ANKARA TIP BİYOKİMYA GÜNÜ

25 Nisan’da ilki gerçekleşen Ankara Tıp Biyokimya Gününde Biyokimya alanında geçmişten günümüze yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Ankara Tıp Biyokimya günü tıp otoritelerini bir araya topladı. 25 Nisan’da yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu: “Bu yıl ilkin düzenlediğimiz günlerin devamını getirerek, Geleneksel Biyokimya Günleri yapacağız. Alanımızdaki tüm gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yapılan bu toplantıyı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çatısı altında gerçekleştireceğiz. Biyokimya uzmanlarının katılımının bundan sonra daha da artarak çoğalacağını ümit ediyorum.” diye konuştu.
Sunguroğlu’ndan sonra Prof. Dr. Levent Karaca “Biyokimyanın dünü, bugünü ve yarını” başlıklı konuşmasında geçmişten günümüze biyokimya tarihini anlattı.

İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı (DETAE) Moleküler Tıp Başkanı Prof. Dr. Turgay İşbir, “DNA hikayesi” başlıklı konuşmasında DNA’nın keşfinden bugüne değin bütün gelişmeleri anlattı. İşbir ayrıca, “Genetik ve moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak beslenme ve sağlık açısından önemli olan genetik bilgileri aydınlatmaktadır. Nütrigenomik, genetik ve diyet faktörlerinin sağlıkla ilişkisini irdelemenin bir yolu, diyetin önemli hücresel olayları düzenleyen genlerin ekspresyonunu nasıl etkilediğinin belirlenmesidir. Nütrigenetik ise genetik materyaldeki sekans farklılıklarının bazı diyetsel faktörlerin etkilerini nasıl düzenlediğinin araştırılmasıdır” tanımlamasını yaptı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip İlhan “Metabolik sendrom” konusunda hazırladığı sunumunda “Metabolik sendrom son yıllarda adından en çok bahsedilen endüstrileşme ve zenginleşmeye bağlı aşırı beslenme, fiziksel inaktivite hastalığı olarak kabul edilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Laboratuarın KMH’ye Etkisi
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı Öğreti Üyesi Prof. Ecz. İsmail Kurt “Kalıtsal metabolik hastalıkların(KMH) tanısında laboratuarın rolü” isimli sunumunda sonuca ulaşmakta 3 safhanın bulunduğunu bunlardan birincisinin ‘Preanalitik safha’ olduğunu belirtti. Prof. Ecz. İsmail Kurt “2. sonuç, tarama testi ancak bu kesin sonuç testi değildir. Bu testte pozitif çıkan örnekler, bebekten başka örnek alınarak kantitatif testlerle onaylanmalıdır. Sonuç tarama testi pozitif çıkması demektir. 3. kan spotlarındaki analiz sonuçları, kapiller kan değerlerini (serum değil) yansıtmaktadır” dedi. KMH’ların laboratuvar tanısı ve iş yükü yoğunluğu olduğunu kaydeden Kurt, sistematik laboratuvar çalışmasının sıkı laboratuvarcı-klinisyen ilişkisini gerektirdiğini ifade etti.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyokimya Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Akgül ise “Yeni bir kardiyovasküler risk faktörü : ADMA” konusunda hazırladığı sunumunda, “Asimetrik dimetil arjinin (ADMA) Metil grupları eklenmiş bir arjinin analoğu olup, plazmada dolaşan, hücre ve dokularda bulunan, doğal bir aminoasittir ve bilinen en önemli özelliği; nitrik oksit sentaz (NOS)’ların endojen bir inhibitörü olmasıdır. Sonuçta; sağlıklı bireylerde günde 300 mikromol (yaklaşık 60 gram) ADMA üretilmektedir” şeklinde konuştu.

Biyokimya Gününe katılan diğer konuşmacılar şu konular hakkında sunum yaptı:
*Doç. Dr. Doğan Yücel Klinik kararda laboratuarın rolü referans değişim değeri
*Dr. Ömer Güzel Klinik laboratuarların akreditsyonu-ISO 15189
*Prof. Dr. Nurten Türközkan Taurin ve inflamasyon
*Dr. Gül Saydam İleri oksidasyon protein ürünleri (AOPP)
*Yrd. Doç. Dr. Şermin Tetik Döteryum miktarı azaltılmış su: Biyolojik etkileri
*Doç. Dr. Aslıhan Avcı Beslenme ve kanser
*Doç. Dr. Erdinç Devrim Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenmenin rolü: Doğal antioksidanlar
*Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu Yeni bir kardiyak belirteç: HFABP
*Prof. Dr. Aysel Arıcıoğlu Stres proteinleri ve hemoksijenaz
*Prof. Dr. Aslı Baykal Sinir Sistemi Biyokimyası