında önemli katkı ve tembihinin olduğu göz ardı edilemeyecek olan “Milli Tıp Kongrelerinin” unutulması sağlığı korunmasına yönelik çabaları da önemli ölçüde etkilemiştir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi iş gücü kaybını önlemede ve maliyeti azaltmada oldukça önemlidir. Her ne kadar sağlık alanında istendik modern gelişmeler her geçen gün hızla yol alsa da toplumun eğitim düzeyi artmış olsa da sağlığa yönelik sorunlar güncel olmayı sürdürmektedir. Bu nedenle benzer bir ruh ile “Milli Tıp Kongrelerine” öykünme ve hatta vefa sonucu Ulusal Tıp Günleri toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Böylece alanlarında akademik yeterliliğe ulaşmış bilim insanlarının bir araya gelerek sağlık sorunlarını ve yeni bilimsel gelişmeleri tartıştıkları halkı bilinçlendirmeye yönelik çabalar ortaya çıkmıştır. Sadece sağlık alanında değil aynı zamanda ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak çeşitli alanlarda bilgi paylaşımının yapıldığı “Ulusal Tıp Günleri” (UTG) toplantıları farklı konularda bilgi paylaşımı ile zenginleşmiştir. UTG bir başka önemli farkı ise tümüyle gönüllülük esasına dayanması, kongre katılımlarının ücretsiz olması ve paylaşıma istekli olan herkese açık olmasıdır. 


Neler hedefleniyor?
Ulusal Tıp Günleri kongrelerinin önemli özelliklerinden biri de pek çok farklı disiplinden bilim insanının bilgi paylaşımına olanak tanıyarak disiplinler arası etkileşimi sağlamaktır. Öznesi insan olan tüm disiplinlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmeleri bireyin fiziksel, ruhsal, sosyolojik açıdan iyilik halini sürdürmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Ayrıca sağlığın korunması ve geliştirilmesi sürecinde koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin vurgulanması, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çabaların artırılması ve konuya ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik yaklaşımlar farkındalık yaratacaktır.


Hedeflere ulaşıldı mı?
Katılımların her kongrede artması ve hatta farklı disiplinlerden ciddi ilgi görmesi hedeflenen amaçlara biraz daha ulaşıldığını göstermektedir. Hedeflenen bilincin ve farkındalığın en önemli göstergeleri her yıl artan coşkuyla katılımların olması ve en önemlisi halkın toplantılara ilgi göstererek katılmasıdır. 


Özellikle hangi branşlar seçildi?
Ulusal Tıp Günleri kongreleri, disiplin farkı gözetmeksizin insan ve toplum için bir araya gelmeyi hedeflemiş, bireyi ve içerisinde yaşadığı toplumu ideale ulaştırma ve geliştirme amacıyla çalışmalarını sürdürmekte olan disiplinler arası bilim insanlarının bilgi paylaşımında bulunduğu toplantılardır.