RUH SAĞLIĞI YASASI

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, Türkiye’de en kısa zamanda ”Ruh Sağlığı Yasası” çıkarılması gerektiğini belirterek, ”Ruh sağlığı politikalarının çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi olan Ruh Sağlığı Yasası en kısa zamanda çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nce, “Geçmişten Geleceğe, Teşhisten Tedaviye Psikiyatri” temasını içeren 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi” kapsamında Sheraton Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, sağlıklı toplum yapısının oluşturulması için ruh sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünya ülkelerinin yüzde 41’inden fazlasında ruh sağlığı politikası olmadığını söyledi.

Ruh sağlığı yasası olmayan ülkelerin oranının yüzde 25 olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşilbursa, şunları söyledi: “Ülkelerin yüzde 33’ünde (bu ülkelerde toplam 2 milyar insan yaşadığı öngörülüyor) ruh sağlığına toplam bütçenin yüzde 1’inden daha az pay ayrılmaktadır. Oysa DSÖ’ye göre, ruhsal bozuklukların tüm hastalıklar içindeki yükü yaklaşık yüzde 12’dir. Söz konusu verilerin toplandığı 185 ülkenin yüzde 50’sinden fazlasında 100 bin kişiye sadece 1 psikiyatr, yüzde 40’ında ise 10 bin kişiye 1 yatak düşmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerde diğer yüzde 50’lik grubu oluşturan gelişmiş ülkeler arasında ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli eşitsizlikler olduğunu söylemeliyiz. Türkiye’de ruh sağlığı politikalarını çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi en kısa zamanda “Ruh Sağlığı Yasası” çıkarmaktır.”


“Koruyucu Ruh Sağlığı ve Ruhsal Destek Birimlerinin Kurulmasını Talep Ediyoruz”
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, Ruh Sağlığı Yasası ve ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi için “TBMM’yi ve ilişkili tüm kurumları göreve ve sorumluluk almaya” çağırdıklarını belirten Doç. Dr. Yeşilbursa, taleplerini şöyle sıraladı: “Ruh sağlığına ayrılan kaynağın artırılmasını talep ediyoruz. Ruh sağlığı alanında var olan personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz. Genel hastanelerde psikiyatri yatak sayının artırılması, gündüz hastaneleri, koruma evleri, yarıyol evleri, psikiyatrik rehabilitasyon merkezleri ve ayaktan tedavi birimlerinin sayısının ve niteliğinin artırılmasını istiyoruz. Koruyucu ruh sağlığı ve ruhsal destek birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz. Tüm bu düzenlemelerin devletin asli sorumluluğu olarak kabul edilmesi, hükümetlerin öncelikli konusu olması gerektiğini düşünüyor, kamusal bir sağlık sistemi anlayışı içinde çözülebileceğine inandığımızı vurgulamak istiyoruz.”


“Eşdeğer İlaç Kullanımı Hastaların Sağlığı Açısından Ciddi Sorunlara Yol Açabilir”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ”eşdeğer ilaç kullanımı” ile ilgili olarak, ”Hastayı değil, kurumu kolladığını” belirten Derneğin Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Halis Ulaş, ilgili genelgenin, erteleme kararının ardından, genelgenin aynı şekilde uygulamaya girmesinin, hastaların sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydetti. Dr. Ulaş, “Genelge ile uygulaması durdurulan eşdeğer ilaç uygulamasının sadece kurum elektronik altyapısı hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ertelenmesi, hastalarımızın bu uygulama nedeniyle zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, dernek olarak 2009/120 sayılı genelgenin 12. maddesinin tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Uzman Dr. Ejder Akgün Yıldırım da “Dünyada, her üç-dört kişiden birinde tedavi edilmesi gereken cinsel sorun olduğunun düşünüldüğünü” belirterek, cinsel sorunların tedavisinde, bu alanda uzman bir psikiyatristten destek alınması gerektiğini bildirdi.
Cinsel problemlerin sadece bir kişinin sorunu olarak algılanmaması gerektiğini, bir çiftin mutluluğunu etkileyen önemli bir problem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, “Arkadaş, yakın çevre, aile ile konuşularak çözümlenmeye çalışılmamalı. Özellikle hızlı bilgi akışının sağlandığı internetteki bilgilerle çözüm arayışına gidilmemeli. Mutlaka alanında uzman bir psikiyatra başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Kongreye Bin 200 Kişi Katıldı
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Timuçin Oral ise kongrenin 2. kez derneklerince düzenlendiğini ve bundan büyük onur duyduklarını söyledi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne bin 200 kişinin katıldığını ve kongre programında 36 panel, 9 çalışma grubu, 8 kurs, 31 sözel olmak üzere 189 poster bildirisi, 6 yabancı davetli konferansı ve 6 tane de endüstri destekli sempozyumun yer aldığını anlatan Doç. Dr Oral, ayrıca meslekte 40 yılını dolduran hekimlere hizmet onur plaketi verileceğini belirtti.

RUH SAĞLIĞI YASASI

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, Türkiye’de en kısa zamanda ”Ruh Sağlığı Yasası” çıkarılması gerektiğini belirterek, ”Ruh sağlığı politikalarının çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi olan Ruh Sağlığı Yasası en kısa zamanda çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nce, “Geçmişten Geleceğe, Teşhisten Tedaviye Psikiyatri” temasını içeren 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi” kapsamında Sheraton Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, sağlıklı toplum yapısının oluşturulması için ruh sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünya ülkelerinin yüzde 41’inden fazlasında ruh sağlığı politikası olmadığını söyledi.

Ruh sağlığı yasası olmayan ülkelerin oranının yüzde 25 olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşilbursa, şunları söyledi: “Ülkelerin yüzde 33’ünde (bu ülkelerde toplam 2 milyar insan yaşadığı öngörülüyor) ruh sağlığına toplam bütçenin yüzde 1’inden daha az pay ayrılmaktadır. Oysa DSÖ’ye göre, ruhsal bozuklukların tüm hastalıklar içindeki yükü yaklaşık yüzde 12’dir. Söz konusu verilerin toplandığı 185 ülkenin yüzde 50’sinden fazlasında 100 bin kişiye sadece 1 psikiyatr, yüzde 40’ında ise 10 bin kişiye 1 yatak düşmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerde diğer yüzde 50’lik grubu oluşturan gelişmiş ülkeler arasında ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli eşitsizlikler olduğunu söylemeliyiz. Türkiye’de ruh sağlığı politikalarını çağdaş bir tıp ve sağlık anlayışı çerçevesinde yeniden biçimlenmesi ve uygun yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ülkemizin temel gereksinimi en kısa zamanda “Ruh Sağlığı Yasası” çıkarmaktır.”


“Koruyucu Ruh Sağlığı ve Ruhsal Destek Birimlerinin Kurulmasını Talep Ediyoruz”
Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, Ruh Sağlığı Yasası ve ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi için “TBMM’yi ve ilişkili tüm kurumları göreve ve sorumluluk almaya” çağırdıklarını belirten Doç. Dr. Yeşilbursa, taleplerini şöyle sıraladı: “Ruh sağlığına ayrılan kaynağın artırılmasını talep ediyoruz. Ruh sağlığı alanında var olan personel eksikliğinin giderilmesini istiyoruz. Genel hastanelerde psikiyatri yatak sayının artırılması, gündüz hastaneleri, koruma evleri, yarıyol evleri, psikiyatrik rehabilitasyon merkezleri ve ayaktan tedavi birimlerinin sayısının ve niteliğinin artırılmasını istiyoruz. Koruyucu ruh sağlığı ve ruhsal destek birimlerinin kurulmasını talep ediyoruz. Tüm bu düzenlemelerin devletin asli sorumluluğu olarak kabul edilmesi, hükümetlerin öncelikli konusu olması gerektiğini düşünüyor, kamusal bir sağlık sistemi anlayışı içinde çözülebileceğine inandığımızı vurgulamak istiyoruz.”


“Eşdeğer İlaç Kullanımı Hastaların Sağlığı Açısından Ciddi Sorunlara Yol Açabilir”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ”eşdeğer ilaç kullanımı” ile ilgili olarak, ”Hastayı değil, kurumu kolladığını” belirten Derneğin Dış İlişkiler Sekreteri Dr. Halis Ulaş, ilgili genelgenin, erteleme kararının ardından, genelgenin aynı şekilde uygulamaya girmesinin, hastaların sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydetti. Dr. Ulaş, “Genelge ile uygulaması durdurulan eşdeğer ilaç uygulamasının sadece kurum elektronik altyapısı hazırlıkları tamamlanıncaya kadar ertelenmesi, hastalarımızın bu uygulama nedeniyle zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, dernek olarak 2009/120 sayılı genelgenin 12. maddesinin tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsellik ve Cinsel Sorunlar Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Uzman Dr. Ejder Akgün Yıldırım da “Dünyada, her üç-dört kişiden birinde tedavi edilmesi gereken cinsel sorun olduğunun düşünüldüğünü” belirterek, cinsel sorunların tedavisinde, bu alanda uzman bir psikiyatristten destek alınması gerektiğini bildirdi.
Cinsel problemlerin sadece bir kişinin sorunu olarak algılanmaması gerektiğini, bir çiftin mutluluğunu etkileyen önemli bir problem olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, “Arkadaş, yakın çevre, aile ile konuşularak çözümlenmeye çalışılmamalı. Özellikle hızlı bilgi akışının sağlandığı internetteki bilgilerle çözüm arayışına gidilmemeli. Mutlaka alanında uzman bir psikiyatra başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Kongreye Bin 200 Kişi Katıldı
Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Timuçin Oral ise kongrenin 2. kez derneklerince düzenlendiğini ve bundan büyük onur duyduklarını söyledi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi’ne bin 200 kişinin katıldığını ve kongre programında 36 panel, 9 çalışma grubu, 8 kurs, 31 sözel olmak üzere 189 poster bildirisi, 6 yabancı davetli konferansı ve 6 tane de endüstri destekli sempozyumun yer aldığını anlatan Doç. Dr Oral, ayrıca meslekte 40 yılını dolduran hekimlere hizmet onur plaketi verileceğini belirtti.