AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BÜTÇELİ “ŞİZOFRENİ ARAŞTIRMASI”

Sadece klinik muayene ile tanısı konulabilen sizofreni hastalığının risk etmenlerinin  “Gen-Çevre Etkileşimi” başlığı altında araştırıldığı Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde 13 ülkede, 25 merkezde yürütülen araştırma hakkında bilgi veren çalışmanın Türkiye ayağının veri toplama koordinatörü Psikiyatri Uzmanı Dr. Sinan Gülöksüz, çalışmanın şizofreni ile ilgili Avrupa’nın en büyük bütçeye sahip araştırması olduğunu belirtti.  

“Şizofrenide Gen-Çevre Etkileşimi Çalışması İçin Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde Türkiye Şizofreni Ağı Aile Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması: Çok Merkezli, Uluslararası, Müdahalesiz Laboratuvar Çalışması”başlıklı EU-GEI çalışması, Türkiye’den sağlık alanında desteklenen en yüksek bütçeli Avrupa Birliği projesi olma özelliği taşıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Sinan Gülöksüz’ün veri toplama koordinatörlüğü gorevini ustlendigi çalışma hakkında Sağlık Dergisi’ne şu açıklamalarda bulundu: “ EU-GEI projesi toplam 13 ülkede, 25 merkezde yürütülüyor. Türkiye’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı liderliginde yürütülen projede Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu ve Doç. Dr. Meram Can Saka yurutucu araştırmacı olarak görev alıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Köksal Alptekin ve İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alp Üçok ile ortaklaşa çalışarak, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi çatısı altında projeyi yürütüyor. Projeye Türkiye’den 1000 hasta,1000 hasta yakını ve 1000 kontrolün dahil edilmesi hedefleniyor. 

Klinik muayene ile tanı konuyor
Şizofreni, tanısı klinik muayene sonucu konulan  bir hastalık. Bu hastalığa çevrenin ve genetik yapının ne kadar etkili olduğu üzerine istatistiki bir sonuç elde etme imkanı yakalayacağız. Şizofreni, kronik özelliği ile kişinin becerilerinde belirgin gerilemeye neden olan, uzun ve pahalı tedaviler gerektiren, yüksek oranda başka hastalıklara ve erken ölüme yol açabiliyor. Şizofreninin toplumun yüzde 1’inde, diğer klinik psikozlar ile beraber düşünüldüğünde ise toplumun yüzde 3’ünde görülen bir hastalık grubu olduğu dikkate alındığında, halk sağlığı açısından da var olan en büyük sorunlardan biri.

Gen-Çevre etkileşim 
Proje kapsamında görüşülen hasta ve hasta yakınlarından elde edilen bilişsel, psikolojik, sosyal ve genetik materyaller incelenerek hastalığın nedenleri ile gen-çevre etkileşimi hakkında sonuçlar elde edilecek ve bu veriler kapsamlı bir biçimde değerlendirilecek. 

Psikozların Sebepleri
anlaşılabilmesi için genetik (kalıtsal) özellikler önemli olduğundan katılanlardan kan örnekleri alınıyor, alınan kan örneğinden genetik özellikleri gösteren gerekli materyal (DNA) isimsizleştirilerek çalışma kapsamında genetik tetkikleri yapacak merkezde değerlendiriliyor.” 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BÜTÇELİ “ŞİZOFRENİ ARAŞTIRMASI”

Sadece klinik muayene ile tanısı konulabilen sizofreni hastalığının risk etmenlerinin  “Gen-Çevre Etkileşimi” başlığı altında araştırıldığı Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde 13 ülkede, 25 merkezde yürütülen araştırma hakkında bilgi veren çalışmanın Türkiye ayağının veri toplama koordinatörü Psikiyatri Uzmanı Dr. Sinan Gülöksüz, çalışmanın şizofreni ile ilgili Avrupa’nın en büyük bütçeye sahip araştırması olduğunu belirtti.  

“Şizofrenide Gen-Çevre Etkileşimi Çalışması İçin Avrupa Şizofreni Ağı Dahilinde Türkiye Şizofreni Ağı Aile Temelinde Gen Çevre Etkileşimi Çalışması: Çok Merkezli, Uluslararası, Müdahalesiz Laboratuvar Çalışması”başlıklı EU-GEI çalışması, Türkiye’den sağlık alanında desteklenen en yüksek bütçeli Avrupa Birliği projesi olma özelliği taşıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Sinan Gülöksüz’ün veri toplama koordinatörlüğü gorevini ustlendigi çalışma hakkında Sağlık Dergisi’ne şu açıklamalarda bulundu: “ EU-GEI projesi toplam 13 ülkede, 25 merkezde yürütülüyor. Türkiye’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı liderliginde yürütülen projede Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu ve Doç. Dr. Meram Can Saka yurutucu araştırmacı olarak görev alıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Köksal Alptekin ve İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alp Üçok ile ortaklaşa çalışarak, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi çatısı altında projeyi yürütüyor. Projeye Türkiye’den 1000 hasta,1000 hasta yakını ve 1000 kontrolün dahil edilmesi hedefleniyor. 

Klinik muayene ile tanı konuyor
Şizofreni, tanısı klinik muayene sonucu konulan  bir hastalık. Bu hastalığa çevrenin ve genetik yapının ne kadar etkili olduğu üzerine istatistiki bir sonuç elde etme imkanı yakalayacağız. Şizofreni, kronik özelliği ile kişinin becerilerinde belirgin gerilemeye neden olan, uzun ve pahalı tedaviler gerektiren, yüksek oranda başka hastalıklara ve erken ölüme yol açabiliyor. Şizofreninin toplumun yüzde 1’inde, diğer klinik psikozlar ile beraber düşünüldüğünde ise toplumun yüzde 3’ünde görülen bir hastalık grubu olduğu dikkate alındığında, halk sağlığı açısından da var olan en büyük sorunlardan biri.

Gen-Çevre etkileşim 
Proje kapsamında görüşülen hasta ve hasta yakınlarından elde edilen bilişsel, psikolojik, sosyal ve genetik materyaller incelenerek hastalığın nedenleri ile gen-çevre etkileşimi hakkında sonuçlar elde edilecek ve bu veriler kapsamlı bir biçimde değerlendirilecek. 

Psikozların Sebepleri
anlaşılabilmesi için genetik (kalıtsal) özellikler önemli olduğundan katılanlardan kan örnekleri alınıyor, alınan kan örneğinden genetik özellikleri gösteren gerekli materyal (DNA) isimsizleştirilerek çalışma kapsamında genetik tetkikleri yapacak merkezde değerlendiriliyor.”