ENGELLİ İSTİHDAMINDAKİ ENGELLER KALKIYOR

Türkiye nüfusunun yüzde 12’sinin engelli olduğunu, bunun da 9.6 milyon kişiye karşılık geldiğini belirten Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan, hedeflerinin engellileri istihdamda ihtiyaç duyulan personellere dönüştürmek olduğunu söyledi. 

Kayıhan, “Cezalar ve kotalar nedeniyle engelliler zorunlu olarak işe alınıyor, sonra da işyeri uygun olmadığı için ya da işe yaramayacakları  düşünülerek, ‘Evinden çıkma, maaşını ödeyelim’ deniyor. Biz şimdi engelliyi ve işyerini inceleyeceğiz. İşyerinde de küçük değişiklikler yaparak uygun çalışma ortamı sağlayacağız” dedi.

AB desteğiyle yürütülen Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi ile Türkiye’de ilk kez engellilere iş hayatlarında psikolojik ve fizyolojik destek sağlanacak. Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu,  kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin engelli istihdamındaki en önemli sorun
Mesleki Rehabilitasyon Merkezi’nin yurt dışında pek çok ülkede olduğunu ve diğer ülkelerdeki farklı mesleki rehabilitasyon merkezlerine ziyaretler aracılığıyla bu merkezin içeriğinin oluşturulduğunu dile getiren Kayıhan, Türkiye’nin engelli istihdamındaki en önemli sorunlarının çözümü için büyük adım atıldığını belirtti.  Rehabilitasyon merkezlerinde engellilerin kol ve zihin kasları çalışacakları işe uygun olarak güçlendirileceğini söyleyen Kayıhan, iş yerlerinde engellilere en uygun iş belirleneceğini, bu sayede üretim ve verimlilik sorununun ortadan kalkacağını dile getirdi.  

Engellilere balık tutmasını öğretecekler
Türkiye’de engelli istihdamı için kamu ve özel sektörde kotalar ayrıldığını kaydeden Kayıhan, ancak engellilerin işe önceden hazırlanmaması, fiziki ve psikolojik yönden güçlendirilmemeleri nedeniyle istihdam edilemediklerini, çalışanlardan ise verim alınamadığını söyledi. Türkiye’de ilk kez uygulayacakları yeni yöntemle engellilere sıkça kullanılan bir deyimdeki gibi “balık vermeyip, balık tutmalarını” öğreteceklerini belirten Kayıhan, şunları söyledi: “Engellilere çalışacakları iş ve meslekle ilgili ihtiyaç duyacakları fiziki gücü kazandıracağız. Örneğin seramik işi yapan engellinin güçlü kol kasına ve hafızaya ihtiyacı var. Merkezimizde teknik personelle bu donanımı sağlayacağız. Sonuçta verim artacak, patronlar için de ihtiyaç duyulan personele dönüşecek.” 

Engelli istihdamındaki önemli sorun
Projenin, engellilerin çalışma kapasitesini, öz yönetim ve toplumsal katılım becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmaya katkıda bulunmayı amaçladığını kaydeden Kayıhan, “Türkiye’de pek çok engelli çalışma kapasitesi olmadığı için değil bunları ortaya çıkarma konusunda gerekli öz yönetim becerilerini yeterince kullanamadığı için istihdamda sorun yaşıyor” diye konuştu.