TÜRKİYE’NİN BESLENME HARİTASI ÇIKARILIYOR

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, kapsamında Çorum’da 10 kişiden oluşan ekip ile 156 haneyi ziyaret edilerek farklı parametreler ölçüldü.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA), Sağlık Bakanlığı olanakları ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde yürütüldü.
Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya’da olduğu gibi her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” yapılması gerekliliğinden yola çıkılarak yapılan bu çalışma ile ülkemizde toplumun beslenme, bilgi, tutum ve alışkanlıkları ile fiziksel aktivite düzeylerinin saptanması için gerekli araştırmalar yapıldı. Çorum İl Sağlık Müdürü Mehmet İlker Çitil konu hakkında Sağlık Dergisi’ne verdiği bilgiye göre: “Ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı, sürdürülebilir besin, beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri son derecede önemli yer tutuyor. Türkiye’de 1974 yılından sonra ülke çapında ve Türkiye’yi temsil edecek nitelikte örneklem üzerinde yapılmış beslenme ve besin tüketimi araştırma verileri bulunmuyor.

“Kan ve İdrar Örneklerinde 49 Parametrenin Analizi Gerçekleştirildi”
Bu verileri elde etmek amacıyla 2010 yılında Türkiye’de 81 ilde aynı anda başlatılan çalışma ile örnekleme yöntemi ile seçilen adreslerdeki kişilerin ziyaret edilmesinde standart anket sorularının doldurulması ve kan ve idrar tetkiklerinin yapılması ile beslenmeye dayalı birçok hastalığa ilişkin tüm ülkeyi temsil edecek bilimsel nitelikli ve güncel veriler sağlandı. Araştırmada, Türkiye çapında standart formlar uygulanmış, ölçümler yapılmış, kan ve idrar örneklerinde 49 parametrenin analizi gerçekleştirildi. Tahmini örneklem sayısı 19 bin 56 oldu. Araştırmada aileye beslenme ve sağlıkla ilgili hane bilgileri, aileden bir kişi seçilerek bu kişinin genel beslenme ve sağlık bilgileri ve besin tüketim sıklığı sorularak, 24 saatlik besin tüketimi öğrenildi. Yine aynı kişinin antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi vb.) ve hekim tarafından fiziki muayenesi yapılarak, ayrıca kan ve idrar numunesi alınarak belirlenen koşullarda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine iletilerek analizleri yapılacak.
Çalışma sonucunda elde edilen her türlü verinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi, ön rapor ve ileri raporları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bu veriler ışığında var olan sağlık politikaların güncelleştirilmesi sağlanması amaçlanırken, bundan sonra geliştirilecek genel toplum sağlığını ilgilendiren konularda, her bir risk etmeninin önlenmesine yönelik plan ve politikalara yön verilmesine katkı sağlanacak.

“10 Kişilik Ekip ile 156 Hane Ziyaret Edildi”
Çorum’da 10 kişiden oluşan ekibimiz 7-28 Haziran tarihleri arasında hedeflenen 156 haneyi ziyaret etmiş ve uygulamayı kabul eden 101 haneden 89 sayıda numune almıştır. 216 sayıda kişi ile de yüz yüze görüşülerek standart formlarda belirlenmiş sorular sorulmuş ve gerekli bilgiler toplandı.
Yapılan bu araştırma ile Türkiye’nin beslenme haritasının ortaya çıkacağı ve bu sayede gelecek dönemlerde belirlenecek sağlık politikalarının daha da çözüm odaklı olacak.”