SAĞLIKTA ŞİDDET BÜYÜK BİR SUÇTUR!

Sağlıkta Şiddet Haberi Nasıl İşlenmeli?

Şiddet haberi, maruz kalan sağlık personelini incitmeyecek biçimde, şiddetin büyük bir suç olduğu vurgulanarak haberin işlenmesi gerektiğini belirten Avukat Emel Özbek, “Saldırganın tutuklanmadığı, savcılıktan salıverildiği, mahkemece verilen cezanın paraya çevrildiği veya ertelendiğine yönelik negatif eleştiriler veya yakınmalar asla şiddet haberiyle birlikte verilmemeli” dedi. 

Sağlık personeline şiddet haberlerinde; saldırganlarca alınan veya alınabilecek cezaların alt ve üst sınırının azlığı veya mahkeme kararlarına yönelik az ceza verildiği, saldırganın tutuklanmadığı, savcılıktan salıverildiği, mahkemece verilen cezanın paraya çevrildiği veya ertelendiğine yönelik negatif eleştiriler veya yakınmalar asla şiddet haberiyle birlikte verilmemesi gerektiğini belirten Avukat Emel Özbek, “Bu haberler caydırıcılığı azaltacağı gibi hatta suça özendirici olabilmektedir. Şiddet haberi, maruz kalan sağlık personelini incitmeyecek biçimde, şiddetin büyük bir suç olduğu, kamu görevlisine görevinden dolayı işlenen sözel veya fiziksel şiddetin ağırlaştırıcı bir neden teşkil ettiği, daha önceki benzer örneklerle ilişkilendirerek o kişiyi bekleyen cezanın üst sınırları belirtilerek ve çalışanın iş göremez hale gelmesinin hizmet bekleyen diğer hastalara olan negatif sonuçları vurgulanarak işlenmesi gereklidir.  Çünkü şiddeti sorun çözme yolu olarak gören bireyler için haberlerde kullanılan cümleler çok önemlidir.  Haber de örneğin “Derhal beyaz kod verildi ve güvenlik sistemi çalıştı. Saldırgan yakalandı, gözaltına alındı. Hekime saldıran şahsı, daha önce diğer saldırganın olduğu gibi cezaevi bekliyor.” şeklinde verilmelidir. Çünkü şiddet içererek yapılan eylemlerin normalmiş veya hassas dönemlerde böyle şeyler olabilir, doktor da ilgilenseymiş gibi yayınlanması “bak o yapmış ben de yaparım” algısı yaratabilir, aynı zamanda şiddeti normalleştirebilir” dedi. 

Kullanılan Dil Çok Önemli
Şiddet haberlerinin yayınlanmasının bu oranı artırdığını söyleyen Özbek, şiddet haberlerinin şiddeti özendiren bir yanı olduğunu dile getirdi. Özbek, şu örnek ile açıkladı: “Örneğin sağlık çalışanlarının olası bir ihmal veya hataları eşliğinde  verilecek şiddet haberi ile izleyenlerde; “bak annenizi acile getirdiğinizde doktor ve hemşire 5 dakika gecikmişse onları döversiniz, dövmezseniz annenize bakmaz onlar, adam iyi yapmış, bende olsam döverdim” şeklinde bir algı yaratılmış olur. Aynı “namusunu kurtardı, erkekliğine laf etti, töre gibi suçu kutsayan veya mazur gösteren cümlelerle işlenen kadın cinayetlerinde olduğu gibi.”      

Şiddet Sıklıkla Acil ve Psikiyatri Servislerinde Oluyor
Araştırmalara göre, şiddetin sıklıkla acil ve psikiyatri servislerinde olduğunu belirten Özbek, “Özellikle gece mesailerinde ve hastanın başvurduğu ilk bir saat içinde ve daha çok da kadın çalışanlara uygulanıyor. Örneğin acil serviste gergin ve hassas bir ruh hali ile sağlık çalışanın karşısına çıkan şiddet eğilimli kişiler suça verilen cezanın da önemli olmadığını düşündüklerinden ve örneğini medyada gördükleri şekilde şiddet fiilini göstererek hem medyatik olma fırsatını yakalamış olur hem de “ gereğini yapma “ hazzını yaşamak isteyebilirler” diye konuştu.   

Haberde Cezaya ve Sağlık Hizmeti Almasının Kesintiye Uğramasına Özel Vurgu Yapılmalı
Şiddetin uygulanma biçimi ve verilen zarar sunulmadan, şiddet haberinin işlenebileceğini kaydeden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aksi haberler saldırganlara, şiddetin hangi hallerde, kime uygulanacağı, zaten güvenliğin de olmadığı, konusunda yol gösterici ve özendirici olmaktadır. En azından “aklında yoksa bile  haberlerde adamın biri, şu durumda doktora vurmuştu, benim durumda aynı” diye  aklına getirip, benzer bir olayda şiddet gösterebilir. Bu nedenle şiddet haberi verilirken, mutlaka alınacak cezaya ve diğer bireylerin sağlık hizmeti almasının kesintiye uğramasına özel bir vurgu yapılmalı. Saldırıya karşı diğer bireylerin nefretle bakmaları  en azından ne olursa olsun  meşru görmemeleri amaçlanmalı ve sağlanmalıdır.”

Şiddeti Oluşturan Nedenin Sağlık Çalışanı Olmadığı Vurgulanmalı
Kriz anlarında bir sağlık çalışanının şiddete uğradığı durumda, basının koşulsuz biçimde sağlık çalışanından yana tavır sergilemesi gerektiğini dile getiren Özbek, kişinin sağlık hizmeti sunumu gibi onurlu bir işi yaparken şiddete uğramasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi gerektiğini kaydetti. Özbek, şunları söyledi: “Şiddeti oluşturan nedenin sağlık çalışanı olmadığını vurgulamalı. Aynı zamanda şiddete uğrayan çalışanın vereceği hizmetten şiddeti uygulayanın kendisi, çocukları, eşinin de yararlanamayacağını ve sağlık hizmeti sunumunda bir anın dahi geri dönüşü olamayacağını belirtmeli.”