GELENEKSEL ANKARA TIP BİYOKİMYA GÜNLERİ

Geleneksel Ankara Tıp Biyokimya Günleri’nin bu yıl 3.’sü 13 Nisan tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek olan ‘Ankara Tıp Biyokimya Günü’, 13 Nisan tarihinde yapılacak. Katılımın ücretsiz olacağı toplantıda, tüm gün sunumlar sürecek. Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecek olan toplantının sonunda katılım sertifikası dağıtılacak. Türkiye’deki birçok üniversiteden ve hastaneden konuşmacının yer alacağını kaydeden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de toplantıda olacağını söyledi. Toplantıda biyokimya alanında yapılan çalışmaların anlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Sunguroğlu, diğer kongre ve günlerden farklı olarak biyokimyayı içine alan tüm fakültelerden ve hastanelerden yoğun ilgi gördüklerini dile getirdi.


Biyokimya Dernekleri Bir Araya Gelecek
Geçen yıl ‘Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ isimli panelde konuşulan konularda ne gibi gelişmeler olduğu üzerinde durulacağını belirten Prof. Dr. Sunguroğlu, geçen bir yıl içinde biyokimya uzmanlığı eğitiminde yapılan çalışmaların sunulacağını söyledi. Biyokimya alanında çok sayıda dernek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sunguroğlu, “ Düzenleyeceğimiz ‘Derneklerimiz Paneli’nde dernek başkanları derneklerini ve faaliyetlerini anlatacaklar. 2001-2002’de benim genel başkanı olduğum Türk Biyokimya Derneği’nin, Ankara merkezin dışında İstanbul, İzmir ve Adana’da şubeleri var. Şu anki başkanlık görevini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından Prof. Dr. Nazmi Özer yapıyor. Türkiye Klinik Biyokimya Derneği’nin başkanı Prof. Dr. Oya Bayındır, merkezi İzmir’de, Ankara’da şubesi var. Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği’nin başkanı Prof. Dr. Necip İlhan, merkezi İstanbul’da bulunuyor. Moleküler Tıp Derneği’nin başkanı Prof. Turgay İspir, merkezi İstanbul’dadır” dedi.