ANKARA’NIN PİLOT HASTANESİ

“Türkiye’de devlet hastanelerin içerisinde Tomoterpi Cihazını kullanan ilk hastaneyiz.” diyen Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, yapılan yenilikleri Sağlık Dergisine anlattı.

Ankara’da beklenen potansiyelin üzerinde ilgi gören Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, her geçen gün kendini yenilemeyi sürdürüyor. Nükleer tıp ünitesinde sadece sintingrafi ve iyon tedavisi yapılıyorken, yaklaşık 6 aydır birçok yeni ünitenin hizmete girdiğini kaydeden Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, “Bunlardan birincisi PET CT denilen çok küçük kanser vakalarını bile yakalayan özel tomografi cihazı olup aynı zamanda sintigrafi cihazı ile kombine edilmiştir. Işın tedavi merkezimizde son model bir lineer aksilatör cihazı ve kanser hastaları için, radyoterapi bölümü hizmete girdi. Tomoterpi cihazı ile tümör çevresindeki dokuları da koruma sağlanıyor. Türkiye’de devlet hastaneleri içerisinde cihazı kullanan ilk hastaneyiz. Tümör dokusuna farklı açılardan ışın yollayarak tümör doku çevresindeki sağlam dokuların korunmasını sağlayan ışın tedavi cihazı. Daha önceki cihazlar doğrusal ışın verdiği için, geçtiği tüm dokulara zarar veriyordu. Bu cihaz ile 3 boyutlu olarak tümör tomografi cihazı ile belirleniyor ve bu bilgiler bilgisayara yükleniyor. Genelde hastaların sonuçları akşam bilgisayara yükleniyor, cihaz gece boyunca çalışarak, ertesi gün o hastaya nasıl bir ışın tedavisi uygulayacağını belirliyor. Tümörün çevresindeki sağlam dokulara hiç zarar vermeden tümör dokularının ölmesini sağlayan ışın tedavi yöntemi. Teslimi yapıldı, hasta alma aşamasındayız.” dedi.

“Robotik Cerrahi İle 40 Prostat Ameliyatı”
Robotik cerrahi cihazını kullanmak için 5 ayrı branşta ekiplerin yurtdışına giderek eğitim alındığını kaydeden Doç. Dr. Doğan, “Şu anda üroloji içinde de prostat kanserlerini cerrahi tedavisi ile ilgili çığır açmış durumdayız. ABD’deki ameliyatların yüzde 70’i robotik cerrahiyle yapılıyor. Ankara’daki ilk olarak cihaz kullanana hastaneyiz. Robotik cerrahi ile 40 üzerinde prostat kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. Bu süre ve sayıya bakıldığında da başka bir rekor kırılmış oluyor. Her türlü cerrahi işlem robotik cerrahi ile yapılmıyor. Elin ulaşamayacağı kadar derin, uzak ve dar alanlarda kullanılıyor. El becerisini birkaç kat arttırarak, dokuları çok büyüterek 3 boyutlu görülebildiği için cerrahi sırasında korunması gereken damar ve sinirlerin daha rahat korunmasını sağlayan bir yöntem. Ameliyatı yapan cerrahın ameliyat masasında değil, uzak bir yerde cerrahi işlemin yapıldığı yerde yine iki asistan ameliyatı takip etmekte. Özellikle prostat kanserinde kesin tedavi sağlanması, dokuların korunabilmesini sağlamasının yanı sıra estetik özelliklerde taşımakta. En önemlisi hastanın erken dönemde yara iyileşmesini sağlayarak, hastanede kalış süresini azaltılıp normal hayatına kısa sürede dönmesine yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Yeni İntaniye Kliniği
Son yıllarda bulaşıcı hastalıkların artması nedeniyle intaniye servislerinin öneminin giderek artığının dile getiren Doç. Dr. Doğan, bu nedenle intaniye servisini genişleterek teknolojik olarak daha yeni hale getirdiklerini kaydetti. Havalandırma ve kanalizasyon sisteminin hastaneden bağımsız şekilde hizmete geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan 9 yataklı olan kliniğin 19 veya 20 yatağa çıkabileceği kapasiteye odaların birbirinden bağımsız olduğuna dikkat çekti. Salgınlardan dolayı Bakanlığın hastanelerde yeni bir yapılanmaya gittiğini vurgulayan Doç. Dr. Doğan, beklenen salgınların minimalize edilerek en iyi hizmetin verilmesi için çalışmaların devam edileceğini kaydetti.

5 Bin Araçlık Ücretsiz Otopark
Hastane çevresinde bulunan atıklar ve belediyenin yaptığı yolun yetersizliği gibi problemlerin çözümlemek için büyük şehir belediyesiyle anlaşma yaptıklarını kaydeden Doç.Dr. Doğan, hastane çevresinde 5 bin araçlık ücretsiz otopark ve hastane kapısından direk uzanan tahliye yolu yapılarak bu sorunların üstesinden geldiklerine dikkat çekti.

Acil Serviste Örnek “Hasta Refakatçi” Uygulaması
Acil servisin genişletilme planladığını ancak kampus projesi düşünüldüğü için ertelendiğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, bu sebepten müşahede kısımlarına ek yapılarak, yemekhanenin taşımayı hedeflediklerini belirtti. Acil serviste hastaların tek hekim gözetiminde olduğunu ayrıca hasta refakatçi sisteminin birçok hastaneye örnek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, hastaların tetkiklerini takip etmek yapılan işlemlerin hasta ve refakatçilerinin durumunu kolaylaştırdığını ve çok sayıda teşekkür aldıklarına dikkat çekti.

Hastaneye Kendi PACS Sistemi
Bilgi işletim servisinin olduğunu ve sistemi en iyi şekilde kullandıklarını kaydeden Doç. Dr. Doğan, minimum stokla hastaneyi sürdürülebilir halde çalıştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Doğan, “Kendi geliştirdiğimiz PACS sistemi sayesinde sadece donanım maliyetine hazırladık. Öncelikle acil servis, radyoloji, ortopedi, göğüs hastalıklarıve beyin cerrahi gibi bölümlerde uygulanmaya başladı.” dedi.

ANKARA’NIN PİLOT HASTANESİ

“Türkiye’de devlet hastanelerin içerisinde Tomoterpi Cihazını kullanan ilk hastaneyiz.” diyen Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, yapılan yenilikleri Sağlık Dergisine anlattı.

Ankara’da beklenen potansiyelin üzerinde ilgi gören Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, her geçen gün kendini yenilemeyi sürdürüyor. Nükleer tıp ünitesinde sadece sintingrafi ve iyon tedavisi yapılıyorken, yaklaşık 6 aydır birçok yeni ünitenin hizmete girdiğini kaydeden Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, “Bunlardan birincisi PET CT denilen çok küçük kanser vakalarını bile yakalayan özel tomografi cihazı olup aynı zamanda sintigrafi cihazı ile kombine edilmiştir. Işın tedavi merkezimizde son model bir lineer aksilatör cihazı ve kanser hastaları için, radyoterapi bölümü hizmete girdi. Tomoterpi cihazı ile tümör çevresindeki dokuları da koruma sağlanıyor. Türkiye’de devlet hastaneleri içerisinde cihazı kullanan ilk hastaneyiz. Tümör dokusuna farklı açılardan ışın yollayarak tümör doku çevresindeki sağlam dokuların korunmasını sağlayan ışın tedavi cihazı. Daha önceki cihazlar doğrusal ışın verdiği için, geçtiği tüm dokulara zarar veriyordu. Bu cihaz ile 3 boyutlu olarak tümör tomografi cihazı ile belirleniyor ve bu bilgiler bilgisayara yükleniyor. Genelde hastaların sonuçları akşam bilgisayara yükleniyor, cihaz gece boyunca çalışarak, ertesi gün o hastaya nasıl bir ışın tedavisi uygulayacağını belirliyor. Tümörün çevresindeki sağlam dokulara hiç zarar vermeden tümör dokularının ölmesini sağlayan ışın tedavi yöntemi. Teslimi yapıldı, hasta alma aşamasındayız.” dedi.

“Robotik Cerrahi İle 40 Prostat Ameliyatı”
Robotik cerrahi cihazını kullanmak için 5 ayrı branşta ekiplerin yurtdışına giderek eğitim alındığını kaydeden Doç. Dr. Doğan, “Şu anda üroloji içinde de prostat kanserlerini cerrahi tedavisi ile ilgili çığır açmış durumdayız. ABD’deki ameliyatların yüzde 70’i robotik cerrahiyle yapılıyor. Ankara’daki ilk olarak cihaz kullanana hastaneyiz. Robotik cerrahi ile 40 üzerinde prostat kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. Bu süre ve sayıya bakıldığında da başka bir rekor kırılmış oluyor. Her türlü cerrahi işlem robotik cerrahi ile yapılmıyor. Elin ulaşamayacağı kadar derin, uzak ve dar alanlarda kullanılıyor. El becerisini birkaç kat arttırarak, dokuları çok büyüterek 3 boyutlu görülebildiği için cerrahi sırasında korunması gereken damar ve sinirlerin daha rahat korunmasını sağlayan bir yöntem. Ameliyatı yapan cerrahın ameliyat masasında değil, uzak bir yerde cerrahi işlemin yapıldığı yerde yine iki asistan ameliyatı takip etmekte. Özellikle prostat kanserinde kesin tedavi sağlanması, dokuların korunabilmesini sağlamasının yanı sıra estetik özelliklerde taşımakta. En önemlisi hastanın erken dönemde yara iyileşmesini sağlayarak, hastanede kalış süresini azaltılıp normal hayatına kısa sürede dönmesine yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Yeni İntaniye Kliniği
Son yıllarda bulaşıcı hastalıkların artması nedeniyle intaniye servislerinin öneminin giderek artığının dile getiren Doç. Dr. Doğan, bu nedenle intaniye servisini genişleterek teknolojik olarak daha yeni hale getirdiklerini kaydetti. Havalandırma ve kanalizasyon sisteminin hastaneden bağımsız şekilde hizmete geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan 9 yataklı olan kliniğin 19 veya 20 yatağa çıkabileceği kapasiteye odaların birbirinden bağımsız olduğuna dikkat çekti. Salgınlardan dolayı Bakanlığın hastanelerde yeni bir yapılanmaya gittiğini vurgulayan Doç. Dr. Doğan, beklenen salgınların minimalize edilerek en iyi hizmetin verilmesi için çalışmaların devam edileceğini kaydetti.

5 Bin Araçlık Ücretsiz Otopark
Hastane çevresinde bulunan atıklar ve belediyenin yaptığı yolun yetersizliği gibi problemlerin çözümlemek için büyük şehir belediyesiyle anlaşma yaptıklarını kaydeden Doç.Dr. Doğan, hastane çevresinde 5 bin araçlık ücretsiz otopark ve hastane kapısından direk uzanan tahliye yolu yapılarak bu sorunların üstesinden geldiklerine dikkat çekti.

Acil Serviste Örnek “Hasta Refakatçi” Uygulaması
Acil servisin genişletilme planladığını ancak kampus projesi düşünüldüğü için ertelendiğini ifade eden Doç. Dr. Doğan, bu sebepten müşahede kısımlarına ek yapılarak, yemekhanenin taşımayı hedeflediklerini belirtti. Acil serviste hastaların tek hekim gözetiminde olduğunu ayrıca hasta refakatçi sisteminin birçok hastaneye örnek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Doğan, hastaların tetkiklerini takip etmek yapılan işlemlerin hasta ve refakatçilerinin durumunu kolaylaştırdığını ve çok sayıda teşekkür aldıklarına dikkat çekti.

Hastaneye Kendi PACS Sistemi
Bilgi işletim servisinin olduğunu ve sistemi en iyi şekilde kullandıklarını kaydeden Doç. Dr. Doğan, minimum stokla hastaneyi sürdürülebilir halde çalıştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Doğan, “Kendi geliştirdiğimiz PACS sistemi sayesinde sadece donanım maliyetine hazırladık. Öncelikle acil servis, radyoloji, ortopedi, göğüs hastalıklarıve beyin cerrahi gibi bölümlerde uygulanmaya başladı.” dedi.