ANKARA’DA İLK BİYOMUT

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı bu yıl Ankara’da düzenlendi.

Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT) bu yıl Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından düzenlendi. 29-31 Mayıs tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya katılım önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı ve dört paralel salonda, 220 katılımcı ile gerçekleşti. Toplantıda Biyomedikal Mühendisliğinin dört temel araştırma alanında (Biyoelektrik Mühendisliği, Biyomekanik, Biyomalzeme ve Biyomoleküler Mühendisliği) 70 poster ve 70 sözlü bildiri sunuldu. Ayrıca Klinik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi konularında yapılan inceleme ve araştırmalara yer verildi.

Akademisyenler Ve Firmalardan İlgi Yüksek
BİYOMUT 2008’e alanındaki akademisyenlerin yanı sıra, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, Sağlık ve Sanayi Bakanlıklarının ilgili birimleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasının, SASAN A.Ş firma yetkilisi Mustafa Sayın, KBB firma yetkilisi Murat Ataman ve Aygün Cerrahi aletleri firma yetkilisi Necati Kaya sektör hakkında görüşlerini belirtti. Toplantı, ilgili tüm tarafların birbirini tanıması, karşılıklı beklentilerin belirlenmesi, destek olanaklarının sorgulanması ve işbirliği olanaklarının yaratılması için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Toplantıda akademik boyutunun yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi planlanmış ve büyük ölçüde bu hedefe ulaşılmıştır. Türk Patent Enstitüsü fikri mülkiyet hakları konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Toplantı sonunda bu alanda önümüzdeki toplantıların hedefleri, yeri ve yönergesi konusunda çalışacak bir ‘Ulusal Komite’ kurulmasına karar verilmiştir. Bir sonraki toplantının 9 Eylül ve Ege Üniversiteleri tarafından ortak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Prof. Dr: Nevzat G. Gençer BİYOMUT hakkında şöyle konuştu: “Biyomedikal mühendisliği ulusal toplantısı Türkiye’de Biyomedikal mühendisliği alanında çalışan araştırmacıların özgün çalışmalarını sunma fırsatı buldukları tek ulusal toplantıdır ve 13 yıldır düzenlenmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos ve Doç. Dr. Halil Özcan Gülçür tarafından başlatılmış olan toplantılar uzun yıllar bu iki öğretim üyesinin başkanlığında düzenlenmiştir. Toplantılarda tıp doktorları (radyoloji, kardiyoloji, nöroloji ve üroloji bilim dalları), mühendisler (biyomedikal mühedisliği, elektrik-elektronik, makina, kimya ve bilgisayar mühendisliği bölümleri) ve temel bilimlerden (biyoloji, fizik, kimya, matamatik bölümleri) araştırmacılar bir araya gelmekte, Biyomedikal mühendisliği alanında yapılan akademik çalışmalar sunulmakta, Biyomedikal mühendisliği eğitimi ve klinik mühendisliği konularında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Araştırmacılardan yazılı ve sözlü sunumlarda Biyomedikal Mühendisliği alanında Türkçe bilim dilinin geliştirilmesine özen göstermeleri beklenmektedir.”

Önümüzdeki Yıllarda İlgili Kurumlardan Destek Bekleniyor
Toplantıların, araştırmacıların ilgi duydukları alanda son bir yıl içinde ulusal düzeyde yapılan özgün katkıları öğrenmeleri anlamında fayda sağladığını dile getiren Gençer, uluslararası düzeyde tanınan davetli Türk bilim adamlarının çalışmalarının izlenebilmesi, başarılı genç bilim insanlarının ilgili topluluğa tanıtılması, desteklenmesi ve ödüllendirilmesi yönünden etkili olduğunu belirtti. Benzer alanlarda çalışan araştırmacıların birbirleriyle tanışması ve ortak proje geliştirmelerine olanak sağlandığını kaydeden Gencer, “ BİYOMUT Biyomedikal Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi konusunda tecrübelerin paylaşımına olanak tanıyor. Ulusal ve uluslararası düzeydeki farklı uygulamalar tartışılıyor. Biyomedikal Mühendisliği alanında birbirinden bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş bulunuyor. Düzenli etkinliklerle, bu kişi, kurum ve kuruluşlar birbirini tanıyan, sorunlarını paylaşan, sorunlara çözüm yolu üreten bir topluluk haline getirilebilir. Ancak, bu toplantının düzenlenmesinde ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Odaların maddi desteği ya hiç yoktur (örn. SEIS, MMO) ya da minimum düzeydedir (örn. TÜMDEF, EMO). Bu kuruluşların çalışma ilkeleriyle çelişen bu durumun önümüzdeki yıllarda düzeleceğini ümit ediyoruz. Tıp alanındaki çeşitli derneklerinde bu toplantıyı desteklemelerini bekliyoruz. BİYOMUT 2008’de üniversitelerin toplantıya katılımı üst düzeyde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı BİYOMUT toplantısına ilk kez katıldı. Toplantının tanıtımının yanı sıra BİYOMUT 2008 içinde Biyomedikal Mühendisliği Alanında Sağlık Bakanlığı(S:B:), Kamu, Üniversite ve Özel Sektör İşbirliği Çalıştayı düzenleyerek aktif destek sağladı. S.B. Biyomedikal Mühendisliği Daire Başkanlığı toplantılara bundan sonraki yıllarda da desteklerinin süreceğini belirtti” dedi.