ULUCANLAR GÖZ YENİDEN DOĞDU

Göz alanında eğitim veren Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevi devralan
Başhekim Prof. Dr. Faruk Öztürk, hastanede gerçekleştirdikleri yenilikleri ve yapacaklarını Sağlık Dergisine anlattı.

2008 yılından itibaren yeni yönetimi ile yeniden yapılanma sürecine giren Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, öncelikle fiziki koşulları iyileştiriliyor. Başhekim Prof. Dr. Faruk Öztürk, iyileştirme projesi çerçevesinde göreve başladıklarının ilk ayı içerisinde 4 poliklinik hizmete açtıklarını belirterek, daha kaliteli ve modern şartlarda hizmet vermek amacı ile zemindeki poliklinikler ile bodrum katlar için tadilat projesi yaptırttıklarını, proje etüdlerinden sonra uygulama ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyerek çok kısa bir süre zarfında hizmet birimlerinin yeni çehresi ile hastaların hizmetine sokulacağını ifade etti. Bu çalışmalara ek olarak bilinebilirliklerini artırmak ve mevcut durumda kendilerine ulaşamayanların kolay ulaşabilecekleri bir mekan oluşturmak amacıyla Kızılay’da Atatürk Bulvarı üzerinde, bir semt polikliniği açtıklarını da kaydeden Prof. Dr. Öztürk, bu merkezde şimdilik günde yaklaşık 100 hastaya hizmet verildiğini ifade etti. Hastane günlük poliklinik ve opere edilen hasta sayılarının da arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, tadilat çalışmaları ile eş zamanlı olarak ameliyathanelerin tümünün yenilenerek hijyenik klima sisteminin oluşturulduğunu da ilave ederek özellikle klima sisteminin yenilenmesiyle önemli bir sorunu çözümlediklerini iletti.

Hedef Göz Enstitüsü Olmak
Belirledikleri misyon ve vizyonları çerçevesinde hastaneyi bir ‘Göz Enstitüsü’ konumuna taşımak için çalışmalarının süreceğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, göz alanında uluslar arası bir referans kuruluş olmak istediklerini belirtti. Alanlarında yetkin bir hekim kadrosuna sahip oldukları için hedeflerine ulaşmada tüm çalışanları ile insan kaynakları açısından bir sıkıntıları bulunmadığını açıklayan Prof. Dr. Öztürk Hastanelerinin aynı zamanda Göz Bankası olduğunu ve bilimsel araştırmalara da ağırlık verileceğini, bu anlamda eğitim programlarının da yoğunlaştırıldığını kaydetti.

En Son Teknoloji İle Donatılacak
Hastanelerinin ülke çapında referans hastanesi konumunda olduğunu ve son noktada kendilerine başvurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, yenilenme çalışmaları içerisinde en son teknolojiyi hastanelerine taşıyarak hizmet kalitesini yükselteceklerini ifade etti. Prof. Dr. Öztürk şöyle konuştu: “Çalışmalara başladığımız ilk günlerde öncelikli sorunlarımızı ve çözüm yollarımızı araştırdık. Bu bağlamda gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız ile sık sık görüşmeler yaptık. Netice de üstlerimizin de destekleri ile top yekün bir yenilenme sürecine girdik. Örneğin; Burası nerede ise 10 yıldır badana bile yapılmamıştı. Birçok demirbaş ve tıbbi cihaz miadını doldurmuş veya arızalıydı. Sıfırdan başladığımız çalışmalarımızın sonuçlarını gördükçe de mutlu oluyoruz. Şevkimizi hiç kaybetmeden mesai kavramından bağımsız devam edeceğiz.


Fiziki Koşullar Yeniden Yapılandırıldı
Hastanenin ameliyathanesinin, zemin kat poliklinikleri ile 2 bodrum katının şartlarını düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, yıllardır taşan kanalizasyon ile kapasitesi yetersiz ve kullanılamaz durumda ki su deposu sorunlarını çözüme ulaştırdıklarını ifade ederek yaklaşık 60 tonluk bir su deposu hacmine ulaştıklarını ve kanalizasyon sorununu da bütünüyle aştıklarını söyledi.

İnsan Odaklılık
İşletme olarak farklı bir politika izleyeceklerini kaydeden Prof. Dr. Öztürk, tüm kötü koşulları en iyi konuma taşıyacaklarını söyledi. İnsan odaklı olduklarını, hastaya önemsendiğini hissettirmek ve hasta memnuniyetini sağlamak için hem fiziki şartları iyileştirdiklerini hem de personele eğitimler verdiklerini dile getirerek, haftalık ve aylık çalışanlara yönelik eğitimlerin yapıldığını anlatan Prof. Dr. Öztürk, eğitimleri en yetkili ağızdan vermeye çalıştıklarına dikkat çekti.
Ekip ruhuna önem verdiklerini, hastaneyi tüm unsurları ile bir bütün olarak gördüklerini, bu kapsamda; bowling turnuvası, futbol turnuvası ve dart yarışmaları ile özel gün kutlamaları gibi sosyal faaliyetlere önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, çalışmalarında tüm kaynakları harekete geçirdiklerini söyledi.


Ulucanlar Göz Günleri
Ulucanlar göz olarak bir sempozyum planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, geleneksel hale gelecek toplantının ilkinin bu yıl yapılacağını belirtti. Hastane olarak çeşitli sosyal hizmet kurumlarını ziyaret ederek göz taraması çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Prof. Dr. Öztürk, hedeflerinin hizmeti her yere ulaştırmak olduğunu belirtti.