AKCİĞER KANSER AŞISI FAZ 3 AŞAMASINA GEÇTİ

Kübalı bilim insanları akciğer kanser aşısı araştırmalarında büyük ilerleme sağlıyor. 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne katılan Havana Moleküler İmmunoloji Enstitüsü İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina, aşı çalışmalarının Faz 3 aşamasına geçtiğini söyledi.  

Akciğer kanseri aşısının immuno-onkolojik bir tedavi yöntemi olarak ilk kez tartışıldığı, 14-18 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne akciğer aşısı üretiminde yer alan merkezin İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina katıldı. 

Ünlü purosunun da başlıca sebeplerinden biri olduğu akciğer kanseri konusunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tavsiyelerine de uyarak geniş kapsamlı ulusal bir planı yürürlüğe koyan Küba, 20 yıldır bu amaçla biyoteknoloji konusunda, önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bir milyar Amerikan Dolarını araştırma ve geliştirmeye yatırım olarak ayırarak bunun sonucunda ülke, bin 200 uluslararası patent sahibi oldu. Elliden fazla ülkeye de ilaç ve aşı pazarlamasını sürdürmekte.

Havana merkezli Moleküler İmmunoloji Merkezi (CIM) tarafından geliştirilen ilk akciğer kanseri aşısının 2008 yılında ruhsatlandırıldığını kaydeden Havana Moleküler İmmunoloji Enstitüsü İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “2013 yılında Racotumomab (Vaxira) aşısı merkezimizde geliştirildi ve bu ürün de ruhsatlanarak bugüne kadar 600’ü geçen hastada kullanıldı. Arjantin’de de ruhsatlı olarak 2013 Temmuz ayından bu yana kullanılmaktadır.”

Aşı Kanseri Önlemez, Tedaviye Yardımcı Olur
Akciğer kanseri aşısı “kanser gelişimini önleyen değil, tedavi edilmesine yardımcı olan bir aşıdır” diyen Dr. Molina, “Kanser aşısı uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Racotumumab, akciğer kanseri hücresinin yüzeyinde bulunan bir antijen olan N-Glikol GM3 Gangliozid (NGcGM3)’e yönelik üretilmiş bir antikor aşısıdır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiştir. 2012 yılındaki Faz 3, randomize, kontrollü, çift kör çalışmanın sonuçlarına göre aşı uygulanan grupta sağ kalım ortalama 8,3 ay iken kontrol grubunda 6,3 ay olarak tespit edilmiş ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı (p < 0.02) bulunmuştur. Halen bin 82 hastayı içeren randomize, kontrollü, faz III çalışması, Küba, Arjantin, Brezilya, Singapur’daki merkezlerde devam etmektedir. 2015 yılı içinde ön sonuçların alınması beklenmektedir. Bu çalışma sonuçlarının başarılı olması halinde Türkiye’de de kullanımı için ruhsat başvurusu yapılabilir” dedi. 
Ülkemizde de bu ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalar,  ilaçların geliştirildiği Moleküler İmmunoloji Merkezi’nden gelen Dr. Tania Crombet tarafından Ocak 2014’de İmmuno Onkoloji Derneği ile gerçekleşen toplantılarda sunulmuş ve tartışılmıştı. 

Dr. Luis Enrique Fernández Molina kimdir?
1953 yılında doğan Dr. Molina, Kimya Doktorasına sahiptir ve Havana’daki Moleküler İmmunuloji Merkezi (CIM)‘deki Moleküler İmmunoloji Enstitüsünde İnovasyon Direktörü olarak görev almaktadır.
Yedi ayrı projede kanser aşıları ve immunomodülator moleküller üzerine çalışmış 56 uluslararası yayını olan bilim adamı, 17 patent çalışmasına da katılmış ve 15 ulusal bilim ödülüne sahiptir.

AKCİĞER KANSER AŞISI FAZ 3 AŞAMASINA GEÇTİ

Kübalı bilim insanları akciğer kanser aşısı araştırmalarında büyük ilerleme sağlıyor. 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne katılan Havana Moleküler İmmunoloji Enstitüsü İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina, aşı çalışmalarının Faz 3 aşamasına geçtiğini söyledi.  

Akciğer kanseri aşısının immuno-onkolojik bir tedavi yöntemi olarak ilk kez tartışıldığı, 14-18 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne akciğer aşısı üretiminde yer alan merkezin İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina katıldı. 

Ünlü purosunun da başlıca sebeplerinden biri olduğu akciğer kanseri konusunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tavsiyelerine de uyarak geniş kapsamlı ulusal bir planı yürürlüğe koyan Küba, 20 yıldır bu amaçla biyoteknoloji konusunda, önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bir milyar Amerikan Dolarını araştırma ve geliştirmeye yatırım olarak ayırarak bunun sonucunda ülke, bin 200 uluslararası patent sahibi oldu. Elliden fazla ülkeye de ilaç ve aşı pazarlamasını sürdürmekte.

Havana merkezli Moleküler İmmunoloji Merkezi (CIM) tarafından geliştirilen ilk akciğer kanseri aşısının 2008 yılında ruhsatlandırıldığını kaydeden Havana Moleküler İmmunoloji Enstitüsü İnovasyon Direktörü Dr. Luis Enrique Fernández Molina, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “2013 yılında Racotumomab (Vaxira) aşısı merkezimizde geliştirildi ve bu ürün de ruhsatlanarak bugüne kadar 600’ü geçen hastada kullanıldı. Arjantin’de de ruhsatlı olarak 2013 Temmuz ayından bu yana kullanılmaktadır.”

Aşı Kanseri Önlemez, Tedaviye Yardımcı Olur
Akciğer kanseri aşısı “kanser gelişimini önleyen değil, tedavi edilmesine yardımcı olan bir aşıdır” diyen Dr. Molina, “Kanser aşısı uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Racotumumab, akciğer kanseri hücresinin yüzeyinde bulunan bir antijen olan N-Glikol GM3 Gangliozid (NGcGM3)’e yönelik üretilmiş bir antikor aşısıdır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiştir. 2012 yılındaki Faz 3, randomize, kontrollü, çift kör çalışmanın sonuçlarına göre aşı uygulanan grupta sağ kalım ortalama 8,3 ay iken kontrol grubunda 6,3 ay olarak tespit edilmiş ve bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı (p < 0.02) bulunmuştur. Halen bin 82 hastayı içeren randomize, kontrollü, faz III çalışması, Küba, Arjantin, Brezilya, Singapur’daki merkezlerde devam etmektedir. 2015 yılı içinde ön sonuçların alınması beklenmektedir. Bu çalışma sonuçlarının başarılı olması halinde Türkiye’de de kullanımı için ruhsat başvurusu yapılabilir” dedi. 
Ülkemizde de bu ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalar,  ilaçların geliştirildiği Moleküler İmmunoloji Merkezi’nden gelen Dr. Tania Crombet tarafından Ocak 2014’de İmmuno Onkoloji Derneği ile gerçekleşen toplantılarda sunulmuş ve tartışılmıştı. 

Dr. Luis Enrique Fernández Molina kimdir?
1953 yılında doğan Dr. Molina, Kimya Doktorasına sahiptir ve Havana’daki Moleküler İmmunuloji Merkezi (CIM)‘deki Moleküler İmmunoloji Enstitüsünde İnovasyon Direktörü olarak görev almaktadır.
Yedi ayrı projede kanser aşıları ve immunomodülator moleküller üzerine çalışmış 56 uluslararası yayını olan bilim adamı, 17 patent çalışmasına da katılmış ve 15 ulusal bilim ödülüne sahiptir.