ŞİDDETİN UYGULANMA BİÇİMİ SUNULMADAN ŞİDDET HABERİ YAPILMALI

Sağlıkta Şiddet Haberi Nasıl İşlenmeli?

Şiddetin uygulanma biçimi ve verilen zarar sunulmadan, şiddet haberinin işlenebileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa İlhan, “Şiddet haberi, maruz kalan çalışanı incitmeyecek biçimde, şiddetin suç olduğu vurgulanarak işlenmeli” dedi. 

Son dönemlerde sağlıkta şiddet haberleri yine gündeme gelmeye başladı. Bu durumdan şikayet edilirken, çözüm önerileri üzerinde durulmuyor.  1.Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi’nde sunulan “Sağlık Çalışanlarının Şiddete Maruziyet Sıklığı” başlıklı makaleye göre; şiddet gösterenlerin profili, sıklıkla 21-30 yaşları arasında, erkek, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi düşük, otorite ile sorunları olup daha önce yasal sorunlar yaşayan veya tutuklanma öyküsü olan kişiler olduğunu belirtiliyor.  Araştırmalar hastalar kadar hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına şiddet uyguladığını ve sözel şiddetin fiziksel şiddetten daha sık olduğunu göstermektedir. 

Çalışma sonucuna göre, şiddet sıklıkla acil ve psikiyatri servislerinde, özellikle gece mesailerinde ve hastanın başvurduğu ilk bir saat içinde ve daha çok da kadınlara uygulanıyor. 

Ülkemizde 2006 yılında yapılan bir çalışmada son bir yıl içinde en az bir kez şiddete maruz kalma oranının yüzde 49,5 olduğu ve kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığı bulunmuştur. 

Sağlıkta şiddet haberleri nasıl işlenmeli? Şiddet haberlerinin yayınlanması bu oranı artırıyor mu? Şiddet vurgulanmadan şiddet haberi işlenir mi? Kriz anlarında basın nasıl bir duruş sergilemeli? Sağlıkta şiddet haberleri yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili olarak  uzmanlara soruları cevapladı.

Şiddetin Suç Olduğu Vurgulanmalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve TBMM Sağlıkta Şiddetin Engellenmesi Amacı ile Kurulan Komisyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa İlhan, şiddet haberi, maruz kalan çalışanı incitmeyecek biçimde, şiddetin suç olduğu vurgulanarak, daha önceki benzer örneklerle ilişkilendirerek kişiyi bekleyen ceza ile birlikte işlenmesi gerektiğini dile getirdi. İlhan, haberde örneklerle işlenmesi gerektiğine şu örneği verdi: “Hekime saldıran genci, daha önce diğer gencin de olduğu gibi cezaevi bekliyor.”
Şiddeti sorun çözme yolu olarak gören bireyler için haberlerde kullanılan cümlelerin önemli olduğunu vurgulayan İlhan, şiddet içererek yapılan eylemlerin yayınlanması “bak o yapmış ben de yaparım” algısı yaratabildiğini, aynı zamanda şiddeti normalleştirebildiğini dile getirdi. 

Şiddetin Uygulanma Biçimi Ve Verilen Zarar Sunulmadan Şiddet Haberi Yapılmalı
Şiddetin uygulanma biçimi ve verilen zarar sunulmadan, şiddet haberinin işlenebileceğini söyleyen İlhan, “Mutlaka alınacak cezaya ve diğer bireylerin sağlık hizmeti almasının kesintiye uğramasına da atıf yapılmalı. Kriz yönetiminde bir sağlık çalışanının şiddete uğradığı durumda, basın tüm organları ile sağlık çalışanından yana duruş sergilemeli ve kişinin sağlık hizmeti sunumu gibi onurlu bir işi yaparken şiddete uğramasının kabul edilemez olduğunu ifade etmeli, şiddeti oluşturan nedenin sağlık çalışanı olmadığını vurgulamalı. Aynı zamanda şiddete uğrayan çalışanın vereceği hizmetten şiddeti uygulayanın kendisi, çocukları, eşinin de yararlanamayacağını ve sağlık hizmeti sunumunda bir anın dahi geri dönüşü olamayacağını belirtmeli” diye konuştu.