EKMUD TIRMANIŞTA

29 Nisan-03 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 2. EKMUD Kongresinde EKMUD Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer ve EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.İftihar Köksal ile söyleşi yaptık.

29 Nisan, 03 Mayıs tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel’ de 2. EKMUD kongresi gerçekleştirildi. EKMUD, 1 Mayıs 2006 tarihinde Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından Ankara’da kuruldu. Dernek iki yıl gibi kısa bir sürede çok fazla başarılı çalışmaya imza attı. Derneğin düzenlediği 1. EKMUD platformu ve iki kongrenin dışında, zoonotik enfeksiyonlar sempozyumu ve çeşitli temel mesleki ve salgın analiz kurslarını da gerçekleştirdi. Bu sene ki kongrenin geçen yıldan daha fazla katılımla gerçekleştiğini belirten EKMUD Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, 1 Mayıs 2008 tarihinde EKMUD’un 2.yaşını kongre ile birlikte kutladıklarını kaydetti. Düzenledikleri kongreleri üyelerin görüşleri doğrultusunda hazırladıklarını belirten Prof. Dr. Usluer, bu sayede paylaşımın yüksek olduğunu ve etkinliklere katılımın arttığını kaydetti. Bu yıl ki toplantıda 400 katılımcının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Usluer, ayrıca EKMUD olarak kongre dışında Ankara, İstanbul ve izmir’de günler düzenlediklerini de söyledi.

Erişkin Bağışıklama Rehberi Birçok Branşa Işık Tutacak
EKMUD olarak hastalık tedavi rehberleri, hastalık önleme rehberleri ve ilaç kullanım rehberleri oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Prof. Dr. İftihar Köksal, “Bu rehberler herkes için ama asıl olarak hekimlere yönelik hazırlandı. Amaç, hastayı muayene eden çeşitli branşlardaki hekimlere, doğru bilgiyi sunmak. Mesela, üzerinde çok fazla durulmayan bir konu olan erişkin aşılama rehberi oluşturuldu. İlk çıkacak rehber olan ve geniş çaplı araştırmalarla hazırlanan kitap, erişkin aşılama ile ilgili tüm bilgileri barındırıyor. Aile hekimliği Derneği, Viral Hepatite Savaşım Derneği, İç Hastalıkları Derneği, Halk Sağlığı Derneği, Hematoloji derneği ve Göğüs Hastalıkları Derneği ile birlikte hazırlanan kitap tüm hekimlere rehber olacaktır. Ayrıca kongre sırasında hazırlanmakta olan rehber tartışılarak dernek üyelerinin görüşleri de alındı” dedi.
Eğitim programları düzenlediklerini belirten EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal, Ankara’da her ay düzenlenen ‘EKMUD Ankara günleri’ ile sadece Ankara’daki hekimlerle değil, çevre illerden tüm enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile bilgi paylaşımı olduğunu kaydetti. Toplantılar da güncel konuların ele alındığını böylece uzmanların gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “ EKMUD olarak yaptığımız çalışmalar hedefine ulaşıyor. Derneğimizin faaliyetleri üyelerin önerileriyle hazırlanıyor. Böylece nokta atışı yapabiliyoruz. Ayrıca uzmanlar ilaç sektörü uzmanlarıyla bir araya geliyor ve ilaçlar hakkında yeterli bilgi edinme olanağı buluyorlar. Katılımcılar, İlaç firmalarının düzenlediği uydu sempozyumlar ile, yeni ilaçlardan da haberdar olabiliyor” şeklinde konuştu.

Sağlık Personeli Güvenliği İçin İğnesiz Şırınga
Dernek olarak misyonlarının arasında diğer derneklerle birlikte etkinlikler göstermek ve ortak aktiviteler düzenlemek olduğunu ifade eden KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, “Sağlık personeli risk altında ancak laboratuar çalışanları, diş hekimleri gibi branşlarda çalışan personel daha fazla risk altında bulunmaktadır. Çünkü delici, kesici aletlerle yaralanma, kanla temas olasılıkları daha fazla olmaktadır. Hastanelerde standart önlemler var, ancak her türlü hasta sekresyonuyla çalışırken, delici kesici aletlerle ve kan alma – verme sırasında eldiven giyilmesi gerekiyor. Hastanın Hepatit B, HIV pozitif olduğu biliniyorsa gerekirse iki kat eldiven giymek ve azami dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında Hepatit B aşısının tüm personele yapılması gerekiyor Hatta tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin aşılanması gerekiyor. Hepatit B’ye karşı aşılananlar aynı zamanda Hepatit D’ye karşı da vkorunmuş oluyorlar. Personelin korunması çok önemli. Konu ile ilgili bilgilendirmenin hem hekimlere hem de yardımcı sağlık personeline yapılması gerekiyor. Temas durumunda da ve sonrasında mutlaka konunun uzmanına başvurması gerekiyor. Kaza yoluyla hastalığın bulaşması durumunda sağlık personeli meslek hastalıkları kapsamına dahil edilmiyor. Dünyada da bu önlemler alınıyor” şeklinde konuştu.

“HIV pozitif kişilerle temasta sağlık personeli kendisini korumakla mükelleftir” diyen ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, ise bunun için bazı universal önemler alınması gerektiğine işaret etti. Usluer, gelen her hastayı kanla bulaşan hastalığı olabileceği düşünülerek dikkatli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni çıkan iğnesiz enjektör sistemleriyle personel güvenliğinin sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Usluer, hastanelerin tamamen bu ürünlere geçmesindeki en önemli zorluğun maliyet olduğuna işaret etti.