“AKADEMİSYEN OLMAK İSTEYENLER DESTEK ALMALI”

 Akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunları ya da akademisyenler için hedefleyenlerine ulaşmalarında destek almaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, “Koçluk hizmeti yardımıyla akademik kariyerin kurallarını bilerek ilerlenmeli. Ayrıca mecburi hizmete gitmiş hekimler bulundukları ortamı en yararlı şekle çevirerek, fırsata dönüşmesini sağlayabilirler” dedi.
Ustaların, hocaların, eğitmenlerin işleri başlarından aşkın, kendi dertleri dağ kadar, bir de üstelik yeni yetişenler alanlarını paylaşıyor, kapışıyor. Bu durumda yeni yetişenlere kim yol gösterecek, elinden tutup kendi kanatlarıyla uçmasına destek olacak? İster kişisel, ister mesleki neyi nasıl sunulacağı, sunulacak konu kadar önemlidir. İletişim, insanoğlunun en temel yeteneği olmasına rağmen bu yeteneği kullanmak ve geliştirmek için eğitim ve çaba gerekmektedir. Akademik anlamda danışmana ihtiyaç duyanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, konu ile ilgili şunları söyledi: “Akademik kariyer denildiğinde kişinin tez ve makale yazmasını bilmesi, yurt dışı ve içi bilimsel oturumda sunum yapması gereklidir. Akademisyenler kitap veya kitap bölümü de yazmalıdır. Bunların her biri çok fazla üretilen şeyler değil. Akademisyenliğin kuralları, okul süresince öğretilmiyor, oysa akademik dünyanın olmazsa olmaz yöntemleridir. Dolayısıyla bunların öğretiminde bir açık var. Hepimiz büyüklerimize bakarak, onları taklit ederek onları izleyerek öğrendik. Kimse bize bu işin kurallarını öğretmedi. Dolayısıyla bazılarımız başarılı olduk bazılarımız olamadık. Başarılı olamayanlar öğrenebileceklerini farkında olmadan devam ediyor.
“Çalışmamızı Bilimsel Tarzda Şık Bir Paket İle Talep Edilen Haline Getirilmesini Öğrenmeliyiz”
Sunum yaparken çok konuşmak, uzun süre konuşmak gibi hatalara düşülebiliyor. Bizde de yapılan çok güzel çalışmalar var ancak bunların sunumu konusunda bilgimiz yeterince olmadığında var olamıyoruz. Halbuki bilgimiz, becerimiz ve zekamız var. Dolayısıyla bu beceriyi kazanarak, yaptığımız işi pazarlamasını öğrenecek ve çalışmamızı uluslararası Kabul gören bilimsel tarzda şık bir paket ile talep edilen haline getirmeyi öğrenmeliyiz.
Akademik Koçluk= Ayna
Akademisyenlikte yazılı olmayan kuralları bilmek gerekir. Genç akademisyenlere neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığını bulmasında rehberlik yapılmalıdır. Akademik kariyer isteyen kişiye bir ayna işlevi görerek, kendisini görmesi, tanıması sağlanmalıdır. Doğru soruları sorarak yeteneğini, eksiklerini ve nelere çalışması gerektiğini sağlamak önemlidir. Akademik kariyer esnasında koçluk yardımı alanlara hedeflerini ve ne yapmak istediğini sorgulatmalıdır. Neleri iyi yapabiliyor, hedefleri erişilebilir mi? Zaman dilimi belirleyip ulaşmak istediği yere varmasını sağlamalıdır. Aile veya arkadaş her zaman koçluk görevi göremiyor. Her zaman yol gösterecek bir usta bulunamayabiliyor. Profesyonel bir şekilde, kişinin yeteneğini, açıklarını, güçlü yanlarını ve kendi amaçladığı yere varması için yol gösterilmesi çok önemlidir.
Akademik Kariyer Basamaklarını Emin Atmak
Akademik kariyeri neden yapmak istediğini ele alınmalı. Süreç içinde kişinin bazen aslında akademik kariyer yapmaktan korktuğu, yapamayacağını düşündüğü ortaya çıkıyor ya da akademik kariyerin kendisi için çok önemli olduğunu fark ediyor. Her iki durumda da akademik kariyer için, genel bilgilere sahip olmak ve eksikliklerin kapatılması için çalışmak gerekiyor. Burada önemli olan kişinin kendindeki eksiklikleri fark etmesinin sağlanması ve kişiye uygun bir çalışma planı hazırlanmasıdır. Çalışma sürecinde varılması gereken aşamalarda hangi adımları ne şekilde atması gerektiği belirlenmelidir.
Tıpta Uzmanlık Sınavını Kazanamayanlar
Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanamayan bir doktorun neden kazanamadığının nedenini araştırılmalıdır. Çalışma yönteminde mi sorun var, sınavda mı heyecanlanıyor, gerçekten bilgide mi eksiklikler var gibi konuların üzerinde durulmalıdır. Psikolojik yönünü anlamadan önce neler mümkün önce onu bulmak lazım. Bunun içinde kişinin önce kendisini bulmasını sağlamak lazım. Hedefine ulaşmak isteyen kişinin o konuda eğitimi yoksa hedefine ulaşamaz, gerekli bilgiye sahip değilse yapamaz. Neden amaca ulaşamadığında eksikleri bulmak önemlidir.
“Makaleyi Gönderiyorum Hep Reddediliyor”
Akademik kariyer isteyen biri İngilizce bilmiyorsa ne yazık ki günümüzde akademisyen olamaz. İstenenle gerçek arasındaki denge bulunmalıdır. Aslında istenirse İngilizce öğrenilebilir. Mesela, “makaleyi gönderiyorum hep reddediliyor” deniliyor. Makale incelenip, yeniden düzeltmelidir. Koçluk desteği ile akademik kariyerde doğru adımları doğru zamanda atarak ilerlemek mümkündür. Böylece yetenekli bir genç akademisyen adayının önü açılabilir, doğru yönlendirme ile hızla yol alınabilir. Gençlerimize sadece örnek değil, ellerinden tutan bir koç da olmalıyız.
Ülkemizde bu konularda bir boşluk olduğu görülmekte ve Prof.Dr.Pınar Aydın O’Dwyer bu boşluğu doldurmak üzere kolları sıvamış ve yola çıkmış durumdadır.

“AKADEMİSYEN OLMAK İSTEYENLER DESTEK ALMALI”

 Akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunları ya da akademisyenler için hedefleyenlerine ulaşmalarında destek almaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, “Koçluk hizmeti yardımıyla akademik kariyerin kurallarını bilerek ilerlenmeli. Ayrıca mecburi hizmete gitmiş hekimler bulundukları ortamı en yararlı şekle çevirerek, fırsata dönüşmesini sağlayabilirler” dedi.
Ustaların, hocaların, eğitmenlerin işleri başlarından aşkın, kendi dertleri dağ kadar, bir de üstelik yeni yetişenler alanlarını paylaşıyor, kapışıyor. Bu durumda yeni yetişenlere kim yol gösterecek, elinden tutup kendi kanatlarıyla uçmasına destek olacak? İster kişisel, ister mesleki neyi nasıl sunulacağı, sunulacak konu kadar önemlidir. İletişim, insanoğlunun en temel yeteneği olmasına rağmen bu yeteneği kullanmak ve geliştirmek için eğitim ve çaba gerekmektedir. Akademik anlamda danışmana ihtiyaç duyanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer, konu ile ilgili şunları söyledi: “Akademik kariyer denildiğinde kişinin tez ve makale yazmasını bilmesi, yurt dışı ve içi bilimsel oturumda sunum yapması gereklidir. Akademisyenler kitap veya kitap bölümü de yazmalıdır. Bunların her biri çok fazla üretilen şeyler değil. Akademisyenliğin kuralları, okul süresince öğretilmiyor, oysa akademik dünyanın olmazsa olmaz yöntemleridir. Dolayısıyla bunların öğretiminde bir açık var. Hepimiz büyüklerimize bakarak, onları taklit ederek onları izleyerek öğrendik. Kimse bize bu işin kurallarını öğretmedi. Dolayısıyla bazılarımız başarılı olduk bazılarımız olamadık. Başarılı olamayanlar öğrenebileceklerini farkında olmadan devam ediyor.
“Çalışmamızı Bilimsel Tarzda Şık Bir Paket İle Talep Edilen Haline Getirilmesini Öğrenmeliyiz”
Sunum yaparken çok konuşmak, uzun süre konuşmak gibi hatalara düşülebiliyor. Bizde de yapılan çok güzel çalışmalar var ancak bunların sunumu konusunda bilgimiz yeterince olmadığında var olamıyoruz. Halbuki bilgimiz, becerimiz ve zekamız var. Dolayısıyla bu beceriyi kazanarak, yaptığımız işi pazarlamasını öğrenecek ve çalışmamızı uluslararası Kabul gören bilimsel tarzda şık bir paket ile talep edilen haline getirmeyi öğrenmeliyiz.
Akademik Koçluk= Ayna
Akademisyenlikte yazılı olmayan kuralları bilmek gerekir. Genç akademisyenlere neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığını bulmasında rehberlik yapılmalıdır. Akademik kariyer isteyen kişiye bir ayna işlevi görerek, kendisini görmesi, tanıması sağlanmalıdır. Doğru soruları sorarak yeteneğini, eksiklerini ve nelere çalışması gerektiğini sağlamak önemlidir. Akademik kariyer esnasında koçluk yardımı alanlara hedeflerini ve ne yapmak istediğini sorgulatmalıdır. Neleri iyi yapabiliyor, hedefleri erişilebilir mi? Zaman dilimi belirleyip ulaşmak istediği yere varmasını sağlamalıdır. Aile veya arkadaş her zaman koçluk görevi göremiyor. Her zaman yol gösterecek bir usta bulunamayabiliyor. Profesyonel bir şekilde, kişinin yeteneğini, açıklarını, güçlü yanlarını ve kendi amaçladığı yere varması için yol gösterilmesi çok önemlidir.
Akademik Kariyer Basamaklarını Emin Atmak
Akademik kariyeri neden yapmak istediğini ele alınmalı. Süreç içinde kişinin bazen aslında akademik kariyer yapmaktan korktuğu, yapamayacağını düşündüğü ortaya çıkıyor ya da akademik kariyerin kendisi için çok önemli olduğunu fark ediyor. Her iki durumda da akademik kariyer için, genel bilgilere sahip olmak ve eksikliklerin kapatılması için çalışmak gerekiyor. Burada önemli olan kişinin kendindeki eksiklikleri fark etmesinin sağlanması ve kişiye uygun bir çalışma planı hazırlanmasıdır. Çalışma sürecinde varılması gereken aşamalarda hangi adımları ne şekilde atması gerektiği belirlenmelidir.
Tıpta Uzmanlık Sınavını Kazanamayanlar
Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanamayan bir doktorun neden kazanamadığının nedenini araştırılmalıdır. Çalışma yönteminde mi sorun var, sınavda mı heyecanlanıyor, gerçekten bilgide mi eksiklikler var gibi konuların üzerinde durulmalıdır. Psikolojik yönünü anlamadan önce neler mümkün önce onu bulmak lazım. Bunun içinde kişinin önce kendisini bulmasını sağlamak lazım. Hedefine ulaşmak isteyen kişinin o konuda eğitimi yoksa hedefine ulaşamaz, gerekli bilgiye sahip değilse yapamaz. Neden amaca ulaşamadığında eksikleri bulmak önemlidir.
“Makaleyi Gönderiyorum Hep Reddediliyor”
Akademik kariyer isteyen biri İngilizce bilmiyorsa ne yazık ki günümüzde akademisyen olamaz. İstenenle gerçek arasındaki denge bulunmalıdır. Aslında istenirse İngilizce öğrenilebilir. Mesela, “makaleyi gönderiyorum hep reddediliyor” deniliyor. Makale incelenip, yeniden düzeltmelidir. Koçluk desteği ile akademik kariyerde doğru adımları doğru zamanda atarak ilerlemek mümkündür. Böylece yetenekli bir genç akademisyen adayının önü açılabilir, doğru yönlendirme ile hızla yol alınabilir. Gençlerimize sadece örnek değil, ellerinden tutan bir koç da olmalıyız.
Ülkemizde bu konularda bir boşluk olduğu görülmekte ve Prof.Dr.Pınar Aydın O’Dwyer bu boşluğu doldurmak üzere kolları sıvamış ve yola çıkmış durumdadır.