KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN TIBBİYELİLERİN ANISINA YAPILAN: “ULUSAL TIP GÜNLERİ”

Kurtuluş Savaşına katılan tıbbiyelilerin anısına yapılan ve bu yıl Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Hüseyin Elbi anısına düzenlenen uluslararası katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri’nde, koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durulacak.
İlki Atatürk’ün onursal başkanlığında düzenlenen “Milli Tıp Kongresi”, bu yıl “Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Hüseyin Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri” ismi altında 17-19 Ekim tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak. Yurtiçi ve dışından 200’ün üzerinde davetli bilim insanının katılmasının beklendiği kongrede önemli konular ele alınacak.

Kongre düzenleme kurulu adına Eş Başkan Op. Dr. Erkan Balkan, toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplantıların düzenlenme amacının temelinde, “Toplumcu Tıp” anlayışı ile günümüz tıbbının koruyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleri ile bir bütün olduğu yatmaktadır. Bunun yanında toplumu sağlık yönünden ilgilendiren önemli konuları işledikleri için veteriner hekimlik, çevre mühendisliği ve biyomühendislik, sağlığın ayrılmaz parçası diş hekimliği, sağlık uygulamasının önemli bölümü hemşirelik, geçmişten geleceğe ışık tuttuğu için arkeoloji, geleneksel tıbbi konuları bir kültür mirası olarak incelemesi nedeniyle halk bilimi, çeşitli konularda hukuka dayanak oluşturan adlî tıp, her bilim dalının olduğu gibi, kendi gelişimini araştırıp ortaya çıkaran tıp tarihi, özellikle hekim-hasta ilişkilerini düzenleyen sağlık hukuku konularında multidisipliner bildiriler sunmaktadır. Disiplinler arası ortak görüşler ve uygulama stratejileri geliştirmenin yanı sıra, toplumun bilinç düzeyinin artmasına yönelik “farkındalık yaratma” hedefi de bulunmaktadır.” 

Bir diğer önemli amaçlarının Milli Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ulusal sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde öncü ve önderlik etmiş, Sağlık Ordusunun bireylerini anımsatmak olduğunu kaydeden Balkan, “Bu değerli sağlık çalışanlarının hizmetlerini genç kuşaklara aktarmak bir anlamda sorumluluktur. Böylece onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebiliriz” dedi.

1925 Yılında Tıp Sergisi
Dr. Balkan, toplantının tarihçesi hakkında şunları söyledi: “1.Milli Tıp Kongresi 1-3. Eylül. 1925’te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın himayelerinde, Türkiye Tıp Encümeni’nin (Türkiye Tıp Akademisi) kararı ve yönetim kurulunun düzenlemesi ile Ankara’da, Meclis Başkanı Kâzım (Karabekir) Paşa’nın özel izniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasında yapılmıştır. Üç yüzden fazla temsilcinin katıldığı kongre nedeniyle Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) binasında röntgen filmleri ve birçok tıbbi alet ve ilaçları içeren bir tıp sergisi açılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, birçok kez kongreye gelerek görüşmeleri dinlemiş ve tıp sergisini de büyük bir dikkatle incelemiştir.

Koruyucu Hekimliğin Önemi Vurgulanmalı 
Bu ilk toplantıda toplumsal hıfzısıhha (koruyucu hekimlik) şartlarının bütün halka sosyal şartlarına göre uygulanması gerektiği, böylece sayısal olarak öncelikle doğum ve ölüm sorunun çözümlenmesi gerekliliği ve o yılki toplantının da asıl konularından birinin bu olduğunu belirtilmiştir. Nüfusun memleketin başlıca serveti olduğu, uzun yıllar süren savaşlar nedeni ile üretime katkı sağlayan özellikle erkek nüfus azlığı söz konusudur. İlk toplantıda adaletin dağıtılması ve emniyetin temini gibi nüfusun da aynı şekilde iyi idare edilmesi gerektiği, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çeşitli malûliyetlerde  “sigorta uygulaması” konularında da hekimlere görev düştüğü belirtilmiştir.  Milli Tıp Kongreleri 1968 yılına kadar 20 kez yapılmıştır.
Ulusal Kurtuluş Savaşına Katılan Tıbbiyelilerin Anısına Yapılıyor
Toplantıların çekirdeğini Ankara, İzmir ve Antalyalı bir grup tıp fakültesi öğretim üyesinin, diş hekimi ve veteriner hekimin çabaları ile gönüllülük temeline dayalı bir birliktelik ruhu ile 18-19 Aralık 2010 tarihinde İzmir’de 1. Ulusal Tıp Günleri olarak, Millî Tıp Günleri’nin heyecanı ve duyarlılığı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına toplantı düzenlendi. Toplantıları izleyen tüm katılımcıların ortak görüşü olarak, bundan sonra yapılacak toplantıların, Ulusal Kurtuluş Savaşına katılıp, cephede Harbiyeli, Meclis’te Mülkiyeli gibi çalışan Tıbbiyelilerin anısına düzenlenmesi kararlaştırıldığını, bu yıl 5. Ulusal Tıp Günleri’nin, 17-19. Ekim.2014 tarihlerinde “Türk Kurtuluş Savaşı’nın önder isimlerinden Dr. Mustafa Reşit Galip Baydur ve Türk Hemşireliğinin öncülerinden Safiye Hüseyin Elbi” anısına Kurtuluş Savaşı’nın ve Atatürk Devrimleri’nin önemli şehirlerinden Kastamonu’nun ev sahipliğinde yapılacak.”

KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN TIBBİYELİLERİN ANISINA YAPILAN: “ULUSAL TIP GÜNLERİ”

Kurtuluş Savaşına katılan tıbbiyelilerin anısına yapılan ve bu yıl Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Hüseyin Elbi anısına düzenlenen uluslararası katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri’nde, koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durulacak.
İlki Atatürk’ün onursal başkanlığında düzenlenen “Milli Tıp Kongresi”, bu yıl “Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Hüseyin Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri” ismi altında 17-19 Ekim tarihleri arasında Kastamonu’da yapılacak. Yurtiçi ve dışından 200’ün üzerinde davetli bilim insanının katılmasının beklendiği kongrede önemli konular ele alınacak.

Kongre düzenleme kurulu adına Eş Başkan Op. Dr. Erkan Balkan, toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplantıların düzenlenme amacının temelinde, “Toplumcu Tıp” anlayışı ile günümüz tıbbının koruyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleri ile bir bütün olduğu yatmaktadır. Bunun yanında toplumu sağlık yönünden ilgilendiren önemli konuları işledikleri için veteriner hekimlik, çevre mühendisliği ve biyomühendislik, sağlığın ayrılmaz parçası diş hekimliği, sağlık uygulamasının önemli bölümü hemşirelik, geçmişten geleceğe ışık tuttuğu için arkeoloji, geleneksel tıbbi konuları bir kültür mirası olarak incelemesi nedeniyle halk bilimi, çeşitli konularda hukuka dayanak oluşturan adlî tıp, her bilim dalının olduğu gibi, kendi gelişimini araştırıp ortaya çıkaran tıp tarihi, özellikle hekim-hasta ilişkilerini düzenleyen sağlık hukuku konularında multidisipliner bildiriler sunmaktadır. Disiplinler arası ortak görüşler ve uygulama stratejileri geliştirmenin yanı sıra, toplumun bilinç düzeyinin artmasına yönelik “farkındalık yaratma” hedefi de bulunmaktadır.” 

Bir diğer önemli amaçlarının Milli Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ulusal sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde öncü ve önderlik etmiş, Sağlık Ordusunun bireylerini anımsatmak olduğunu kaydeden Balkan, “Bu değerli sağlık çalışanlarının hizmetlerini genç kuşaklara aktarmak bir anlamda sorumluluktur. Böylece onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebiliriz” dedi.

1925 Yılında Tıp Sergisi
Dr. Balkan, toplantının tarihçesi hakkında şunları söyledi: “1.Milli Tıp Kongresi 1-3. Eylül. 1925’te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın himayelerinde, Türkiye Tıp Encümeni’nin (Türkiye Tıp Akademisi) kararı ve yönetim kurulunun düzenlemesi ile Ankara’da, Meclis Başkanı Kâzım (Karabekir) Paşa’nın özel izniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasında yapılmıştır. Üç yüzden fazla temsilcinin katıldığı kongre nedeniyle Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) binasında röntgen filmleri ve birçok tıbbi alet ve ilaçları içeren bir tıp sergisi açılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, birçok kez kongreye gelerek görüşmeleri dinlemiş ve tıp sergisini de büyük bir dikkatle incelemiştir.

Koruyucu Hekimliğin Önemi Vurgulanmalı 
Bu ilk toplantıda toplumsal hıfzısıhha (koruyucu hekimlik) şartlarının bütün halka sosyal şartlarına göre uygulanması gerektiği, böylece sayısal olarak öncelikle doğum ve ölüm sorunun çözümlenmesi gerekliliği ve o yılki toplantının da asıl konularından birinin bu olduğunu belirtilmiştir. Nüfusun memleketin başlıca serveti olduğu, uzun yıllar süren savaşlar nedeni ile üretime katkı sağlayan özellikle erkek nüfus azlığı söz konusudur. İlk toplantıda adaletin dağıtılması ve emniyetin temini gibi nüfusun da aynı şekilde iyi idare edilmesi gerektiği, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çeşitli malûliyetlerde  “sigorta uygulaması” konularında da hekimlere görev düştüğü belirtilmiştir.  Milli Tıp Kongreleri 1968 yılına kadar 20 kez yapılmıştır.
Ulusal Kurtuluş Savaşına Katılan Tıbbiyelilerin Anısına Yapılıyor
Toplantıların çekirdeğini Ankara, İzmir ve Antalyalı bir grup tıp fakültesi öğretim üyesinin, diş hekimi ve veteriner hekimin çabaları ile gönüllülük temeline dayalı bir birliktelik ruhu ile 18-19 Aralık 2010 tarihinde İzmir’de 1. Ulusal Tıp Günleri olarak, Millî Tıp Günleri’nin heyecanı ve duyarlılığı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına toplantı düzenlendi. Toplantıları izleyen tüm katılımcıların ortak görüşü olarak, bundan sonra yapılacak toplantıların, Ulusal Kurtuluş Savaşına katılıp, cephede Harbiyeli, Meclis’te Mülkiyeli gibi çalışan Tıbbiyelilerin anısına düzenlenmesi kararlaştırıldığını, bu yıl 5. Ulusal Tıp Günleri’nin, 17-19. Ekim.2014 tarihlerinde “Türk Kurtuluş Savaşı’nın önder isimlerinden Dr. Mustafa Reşit Galip Baydur ve Türk Hemşireliğinin öncülerinden Safiye Hüseyin Elbi” anısına Kurtuluş Savaşı’nın ve Atatürk Devrimleri’nin önemli şehirlerinden Kastamonu’nun ev sahipliğinde yapılacak.”