MH370: The Plane That Disappeared and Journalism

The Disappearing Plane documentary about MH370 highlights the crucial role of skilled journalists worldwide, as they possess the power to reveal the truth. Despite some recent beliefs that journalism is dispensable, it remains an indispensable tool to uncover hidden realities.

This documentary emphasizes the significance of skepticism, demonstrated by two notable journalists. Jeff Wise, a journalist specializing in aviation, and Florence De Changy, an author and investigative journalist.

MH370 ile ilgili Kaybolan Uçak belgeseli, gerçeği ortaya çıkarma gücüne sahip oldukları için dünya çapında yetenekli gazetecilerin hayati rolünü vurguluyor. Son zamanlarda gazeteciliğin vazgeçilebilir olduğuna dair bazı inanışlara rağmen, gazetecilik gizli gerçekleri ortaya çıkarmak için vazgeçilmez bir araç olmaya devam etmektedir.

Bu belgesel, iki önemli gazeteci tarafından sergilenen şüpheciliğin önemini vurguluyor. Havacılık alanında uzmanlaşmış bir gazeteci olan Jeff Wise ile yazar ve araştırmacı gazeteci Florence De Changy.