YENİ ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ AÇILACAK

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan illerde yeni organ nakli merkezleri açacak. Merkez açma talepleri 2 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.
Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan illerde yeni organ nakli merkezleri açılmasına karar verdi. Van’da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’da ise karaciğer nakli merkezi açılacak. Bakanlık, illerin demografik yapısı, organ bekleme listesindeki kayıtlı hasta sayısı, merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, nakil yapılabilecek hekim sayıları ve ülke geneline dağılımı gibi kriterleri dikkate alarak 2012 yılında yeni organ nakli merkezi açılacak illeri belirledi.
Üniversite ile Eğitim Ve Araştırma Hastane Başvuruları Dikkate Alınacak
Bakanlığın kararına göre, Van’da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’da ise karaciğer nakli merkezi açılacak. Bu illerde yeni merkez açmak için başvurular bakanlıkça değerlendirilecek. Kamu hizmetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ile uzman hekim eğitimi bakımından öncelikle bu illerdeki devlete ait üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinden yapılacak başvurular dikkate alınacak. Kamuya ait hastanelerden başvuru yapılmaması halinde özel hastanelerin başvuruları değerlendirilecek. Belirlenen sayının üstünde başvuru olması halinde hak sahibi, noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Merkez açma talepleri 2 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.

YENİ ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ AÇILACAK

Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan illerde yeni organ nakli merkezleri açacak. Merkez açma talepleri 2 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.
Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç duyulan illerde yeni organ nakli merkezleri açılmasına karar verdi. Van’da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’da ise karaciğer nakli merkezi açılacak. Bakanlık, illerin demografik yapısı, organ bekleme listesindeki kayıtlı hasta sayısı, merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, nakil yapılabilecek hekim sayıları ve ülke geneline dağılımı gibi kriterleri dikkate alarak 2012 yılında yeni organ nakli merkezi açılacak illeri belirledi.
Üniversite ile Eğitim Ve Araştırma Hastane Başvuruları Dikkate Alınacak
Bakanlığın kararına göre, Van’da birer böbrek ve karaciğer, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’da ise karaciğer nakli merkezi açılacak. Bu illerde yeni merkez açmak için başvurular bakanlıkça değerlendirilecek. Kamu hizmetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ile uzman hekim eğitimi bakımından öncelikle bu illerdeki devlete ait üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinden yapılacak başvurular dikkate alınacak. Kamuya ait hastanelerden başvuru yapılmaması halinde özel hastanelerin başvuruları değerlendirilecek. Belirlenen sayının üstünde başvuru olması halinde hak sahibi, noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek. Merkez açma talepleri 2 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecek.