ALMANYA’DA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN TÜRK HEKİMLERİ NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Almanya’da yaptığı moleküler biyomühendislik yüksek lisansı ve dahiliye asistanlığı sirasinda edindiği tecrübeleri kaleme alan Dr. Mehmet Eren Yüksel, Türk meslektaşlarına yol göstermek amacıyla “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi“ isimli kitabı yazdı.
Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi alan Dr. Mehmet Eren Yüksel, meslektaşlarına yol gösterecek bir rehber kitap yazdı. Dr. Yüksel kitabı nasıl yazdığı ile ilgili şunları söyledi: “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin ortaklaşa sınavla seçtiği öğrencilere verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisans programına devam ederken Türkiye ve Almanya’nın eğitim-öğretim sistemlerini karşılaştırmaya, her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmeye çalıştım. Ayrıca, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde dahiliye asistanı olarak çalışırken Türk ve Alman tıp eğitim sistemlerini karşılaştırma fırsatını buldum.

“Almanya’da Doktor Adayları Hasta Bakıcılık da Yapıyorlar”Almanya’da tıp eğitimi kırk sekiz haftalık uygulamalı eğitimi de içeren toplam altı yıllık bir eğitimdir. Bunun yanı sıra tıp fakültesinden mezun olabilmek için tıp fakültesi öğrencisinin ilk yardım konusunda eğitim alması, üç ay süre ile hastabakıcı olarak hastanede çalışması, dört aylık “famulatur” da denen stajları yapılıyor. Burada amaç tıp fakültesi öğrencilerinin hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve tıp fakültesi öğrencilerine hasta bakımını öğretmektir. Hastabakıcılık eğitimi toplam üç ay olmak üzere birer aylık dönemler şeklinde de tamamlanabilir.

“Almanya’da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sınavı Yok”Almanya’da tıpta uzmanlık sınavı (TUS) sınavı yok. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar da Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere doğrudan başvurabilirler. Almanya’da tıpta uzmanlık eğitiminin süresi seçtiğiniz dala göre değişir.

Kitapta Almanya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi İsteyenler için Gerekli Olan Her Türlü Bilgi Mevcut
Farklı hastanelerde çalışmanın, diğer kültürlerle etkileşmenin, yeni yöntem ve tekniklerle uğraşmanın bilimsel gelişmenin temeli olduğu kanaatine vardım. Bunun üzerine Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma yol gösterecek bir kitabı yazmaya karar verdim. Bu kitapta Almanya’da tıp doktoru olarak çalışabilmek için hangi yasalara uyulması gerektiğini, tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvurulacağını, çalışma izninin nasıl alınacağını, denklik sınavında nasıl başarılı olunacağını da içeren birçok soruya cevap bulunacak.”

ALMANYA’DA TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMAK İSTEYEN TÜRK HEKİMLERİ NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Almanya’da yaptığı moleküler biyomühendislik yüksek lisansı ve dahiliye asistanlığı sirasinda edindiği tecrübeleri kaleme alan Dr. Mehmet Eren Yüksel, Türk meslektaşlarına yol göstermek amacıyla “Almanya’da Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi“ isimli kitabı yazdı.
Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi alan Dr. Mehmet Eren Yüksel, meslektaşlarına yol gösterecek bir rehber kitap yazdı. Dr. Yüksel kitabı nasıl yazdığı ile ilgili şunları söyledi: “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldum. Aynı yıl Türk Eğitim Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nin ortaklaşa sınavla seçtiği öğrencilere verdiği bursu kazanarak Almanya’da Dresden Teknik Üniversitesi’nde Moleküler Biyomühendislik yüksek lisans programına başladım. Yüksek lisans programına devam ederken Türkiye ve Almanya’nın eğitim-öğretim sistemlerini karşılaştırmaya, her iki sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmeye çalıştım. Ayrıca, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Fachkrankenhaus Coswig ve Greifswald Üniversitesi hastanelerinde dahiliye asistanı olarak çalışırken Türk ve Alman tıp eğitim sistemlerini karşılaştırma fırsatını buldum.

“Almanya’da Doktor Adayları Hasta Bakıcılık da Yapıyorlar”Almanya’da tıp eğitimi kırk sekiz haftalık uygulamalı eğitimi de içeren toplam altı yıllık bir eğitimdir. Bunun yanı sıra tıp fakültesinden mezun olabilmek için tıp fakültesi öğrencisinin ilk yardım konusunda eğitim alması, üç ay süre ile hastabakıcı olarak hastanede çalışması, dört aylık “famulatur” da denen stajları yapılıyor. Burada amaç tıp fakültesi öğrencilerinin hastanenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve tıp fakültesi öğrencilerine hasta bakımını öğretmektir. Hastabakıcılık eğitimi toplam üç ay olmak üzere birer aylık dönemler şeklinde de tamamlanabilir.

“Almanya’da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sınavı Yok”Almanya’da tıpta uzmanlık sınavı (TUS) sınavı yok. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olanlar da Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere doğrudan başvurabilirler. Almanya’da tıpta uzmanlık eğitiminin süresi seçtiğiniz dala göre değişir.

Kitapta Almanya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi İsteyenler için Gerekli Olan Her Türlü Bilgi Mevcut
Farklı hastanelerde çalışmanın, diğer kültürlerle etkileşmenin, yeni yöntem ve tekniklerle uğraşmanın bilimsel gelişmenin temeli olduğu kanaatine vardım. Bunun üzerine Almanya’da tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma yol gösterecek bir kitabı yazmaya karar verdim. Bu kitapta Almanya’da tıp doktoru olarak çalışabilmek için hangi yasalara uyulması gerektiğini, tıpta uzmanlık eğitimi veren hastanelere nasıl başvurulacağını, çalışma izninin nasıl alınacağını, denklik sınavında nasıl başarılı olunacağını da içeren birçok soruya cevap bulunacak.”