29 NİSAN AVRUPA İMMÜNOLOJİ GÜNÜ

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Dr. Günnur Deniz, Sağlık Dergisine 2006 yılından itibaren 29 Nisan’ın Avrupa İmmünoloji Günü olarak kabul edilmesi ve dernekleri ile ilgili bilgi verdi.

Türk İmmünoloji Derneğinin 1974 yılında Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu’nun başkanlığında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katkılarıyla kurulduğunu ifade etti. Dr. Günnur Deniz derneğin kurulmasıyla birlikte yaptıkları bilimsel faaliyetler arasında, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlediklerini, bölge toplantıları yaptıklarını, kurslar verdiklerini ve konuyla ilgili kitaplar yayınladıklarını söyledi. Ayrıca 2006 yılından itibaren 29 Nisan Avrupa İmmünoloji Günü olarak kabul edildiğini ve tüm dünyada da kabul gördüğünü belirten Deniz tüm İmmünoloji Dernekleri gibi Türk İmmünoloji Derneği de bu tarihe rastlayan hafta boyunca halkın immünolojiye olan farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini bildirdi. İmmünoloji günü için düzenledikleri faaliyetler arasında konferanslar, eğitim seminerleri, el broşürleri, afiş ve medyada yapılan tanıtım programları olduğunu kaydetti.

“Turkish Journal of Immunology” her yıl 2 kez yayınlanıyor
Dernek Yönetim Kurulunun Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyelerden oluştuğunu bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günnur Deniz; dernekler kanununa göre dernek kurma hakkına sahip her hekim, diş hekimi, Veteriner, eczacı, biyolog, kimya mühendisi, kimyager ve benzeri immünoloji ile uğraşan fakülte mezunu kişilerin derneğe üye olabildiğini söyledi. Deniz: “Derneğimiz yaklaşık olarak 500 üyeye sahip. Dernek genel kurulu her 2 yılda bir Nisan ayı içinde üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması ile toplanmakta, ilk toplantıda yeter sayı sağlanmadığı durumda ikinci toplantıda çoğunluk aranmamaktadır. En son Genel Kurul 21 Nisan 2006 tarihinde yapıldı. “Turkish Journal of Immunology” dergisi Türk İmmünoloji Derneğinin yayınladığı resmi bir dergidir. Dergimiz senede iki kez olmak üzere (15 haziran ve 15 aralık) yayınlanmakta. 1996 yılında yayınlanmaya başlanan “Turkish Journal of Immunology” dergisi İngilizce olarak basılmakta. 2007 yılından itibaren dergimizin editörlüğünü Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, co-editörlüğünü Prof. Dr. Günnur Deniz, yabancı dil editörlüğünü ise Dr. Cem Ar yürütmekte” dedi.

Derneklerindeki üyeler arasındaki iletişimi sanal ortamda www.turkimmunoloji.org.tr web sayfası ve info@immunoloji.org.tr mail adresi aracılığıyla sağladıklarını söyleyen Deniz: “Derneğimizin kendi içinde çalışan çeşitli bilimsel çalışma grupları bulunmakta. Bu gruplar ;Akım Sitometri Çalışma Grubu, İmmün Yetersizlik Çalışma Grubu, Moleküler İmmünoloji Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubudur. Ayrıca Derneğimiz üç uluslar arası kuruluş üyesidir. Bu üyelikler şöyle; IUIS (International Union of Immunological Societies), 1976; EFIS (European Federation of Immunological Societies), 1971; BAIS (Balkan Association of Immunological Societies)”

“Temel İmmünoloji alanında uzmanlık verilmiyor”
Temel immünolojiye verilen önemin her geçen gün arttığını ifade eden Deniz bilimsel olarak çalışanların sayısı fazla olmadığını söyledi. Klinik immünolog sayısının çocuk ve dahiliye bünyesinde yaklaşık 50 kişi olduğunu söyleyen Deniz şöyle konuştu: “Günümüzde temel immünoloji alanında uzmanlık verilmemekte. Ancak master (2 yıl) ve doktora (4 yıl) programları bulunmakta. Klinik immünoloji alanında ise pediatri veya dahiliye uzmanı olan hekimler tıp fakültelerinde pediatri veya dahiliye bünyesinde bulunan klinik immünoloji bilim dallarında yan dal uzmanlık eğitimi alarak (3 yıl) klinik immünolog unvanını alınabilmekte. Derneğinizin temel amaçları arasında temel immünolojinin önemini duyurmak, bu alandaki bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri gerek üyeler gerekse tüm tıp camiası ile paylaşmak ve immün yetersizlik hastalıklarının daha iyi tanınması ve dolayısıyla tedavi edilebilmesi olarak özetleyebiliriz.”

29 NİSAN AVRUPA İMMÜNOLOJİ GÜNÜ

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Dr. Günnur Deniz, Sağlık Dergisine 2006 yılından itibaren 29 Nisan’ın Avrupa İmmünoloji Günü olarak kabul edilmesi ve dernekleri ile ilgili bilgi verdi.

Türk İmmünoloji Derneğinin 1974 yılında Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu’nun başkanlığında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katkılarıyla kurulduğunu ifade etti. Dr. Günnur Deniz derneğin kurulmasıyla birlikte yaptıkları bilimsel faaliyetler arasında, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlediklerini, bölge toplantıları yaptıklarını, kurslar verdiklerini ve konuyla ilgili kitaplar yayınladıklarını söyledi. Ayrıca 2006 yılından itibaren 29 Nisan Avrupa İmmünoloji Günü olarak kabul edildiğini ve tüm dünyada da kabul gördüğünü belirten Deniz tüm İmmünoloji Dernekleri gibi Türk İmmünoloji Derneği de bu tarihe rastlayan hafta boyunca halkın immünolojiye olan farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini bildirdi. İmmünoloji günü için düzenledikleri faaliyetler arasında konferanslar, eğitim seminerleri, el broşürleri, afiş ve medyada yapılan tanıtım programları olduğunu kaydetti.

“Turkish Journal of Immunology” her yıl 2 kez yayınlanıyor
Dernek Yönetim Kurulunun Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyelerden oluştuğunu bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günnur Deniz; dernekler kanununa göre dernek kurma hakkına sahip her hekim, diş hekimi, Veteriner, eczacı, biyolog, kimya mühendisi, kimyager ve benzeri immünoloji ile uğraşan fakülte mezunu kişilerin derneğe üye olabildiğini söyledi. Deniz: “Derneğimiz yaklaşık olarak 500 üyeye sahip. Dernek genel kurulu her 2 yılda bir Nisan ayı içinde üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması ile toplanmakta, ilk toplantıda yeter sayı sağlanmadığı durumda ikinci toplantıda çoğunluk aranmamaktadır. En son Genel Kurul 21 Nisan 2006 tarihinde yapıldı. “Turkish Journal of Immunology” dergisi Türk İmmünoloji Derneğinin yayınladığı resmi bir dergidir. Dergimiz senede iki kez olmak üzere (15 haziran ve 15 aralık) yayınlanmakta. 1996 yılında yayınlanmaya başlanan “Turkish Journal of Immunology” dergisi İngilizce olarak basılmakta. 2007 yılından itibaren dergimizin editörlüğünü Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, co-editörlüğünü Prof. Dr. Günnur Deniz, yabancı dil editörlüğünü ise Dr. Cem Ar yürütmekte” dedi.

Derneklerindeki üyeler arasındaki iletişimi sanal ortamda www.turkimmunoloji.org.tr web sayfası ve info@immunoloji.org.tr mail adresi aracılığıyla sağladıklarını söyleyen Deniz: “Derneğimizin kendi içinde çalışan çeşitli bilimsel çalışma grupları bulunmakta. Bu gruplar ;Akım Sitometri Çalışma Grubu, İmmün Yetersizlik Çalışma Grubu, Moleküler İmmünoloji Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubudur. Ayrıca Derneğimiz üç uluslar arası kuruluş üyesidir. Bu üyelikler şöyle; IUIS (International Union of Immunological Societies), 1976; EFIS (European Federation of Immunological Societies), 1971; BAIS (Balkan Association of Immunological Societies)”

“Temel İmmünoloji alanında uzmanlık verilmiyor”
Temel immünolojiye verilen önemin her geçen gün arttığını ifade eden Deniz bilimsel olarak çalışanların sayısı fazla olmadığını söyledi. Klinik immünolog sayısının çocuk ve dahiliye bünyesinde yaklaşık 50 kişi olduğunu söyleyen Deniz şöyle konuştu: “Günümüzde temel immünoloji alanında uzmanlık verilmemekte. Ancak master (2 yıl) ve doktora (4 yıl) programları bulunmakta. Klinik immünoloji alanında ise pediatri veya dahiliye uzmanı olan hekimler tıp fakültelerinde pediatri veya dahiliye bünyesinde bulunan klinik immünoloji bilim dallarında yan dal uzmanlık eğitimi alarak (3 yıl) klinik immünolog unvanını alınabilmekte. Derneğinizin temel amaçları arasında temel immünolojinin önemini duyurmak, bu alandaki bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri gerek üyeler gerekse tüm tıp camiası ile paylaşmak ve immün yetersizlik hastalıklarının daha iyi tanınması ve dolayısıyla tedavi edilebilmesi olarak özetleyebiliriz.”