GASTROENTEROLOJİ’DE 50. YILA YAKIŞAN KUTLAMA

Gastroenteroloji’nin 50. kuruluş yılı etkinlikleri Ankara’da gerçekleştirildi. Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanın toplantıya katılmasının yanı sıra önemli araştırmalar sunuldu.

Gastroenteroloji 50. kuruluş yılı etkinlikleri ve 26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara Sheraton otelde gerçekleştirildi. 486 tane bildiriden, 82 tanesi sözlü geri kalanları da poster olarak sunuldu. Türkiye’deki Gastroenterolojide cevap arayan sorunlar, Helicobacter Pylori, Gastroenterelojik kanamalar, kalınbağırsak kanserleri gibi konular üzerinde duruldu. 910 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda, 36 stand ve 90 firma yer aldı. Gastroenterologlar başta olmak üzere genel cerrahlar, dahiliye uzmanları ve pratisyen hekimler gibi birçok branştan katılım olduğunu dile getiren Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Dünya Gastroenteroloji Derneği Başkanın da toplantıda yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Özütemiz toplantı hakkında şöyle konuştu: “Gastroenteroloji Başkanı’nın seçtikleri oturumda 6 tane çok önemli bildiriler sunuldu. Bunlar; Endoskopik sedasyon: Ülke çapında yapılan değerlendirme sonuçları, Türkiye’de dispepsi hastalarının endoskopik bulgularının çok merkezli prospektif değerlendirilmesi (dipsen): ilk veriler varis-dışı üst gastrointestinal sistemi. Kanamalarda güncel tedavi stratejilerinin klinik sonuçları: Avrupa araştırması Türkiye sonuçları, Gastrointestinal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik submukozal diseksiyon: Türkiye’den tek merkezin sonuçları, Kronik delta hepatiti’ne bağlı ileri evre karaciğer hastalarında pegile interferon bazlı tedavi: Sirotik olmayan hastalarla karşılaştırma, kronik pankreatitli hastalarda endoskopik tedavi başlıklı konular sunuldu.”


Notes Tekniği Türkiye’de İlk Kez Yapıldı
Yeditepe Üniversitesinden Doç. Dr. Cengiz Pata ve arkadaşlarının Notes Tekniği’nin ilk kez domuzlarda yapılmasının büyük bir başarı olduğunu belirten Prof. Dr. Özütemiz, bunun Türkiye’de ilk defa yapılan bir ameliyat olduğuna dikkat çekti. Helicobacter Pylori tedavisine yönelik diyetler ile ilgili çok farklı çalışmalar olduğunu ileten Prof. Dr. Özütemiz, “Antibiyotikler denenerek tedavi şansı yüzde 80-90 oranında başarılı olmaya başladı. Mide kanamalarında ortak çalışmalar bir araya gelmiş durumda, pankreas hastalıklarında endoskopik olarak tedaviler var. Ayrıca kongremizde ‘XX Kromozomu ve Gastroenteroloji’ isimli toplantıda kadın doktorların sorunları tartışıldı” dedi.