CERRAHI YASTIK PROJESI

Boyun cerrahisi ameliyatları için pozisyon veren yastık tasarlayan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ “Yastık, personel ve zamandan tasarruf sağlarken, hastaya gereksiz yere fazla anestezi verilmesini önlüyor.” dedi.

Boyun cerrahisi için pozisyon veren yastık, “Bir Ameliyat Yastığı” başlığı ile Türk Patent Enstitüsü’ne, Viyana’da yapılan 20. Tıbbi Buluş ve Teknoloji Kongresi’nde ve Adana’da yapılan 7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu’nda sunuldu. Boyun cerrahisinde pozisyon vermek için en az üç personel gerekli olduğunu kaydeden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ, “Bir personel uyutulmuş ve entübe edilmiş olan hastanın omuzlarından tutup kaldırır, diğer personel omuzların altına yastık koyar. Böylece hastanın sırtı yükseltilmiş, baş geriye doğru düşmüş ve boyun ön tarafı açılmış olur. Bunların sonrasında boyun arkasına ve başın altına yastık konarak hem boyun hem de baş desteklenir. Tüm bu işlemler sırasında anestezi doktoru da hastanın boynunu destekler ve yerleştirmiş olduğu endotrakeal tüpe dikkat eder. Çünkü bu hareketler sırasında gereken özen gösterilmezse hastanın boynu incinebilir, hatta endotrakeal tüp yerinden çıkabilir. Tüm bu hazırlıkların hasta uyutulduktan sonra yapılması gerektiği için hastaya bu süre içinde gereksiz yere fazla anestezi verilmiş olmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Mutlaka Yastık Desteği Gerekli”
Mevcut ameliyat masalarının bu tip pozisyonları tam olarak yapamamakta olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bozdağ, boyun ve baş doğru şekli alması için mutlaka bir yastık desteği gerektiğini vurguladı. İleri teknoloji ürünü ameliyat masalarının istenen pozisyonu sağlayabildiğini belirten Doç. Dr. Bozdağ, bu masaların çok pahalı olduğundan günümüzde kullanılan ameliyat masalarının yerini almasının yakın zamanda mümkün olmadığını ifade etti.

Yastık 4 Parçadan Oluşuyor
Doç. Dr. Bozdağ, “Yastık dört bölümden oluşmaktadır; İlk bölümü kare şeklinde olup sırttan belin altına kadar uzanır. İkinci bölüm silindir şeklinde olup omuz altına yerleştirilir. Üçüncü bölüm silindir şeklinde olup boynun altına ve dördüncü bölüm ise top şeklinde olup başın altına yerleştirilir. Yastıklar birbirine yapışık olmalarına karşın birbirinden bağımsız olarak şişirilme özelliğine sahiptir. Hasta anestezi verilerek uyutulduğu zaman boyun düz pozisyondadır. Sonra yastık şişirilerek ameliyat pozisyonuna geçilir. Önce omuzlardan bele kadar olan bölüm şişirilir, böylece hastanın sırtı ve beli desteklenmiş olur. Sonra omuz altındaki bölüm şişirilir, böylece sırt yükseltilir ve baş geriye düşerken boyun ön tarafı açılır. Daha sonra boynun altındaki yastık şişirilerek boyun arkası desteklenir. Son olarak da başın altındaki yastık şişirilir ve başın sabitlenmesi sağlanır.” dedi.


“Personel ve Zamandan Tasarruf”
Tasarlanmış olan hava yastığı ile pozisyon için bir personel yeterli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bozdağ, personel ve zamandan tasarruf sağlanmasının yanında hastaya dokunulmadığı için endotrakeal tüpün çıkma riski de sıfırlanmış olduğunu belirtti. Ayrıca ameliyat sürerken pozisyonu değiştirmek gerektiğinde sterilizasyon bozulmadan istenen pozisyonun verilebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bozdağ, ülkemizdeki hastanelerde bulunan ameliyat masalarının bu yastık sayesinde çok büyük harcamalar yapmadan boyun ameliyatı için uygun pozisyon verebilir duruma geleceklerini dile getirdi. Bu yastığın yararlı olacağı bilim dallarının genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz cerrahisi, çene cerrahisi ve diş hekimliğinin olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bozdağ, hızır acil servislerde acil entübasyon, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme çekimleri sırasında da boynun ve başın sabitlenmesi için kullanılabileceğini iletti.