NEGATİF PERFORMANS MOBBİNG Mİ?


“Aile hekimine gelmeyen her gebenin, bebeğin, çocuğun sorumluluğu, hekime negatif performans ile yansıyor” diyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Dr. Akif Emre Eker, sağlık sistemimizde kişilerin hiçbir sorumluluğunun olmadığını bütün sorumluluğun, tek taraflı olarak hekimlere yüklendiğini belirtti.


Negatif performans uygulamasının dünyada bir benzerinin olmadığını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Dr. Akif Emre Eker, “Aile hekimine gelmeyen kişinin sorumluluğu, hekime negatif performans ile yansıyor” dedi.
Aile hekiminin gebe izlemleri, bebek izlemleri, çocuk izlemleri, bağışıklama yani ulusal programda yer alan 13 aşının hepsini bebeklerine yapmak gerektiğini kaydeden Eker, şunları söyledi: “Bu kişilerin bu işlemleri yaptırabilmesi için Aile Sağlığı Merkezlerine gelmesi lazım. Bunların bir çoğu Aile Sağlığı Merkezine istekli gelmiyor.

 Hekimlerin Negatif Performans Almaması İçin
Aile hekimlerinin günlük pratiğinde yapması gereken koruyucu sağlık hizmetleri var. Bunlardan bir tanesi yeni bebeklerin izlenmesi ve takipleri, gebelerin izlemleri ve takipleri, çocuk izlemleri, en önemlisi bir ülkenin sosyal gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütlerden biri olan bağışıklama. Bağışıklama oranları sosyoekonomik gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Yapmış olduğumuz aşılar konusunda yüzde 100 oranının altında kaldığımızda negatif performans kesintisine maruz kalıp almış olduğumuz ücretlerden 500 TL ye kadar kesintiler olabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda negatif performans getiriyor. Ve bunun sorumluluğu tek taraflı Aile Hekimlerine veriliyor.

“Bir Sözleşme Dönemi İçerisinde 100 İhtar Puanı Alınırsa,  Sözleşme Tek Taraflı Fesih Ediliyor”
Kayıtlı olan kişilerle ilgili veriler aylık periyotta, kullanılan bilgi sistemleri (AHBS) aracılığı ile Sağlık Bakanlığı veri sistemine gönderiliyor. Yeni ayla birlikte Bir aile hekimi, “Kaç bebeğe aşı yapacak?”, “Kaç gebe izleyecek?”,Kaç çocuk izlemi yapacak? Kaç 15-49 yaş izlemi yapılırsa maaşı tam olarak alacak?”bunları kullanmış olduğumuz AHBS programı üzerinden görebiliyoruz.

 Eğer aile hekimi ay sonunda belirlenen bu işlemleri yapamazsa, yapamadığı her yüzde oranınca maaştan kesiliyor. Yapılacak işlerin yüzde 98’ini yaptığınızda, yüzde 2 oranında maaştan kesinti oluyor. Yüzde 10 Performans kesintisine uğrayan da olabiliyor. Tavan oranı yüzde 20, yani en fazla yüzde 20 kesiliyor. Ancak bu oran yüzde 20’ye düşürülürse, kesintiye ilaveten ihtar puanı veriliyor. Eğer bir sözleşme dönemi içerisinde 100 ihtar puanı alınırsa,  sözleşme tek taraflı fesih ediliyor.

“Aile Hekimleri Taşeron İşçi gibi Çalışıyor”
Aslında bakıldığında; Biz sözleşmeli çalışan taşeron işleriz. Sağlık Bakanlığı bizden hizmet satın alıyor. Bunun karşılığında da maaş yerine hak ediş ödüyor. Kamu adına iş yapan diğer kamu personeliyiz. Negatif performans uygulaması üzerimize bindirilen bir tür mobbing aslında. Sağlık sisteminden hizmet alan kişilerin, kendi sağlıklarıyla bile ilgili hiçbir sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk, tek taraflı olarak hekimlere yüklenmiş durumda.”

Doğru, etik ve tarafsız haberciliğin adresi Med-Index : www.med-index.com Mutlaka ziyaret edin!