“ARTIK ACİL TIP TEKNİSYENLERİ AMBULANSLARDA ÇALIŞABİLECEK”

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle bağışçı isimlerinin ambulanslara verilmesi de artık mümkün. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ali Coşkun, “Belirli bir eğitimden geçen acil tıp teknisyenlerini ambulanslarda görevlendireceğiz” dedi.
Sağlık Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarına hibe edilen ambulans ve hasta nakil araçlarına hayırsever adı yazılabilmesi için düzenlemeye gidildi. Ancak bu bağışlarda kişi ya da kuruluşlar için reklam amacı güdülmeyecek, yüz kızartıcı suç işleyenler bağışçı olamayacak.
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans, acil sağlık aracı ve hasta nakil araçlarının tıbbi ve teknik donanım özellikleri yeniden düzenlendi.
Yönetmelik değişikliğiyle bağışçı isimlerinin ambulanslara verilmesi de artık mümkün. Kamu kurum ve kuruluşlarına hibe edilen ambulans ve hasta nakil araçlarının arka kapı şerit alt bölümüne, 20×50 santimetre ebatlarını geçmemek kaydıyla bağışta bulunan kişi, kuruluş veya bunların önerecekleri kişi veya kuruluşlarla ilgili yazı ve ibare yer alabilecek.
Ambulansta Bağışlayan Kuruluşun Logosu Yer Alabilecek
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ali Coşkun, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ambulans bağışının önünü açtıklarını söyledi. Bu bağışların belirli şartlara bağlandığını bildiren Coşkun şunları söyledi: ”Bir kişi ya da kuruluş için reklam amacı güdülemeyecek. Ancak ambulansta bağışlayan kuruluşun logosu yer alabilecek. Ayrıca yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenlerin bağışları kabul edilmeyecek.”
“Eğitimden Geçen Acil Tıp Teknisyenleri Ambulanslarda Görevlendirecek”
Yeni düzenlemeyle acil tıp teknisyenleri ve paramedikleri sisteme entegre ettiklerini anlatan Coşkun, şu bilgiyi verdi: ”Ülkemizde hekim sayısının yetersiz olduğu biliniyor. Buna karşın çok sayıda acil tıp teknisyenine sahibiz. Belirli bir eğitimden geçen acil tıp teknisyenlerini ambulanslarda görevlendireceğiz. Bazen basında olay yerine giden ambulanstan doktor çıkmadığı konusunda eleştirel haberler yer alıyor. Oysa her ambulansta doktor bulunması gerekmiyor. Ayrıca, sadece doktorun görev yaptığı acil istasyonlarımız da var. Zaten dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde de bu uygulama terk edildi. Bizim ülkemizde ise bazı istasyonlarda hem doktorlar hem paramedikler görev yapıyor. Doktorlarımız sadece özel olarak tanımlanmış istasyonlarda görevlendiriliyor.”
Acil Yardım Ambulanslarında Görev Yapacak Ekip
Yapılan düzenlemeye göre, acil yardım ambulanslarında en az üç personelden oluşan bir ekip görev yapacak. Ekipte en az bir hekim veya bir paramedik veya Sağlık Bakanlığınca belirlenen modül eğitimlerini tamamlayan bir acil tıp teknisyeni ile diğer bir sağlık personeli ve bir şoför bulunacak. Ambulansta sürücülük görevini öncelikle acil tıp teknisyeni veya zorunlu hallerde paramedik yürütebilecek. Bu durumda şoför bulundurulmayacak. Hekim bulundurulmayan acil yardım ambulanslarında, hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri paramedik olacak. Hekim veya paramedik bulunmayan acil yardım ambulanslarında çalışacak acil tıp teknisyeni temel modül, travma resüsitasyon, çocuklarda ileri yaşam desteği ve erişkin ileri yaşam desteği kurslarını başarı ile tamamlayarak sertifika almış olacak.