BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI

“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmada tüm taraflar bir araya gelerek mutabakat sağlandı.

24-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında Rixos Grand Ankara Otelde Yapılan Sektörle İşbirliği Çalıştayı Programının açılış konuşmasını, Müşteşar Yardımcısı Mehmet Temel ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü Hüseyin Acır yaptı. Konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının sektörle işbirliği çalışmalarına verdiği değerden, bu uygulamaların sektörle işbirliği açısından gerekliliğinden mesleki eğitimde gelinen noktadan ve yapılan çalışmanın öneminden bahsedildi.

Biyomedikal Mühendislik Merkezi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında kurumsal uygulamalara ait sunular Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Biyomedikal Mühendislik Merkezi Başkanlığı adına konuşma yapan Merkez Başkanı Prof. Dr. Osman Eroğul, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Biyomedikal Mühendislik Merkezi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki uygulamaları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Eroğul, klinik mühendislik birim, görevleri askeri alanda biyomedikal uygulamalar konularına değindi. Süreç içerisinde M.E.B ile birlikte yapılan hizmet içi çalışmalarından ve bu çalışmaların iki kurumada kattığı değerlerden söz eden Prof. Dr. Eroğul, biyomedikal cihaz teknolojileri alanı teknisyenlik eğitiminde kurumsal beklenti ve önerilerinden bahsetti. Prof. Dr. Eroğul, MEB ile ortaklaşa yapılan çalışmaları ve alanın önemini vurguladı.

Kalibrasyon Elemanları İhtiyacı
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden Doç. Dr. Özcan Gülçür ise konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Kurumu ve uygulamaları hakkında bilgi vererek, Türkiye de Biyomedikal konularına değindi. Biyomedikal teknisyen ihtiyacına dikkat çeken Doç. Dr. Gülçür, bu alandaki bakım onarım ve kalibrasyon elemanları ihtiyacı ve öneminden bahsederek, öğretmen eğitiminin önemini vurguladı.
Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kır; bu alana daha çok tıp adamı gözüyle baktığını bu alanın bu çevrede de öneminin son yıllarda daha fazla anlaşıldığını söylerek, ulusal kongre ve toplantılarda sık sık bahsedildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Kır, özellikle kalibrasyon elemanlarının önemini vurguladı.

Teknisyenlik Uygulamalarının Kurumları
İstanbul Üniversitesi. Tıp Fakültesi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimi adına konuşan Prof. Dr. Aydın Akay, hastane içerisindeki birimlerin sağladığı ekonomik yararlar ve Tıbbi görüntüleme sistemleri, çalışan bilinci ve güvenliğine dikkat çekti.
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezi ve Kalibrasyon Ünitesi adına konuşan Mühendis Recep Uslu; teknisyenlik uygulamalarının kurumlarına kazandırdığı avantajlardan bahsederek, bu birimlerin önemini işaret etti.


Eleman İhtiyacının Önemi
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı adına konuşan Hüseyin Tokgöz, bu alanda Sağlık Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyeti ve eleman sağlama konularından söz ederek, eleman ihtiyacının önemine dikkat çekti.
Erciyes Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendislik Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Ayşegül Güven, Biyomedikal ön lisans, lisans, yüksek lisans programları ve alanlarındaki diğer çalışmalar, uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Leonardo Yenilik Transferi Projesi
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik –Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Prof Dr. İnan Güler; bölümün biyomedikal çalışma ve projelerinden bahsederek, yürütücülüğünü yaptığı, Leonardo Yenilik Transferi projesi “WEBD –Biyomedikal Uzmanlarının Uzaktan Eğitimi” projesi kapsamında MEB Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında görevli teknik öğretmenlerin eğitildiğini ve çalışmaların çok olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Çok Taraflı Katılım
Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) Genel Sekreteri Necati Kaya, sektörel kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, üniversitelerin, firmaların ve MEB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi. Kaya, çalıştay ile çok taraflı bir katılımın sağlandığı ve bundan da tüm tarafların memnun olduğu da iletti.
Türkiye Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Genel Sekreter Ali Şengel konuşmasında; Kısa kurum/birim tanıtımı yaparak, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki çalışmalar, görev ve sorumluluklardan özellikle tüzüklerinden de bahsederek, SADER adına bundan sonraki çalışmalar destek vermeye çalışacaklarını, mesleki eğitime önem verdiklerini belirtti.
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (Seis) adına konuşan Genel Sekreter Refika Eser; staj, burs, eğitim materyali hazırlanması, hibe cihaz gibi donanım konularında destekler olunabileceğini; öğretmen ve eğiticilerin eğitimi konusunda yurtiçi eğitimlerden faydalandırılabileceğini kaydetti. Özellikle öğrencilerin yeterlik temelli bir eğitimden geçirilmesi ve meslek standartlarıyla uyumlu programların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Eser, yabancı dil yeterliklerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmada aşağıda yer alan konularda mutabakat sağlanmıştır:


1. Eğiticilerin Eğitimi:
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, ilgili askeri ve diğer kamu kurum/kuruluşları (MEB, Sağlık Bakanlığı, üniversite, enstitü v.b) koordinesinde; Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek öğretmenlerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanında yurt içinde ihtiyaç duyulan seviye ve nitelikte alan veya dal (ihtisas) eğitimlerine alınması, ayrıca yabancı dili yeterli olan öğretmenler için ise yurt dışı; sektörel eğitimlere, fuar, kongre ve seminerlere katılmalarına imkân sağlanması,

• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında görev yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca yabancı dil eğitimine alınması hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

2. Öğretim Programlarının Revizesi ve Geliştirilmesi:
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında mevcut;
o Anadolu Teknik Lisesi,
o Meslek Yüksek Okulu
programlarının; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Sağlık Bakanlığı, TSK Sağlık Komutanlığı, sektör sivil toplum kuruluşları işbirliği ile tekrar değerlendirilerek bütünleştirilmesi,
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında imalat yapan sektörle yapılacak değerlendirmeler sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki teknik orta öğretim okulu ve kurumlarında uygulanmakta olan; makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi v.b. öğretim programlarında eğitim gören öğrencilerden, işletmede meslek eğitimi uygulamasına yönlendirme yapılarak ilk aşamada teknisyen ihtiyacının giderilmesi,
• Biyomedikal cihaz üretimine yönelik teknisyen yetiştirmek için sektör analizi yapılarak, mevcut öğretim programlarına ihtiyaç duyulan yeterliliklerin aktarılması,

3. Öğrenci Staj Eğitimi:

• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, TSK Sağlık Komutanlığı, ilgili diğer kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin;

o Yarıyıl ve Yaz stajları
o Yerinde uygulamalı eğitim desteği
o Teknik gezi destekleri
o Ürün tanıtımı seminerleri

çalışmaları ile yetiştirilmesi için işbirliği yapılması,

• Öğrencilerin mesleki eğitimlerine ilişkin yönelimin takibini amaçlayan bir portal altyapısının kurulması ve burada öğrenci eğitimlerinin sektör ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte planlanmasının sağlanması,

4. Makine-Teçhizat Desteği
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, üretici firmalar, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı hastaneler, TSK Sağlık Komutanlığı tarafından; (Demo cihazlar, üretilen yeni cihazlar, demode cihazlar v.b. kapsamında) ilgili okulların atölye ve laboratuarların desteklenmesi,

5. Basılı ve Görsel Eğitim Materyalleri Desteği

• İlgili sivil toplum kuruluşları, askeri ve diğer kamu/özel sektör kurum/kuruluşları, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla oluşturulan komisyonca geliştirilen öğretim programları içerikleri doğrultusunda gerekli basılı ve görsel eğitim materyalleri tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı yazışmalarla temini ve/veya geliştirilmesi,
• Sektörel basın ve yayınların okullara ulaştırılmasının sağlanması,

6. Öğrencilere Sağlanacak Burslar

Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmeler ve üye oldukları sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilere kendi imkanları dâhilinde burs sağlaması konusunda yapacakları değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

7. İşbirliği Protokolleri

• Bakanlığımız ile Biyomedikal sektöründe faaliyet gösteren resmi/özel kurum/kuruluşlar ile öğretmen eğitimleri, staj vb. konularda yapılacak protokollerin içerikleri karşılıklı yazışmalarla tespit edilmesi,
• Sağlık Bakanlığında biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki teknisyenlik, kadrolarının belirlenen KPSS (kamu personeli seçme sınavı) nitelik kodları dikkate alınarak gözden geçirilmesi konusunda görüşmelerde bulunulması,
8. Projeler, Seminerler v.b.
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, ilgili askeri ve diğer kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, MEB İlgili birimleri ve okulları ile öğretim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, öğretmen eğitimleri, öğrenci eğitimleri, makine teçhizat desteği, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, güncellenmesi v.b. diğer konularda, mesleki eğitimin desteklenmesi amacıyla her tür yerel, ulusal ve uluslararası projeler, seminer v.b düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında eğitim ve öğretim çalışmaları yapan meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları arasında alan/dallarına yönelik proje tabanlı beceri yarışması düzenlenmesi
Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan koordinasyon ve yürütme kurulu teşekkül ettirilerek, yine raporda yer alan konulara ilişkin çalışmalar planlanacak, uygulanacak ve sonuçları değerlendirilecektir. Yılda en az bir defa Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği tarih ve yerde kurul üyelerinin teklifleri ve görüşleri ile oluşturulacak gündemle toplanacaktır.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI

“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmada tüm taraflar bir araya gelerek mutabakat sağlandı.

24-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında Rixos Grand Ankara Otelde Yapılan Sektörle İşbirliği Çalıştayı Programının açılış konuşmasını, Müşteşar Yardımcısı Mehmet Temel ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü Hüseyin Acır yaptı. Konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının sektörle işbirliği çalışmalarına verdiği değerden, bu uygulamaların sektörle işbirliği açısından gerekliliğinden mesleki eğitimde gelinen noktadan ve yapılan çalışmanın öneminden bahsedildi.

Biyomedikal Mühendislik Merkezi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında kurumsal uygulamalara ait sunular Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Biyomedikal Mühendislik Merkezi Başkanlığı adına konuşma yapan Merkez Başkanı Prof. Dr. Osman Eroğul, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Komutanlığı Biyomedikal Mühendislik Merkezi ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki uygulamaları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Eroğul, klinik mühendislik birim, görevleri askeri alanda biyomedikal uygulamalar konularına değindi. Süreç içerisinde M.E.B ile birlikte yapılan hizmet içi çalışmalarından ve bu çalışmaların iki kurumada kattığı değerlerden söz eden Prof. Dr. Eroğul, biyomedikal cihaz teknolojileri alanı teknisyenlik eğitiminde kurumsal beklenti ve önerilerinden bahsetti. Prof. Dr. Eroğul, MEB ile ortaklaşa yapılan çalışmaları ve alanın önemini vurguladı.

Kalibrasyon Elemanları İhtiyacı
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden Doç. Dr. Özcan Gülçür ise konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Kurumu ve uygulamaları hakkında bilgi vererek, Türkiye de Biyomedikal konularına değindi. Biyomedikal teknisyen ihtiyacına dikkat çeken Doç. Dr. Gülçür, bu alandaki bakım onarım ve kalibrasyon elemanları ihtiyacı ve öneminden bahsederek, öğretmen eğitiminin önemini vurguladı.
Ankara Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kır; bu alana daha çok tıp adamı gözüyle baktığını bu alanın bu çevrede de öneminin son yıllarda daha fazla anlaşıldığını söylerek, ulusal kongre ve toplantılarda sık sık bahsedildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Kır, özellikle kalibrasyon elemanlarının önemini vurguladı.

Teknisyenlik Uygulamalarının Kurumları
İstanbul Üniversitesi. Tıp Fakültesi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimi adına konuşan Prof. Dr. Aydın Akay, hastane içerisindeki birimlerin sağladığı ekonomik yararlar ve Tıbbi görüntüleme sistemleri, çalışan bilinci ve güvenliğine dikkat çekti.
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezi ve Kalibrasyon Ünitesi adına konuşan Mühendis Recep Uslu; teknisyenlik uygulamalarının kurumlarına kazandırdığı avantajlardan bahsederek, bu birimlerin önemini işaret etti.


Eleman İhtiyacının Önemi
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı adına konuşan Hüseyin Tokgöz, bu alanda Sağlık Bakanlığı’nın gösterdiği hassasiyeti ve eleman sağlama konularından söz ederek, eleman ihtiyacının önemine dikkat çekti.
Erciyes Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendislik Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Ayşegül Güven, Biyomedikal ön lisans, lisans, yüksek lisans programları ve alanlarındaki diğer çalışmalar, uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Leonardo Yenilik Transferi Projesi
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik –Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Prof Dr. İnan Güler; bölümün biyomedikal çalışma ve projelerinden bahsederek, yürütücülüğünü yaptığı, Leonardo Yenilik Transferi projesi “WEBD –Biyomedikal Uzmanlarının Uzaktan Eğitimi” projesi kapsamında MEB Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında görevli teknik öğretmenlerin eğitildiğini ve çalışmaların çok olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Çok Taraflı Katılım
Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) Genel Sekreteri Necati Kaya, sektörel kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, üniversitelerin, firmaların ve MEB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi. Kaya, çalıştay ile çok taraflı bir katılımın sağlandığı ve bundan da tüm tarafların memnun olduğu da iletti.
Türkiye Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Genel Sekreter Ali Şengel konuşmasında; Kısa kurum/birim tanıtımı yaparak, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki çalışmalar, görev ve sorumluluklardan özellikle tüzüklerinden de bahsederek, SADER adına bundan sonraki çalışmalar destek vermeye çalışacaklarını, mesleki eğitime önem verdiklerini belirtti.
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (Seis) adına konuşan Genel Sekreter Refika Eser; staj, burs, eğitim materyali hazırlanması, hibe cihaz gibi donanım konularında destekler olunabileceğini; öğretmen ve eğiticilerin eğitimi konusunda yurtiçi eğitimlerden faydalandırılabileceğini kaydetti. Özellikle öğrencilerin yeterlik temelli bir eğitimden geçirilmesi ve meslek standartlarıyla uyumlu programların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Eser, yabancı dil yeterliklerinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmada aşağıda yer alan konularda mutabakat sağlanmıştır:


1. Eğiticilerin Eğitimi:
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, ilgili askeri ve diğer kamu kurum/kuruluşları (MEB, Sağlık Bakanlığı, üniversite, enstitü v.b) koordinesinde; Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek öğretmenlerin Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanında yurt içinde ihtiyaç duyulan seviye ve nitelikte alan veya dal (ihtisas) eğitimlerine alınması, ayrıca yabancı dili yeterli olan öğretmenler için ise yurt dışı; sektörel eğitimlere, fuar, kongre ve seminerlere katılmalarına imkân sağlanması,

• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında görev yapan atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığınca yabancı dil eğitimine alınması hususunda gerekli çalışmaların yapılması,

2. Öğretim Programlarının Revizesi ve Geliştirilmesi:
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında mevcut;
o Anadolu Teknik Lisesi,
o Meslek Yüksek Okulu
programlarının; Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Sağlık Bakanlığı, TSK Sağlık Komutanlığı, sektör sivil toplum kuruluşları işbirliği ile tekrar değerlendirilerek bütünleştirilmesi,
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında imalat yapan sektörle yapılacak değerlendirmeler sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki teknik orta öğretim okulu ve kurumlarında uygulanmakta olan; makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi v.b. öğretim programlarında eğitim gören öğrencilerden, işletmede meslek eğitimi uygulamasına yönlendirme yapılarak ilk aşamada teknisyen ihtiyacının giderilmesi,
• Biyomedikal cihaz üretimine yönelik teknisyen yetiştirmek için sektör analizi yapılarak, mevcut öğretim programlarına ihtiyaç duyulan yeterliliklerin aktarılması,

3. Öğrenci Staj Eğitimi:

• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, TSK Sağlık Komutanlığı, ilgili diğer kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencilerin;

o Yarıyıl ve Yaz stajları
o Yerinde uygulamalı eğitim desteği
o Teknik gezi destekleri
o Ürün tanıtımı seminerleri

çalışmaları ile yetiştirilmesi için işbirliği yapılması,

• Öğrencilerin mesleki eğitimlerine ilişkin yönelimin takibini amaçlayan bir portal altyapısının kurulması ve burada öğrenci eğitimlerinin sektör ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte planlanmasının sağlanması,

4. Makine-Teçhizat Desteği
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, üretici firmalar, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere bağlı hastaneler, TSK Sağlık Komutanlığı tarafından; (Demo cihazlar, üretilen yeni cihazlar, demode cihazlar v.b. kapsamında) ilgili okulların atölye ve laboratuarların desteklenmesi,

5. Basılı ve Görsel Eğitim Materyalleri Desteği

• İlgili sivil toplum kuruluşları, askeri ve diğer kamu/özel sektör kurum/kuruluşları, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla oluşturulan komisyonca geliştirilen öğretim programları içerikleri doğrultusunda gerekli basılı ve görsel eğitim materyalleri tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı yazışmalarla temini ve/veya geliştirilmesi,
• Sektörel basın ve yayınların okullara ulaştırılmasının sağlanması,

6. Öğrencilere Sağlanacak Burslar

Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmeler ve üye oldukları sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilere kendi imkanları dâhilinde burs sağlaması konusunda yapacakları değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

7. İşbirliği Protokolleri

• Bakanlığımız ile Biyomedikal sektöründe faaliyet gösteren resmi/özel kurum/kuruluşlar ile öğretmen eğitimleri, staj vb. konularda yapılacak protokollerin içerikleri karşılıklı yazışmalarla tespit edilmesi,
• Sağlık Bakanlığında biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki teknisyenlik, kadrolarının belirlenen KPSS (kamu personeli seçme sınavı) nitelik kodları dikkate alınarak gözden geçirilmesi konusunda görüşmelerde bulunulması,
8. Projeler, Seminerler v.b.
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki işletmelerin üye olduğu sivil toplum kuruluşları, ilgili askeri ve diğer kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, MEB İlgili birimleri ve okulları ile öğretim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, öğretmen eğitimleri, öğrenci eğitimleri, makine teçhizat desteği, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, güncellenmesi v.b. diğer konularda, mesleki eğitimin desteklenmesi amacıyla her tür yerel, ulusal ve uluslararası projeler, seminer v.b düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
• Biyomedikal cihaz teknolojileri alanında eğitim ve öğretim çalışmaları yapan meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları arasında alan/dallarına yönelik proje tabanlı beceri yarışması düzenlenmesi
Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan koordinasyon ve yürütme kurulu teşekkül ettirilerek, yine raporda yer alan konulara ilişkin çalışmalar planlanacak, uygulanacak ve sonuçları değerlendirilecektir. Yılda en az bir defa Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği tarih ve yerde kurul üyelerinin teklifleri ve görüşleri ile oluşturulacak gündemle toplanacaktır.