TÜDER SORUNLARI MASAYA YATIRDI

TÜDER tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda Bakanlık yetkilileri, Dernek başkanları ve medikal sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantı sonunda Tıbbi cihaz daimi ihtisas kurulunun oluşturulması kararı alındı.

Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER)’in düzenlendiği “Tedavi amaçlı vücut içinde kullanılan tıbbi cihazların özel hastanelerde alım ve ödeme sorunları” başlıklı kahvaltılı toplantıya Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yetkilisi Mustafa Aktaş, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Mehmet Altuğ, Özel Hastane Yetkilileri, TÜMDEF Başkanı Mehmet Ali Özkan, SEİS Başkanı Metin Demir, ORDER Genel Sekreteri Gökhan Abra ve ortopedi firmaları katıldı.


Kimsenin Zarar Görmediği Ortak Bir Yol Bulunmalı
TÜDER Başkanı Mustafa Daşçı, dernek olarak yapmış oldukları görüşmelerde kendilerine, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Kamu İhale Kurumuna bağlı olması nedeniyle, bundan sonra herhangi bir protokol veya fiyat anlaşmasıyla mal ve hizmet alımı yapılamayacağının söylendiğini ifade ederek, “Mal ve hizmet alımı, ihale sistemi ile gerçekleştiğinde sistem kendini yenileyecek. Dolayısı ile yeniliklere ve yeni teknolojilere açık bir sağlık hizmet sunumu gerçekleşecek. SGK’nın özel hastaneler için belirlediği fiyatları, kamu hastaneleri içinde raiç bedel olarak kabul etmesi, yurtdışında veya ülke içinde gerçekleşen yeniliklerin sağlık sektörüne kazandırılmasını engelleyecektir. Bize mal ve hizmetleri bazen en düşük fiyat üzerinden, bazen de en yüksek fiyatı tavan puan kabul ederek ve her halükarda bunlar üzerinden indirim yapılarak alım yapılacağı söylendi. Biz bunun kaliteli ürün ithal eden ve üreten firmaların aleyhine olacağını düşünüyoruz. Hiç kimsenin dolayısı ile SGK’nın zarar görmeyeceği ortak yolu bulmamız gerekiyor” dedi.

“Geliştirilmiş Sınıflama Sistemi Standartları Oluşturuyoruz”
İthal edilen ürünlerin fiyat yüksekliği ve ihraç edilen ürünlerin kalitesinin sorgulanmadığını kaydeden Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl, “Şu anda ürün seçimi hekimin beğenisine bırakılması doğru olabilir ancak, bu defa da maliyetler çok fazla yükseliyor. Bunu da göz ardı edemiyoruz. Hangi ürünün hangi endikasyonda ödeneceğinin belirlenmesi gerekiyor. Emekli sandığı protokollerini ve özel hastanelerin alımlarıyla ilgili problemleri çözebilmek için fiyatlarını duyuracağımız bir çalışmamız var. Derneklerinde yaptığı çalışmalardan yararlanarak, malzemelerin teknik özelliklerine, kullanım yerlerine, branşlara ait kendi içindeki materyallerden tutun, kaplamasına kadar bazı teknik özelliklerine de dayanan bir sınıflama sistemi geliştirilmiş. Şu anda bu yapılan sınıflandırma kullanılıyor, buna göre de bir fiyatlandırma sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşan listeden bir fiyat belirlemesi yapıyoruz. Ancak biliyoruz ki piyasanın gerçek durumunu yansıtmayacak, bu konuda geri dönüşleri bekleyeceğiz. İhtiyacı optimum olarak karşılarız, ama ekstra durumu vatandaş kendi karşılar. Optikten de biliyorum, kaçak gözlük çerçeve ülkemize giriyor. Malzemede belirli bir noktadan sonrasını daha kalitelisini daha konforlusunu hasta talep ediyorsa, insanlar bunun farkını ödeyebilmeli. Spinal cerrahi ve artroplasti konusunda sonuca ulaşmış gibiyiz” dedi.


“Tıbbi Cihazda Referans Alınacak Standartlar Belirsiz”
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, İlaç ve tıbbi cihaz sorunlarının birbirinden çok farklı olduğuna değinerek şöyle konuştu: “İlaçta kalem sayısı belli iken tıbbi cihazda kalem sayısı çok daha fazla sayıda bulunuyor. İlaçta kabul edilmiş ölçüler var, eşdeğerliği referans almak çok kolay. Ancak tıbbi cihazda neyi referans alınacağının açıklaması yok. Tıbbi cihazda kalitemizi belirleyen ne SGK ne Sağlık Bakanlığıdır. Kalitesiz Çin mallarının ülkemize girmesini istemiyoruz. Bunun için bir yol bulunsun dedik ama kalitenin ölçüsünü belirlememiz gerekiyor. Örneğin, karaciğer biyopsisinde komplikasyon çok sık değildir. Bir hastamda kanam oldu, 4 kez girmem gerekti çünkü iğnenin keskinliği yeterli değildi. Tıbbi cihazda sağlık giderlerinin tamamı veya ne kadar olacağını, siyaset belirlemelidir. Tabi bu seçim ‘Sen olsan hangisini kullanırsın’ sorusunun cevabına göre de değişir. İlaç gibi her tıbbi cihazın ruhsatlandırma sürecinde kalite standartları belirlenip ona göre fiyatlandırılmalı. İhtisas komisyonu kurarak aynı ilaç gibi ruhsatlandırmak gerekiyor. Ruhsatlandırılan ürünler sınıflandırılmalıdır.”

“Protezin Biri 3 Bin Liraya Diğeri De 3 Liraya Mal Olmamalı”
Konunun SGK tarafından bu zamana kadar netleşmesi gereken bir durum olduğuna dikkat çeken Özel Hastaneler Platformu Başkanı Mehmet Altuğ, “Devlet kendi kendine mi kazık atıyor? Bir kural değişikliğine gidildi ama bu kural belli değil. En düşük bazın işlendiği görülüyor. Yeni kanun geldi ama ortada kural yok. Kamu ihale kanununun özel hastanelerle hiç bir ilgisi yok. Buradaki kuralların geçerli olacağı ve en düşük fiyatın baz alınacağı söyleniyor. Fatura incelemedeki arkadaşlar, 7 bin liralık fatura gönderiyor 300 lira ödeme yapılıyor. Bu durum hastane içinde firma içinde uygun değil. Büyük mağduriyetler yaşadık. Emekli sandığının belli bir fiyat skalası vardı, bu çalışma bir an önce bitmiş ve netleşmiş olmalı. Aynı amaçla kullanılan bir protezin biri 3 bin liraya diğeri de 3 liraya mal olmamalı” diye konuştu.

“Bir Komisyon Kurulu Tarafından Karar Verilsin”
Çerçeve ihalelerle ilgili bir düzenleme yapıldığını kaydeden Strateji Başkanlığı yetkilisi Mustafa Aktaş, “Çerçeve anlaşmasını tıbbi sarf, ilaç ve serumda kurumlarımıza zorunlu tuttuk. Şu anda da Türkiye çapında illerimizin yarısı bu ihaleleri yaptı. Ancak numune değerlendirmede çok sıkıntı yaşıyoruz. Ürünler geldi, 2-3 ay geçti hala numuneleri değerlendirip bir neticeye varamadılar. Gerçekten fiyat konusunun belli bir kurala bağlanabilmesi için malzemelerin standardizasyonu ruhsatlandırılmasının olması lazım. Çerçeve sisteminde tıkandık. Örnek vermek gerekirse, bir sondayı bir hastane beğeniyor diğeri beğenmiyor. Bir komisyon veya kurul tarafından karar verilsin. Standart oluştuktan sonra fiyatlandırma kolay olacaktır. Kuralları mağdur olmayacak şekilde koyalım. Kanun çıkıyor uygulanamıyor” şeklinde konuştu.


“İhtisas Komisyonu Kurulsun”
Çözüm önerilerinin sunulmasının gerektiğine dikkat çeken TÜMDEF Başkanı Mehmet Ali Özkan ise şöyle konuştu: “Bu sorun daha kolay çözülebilir. SGK kurulduğundan bu yana çözüm istekleri en üst düzeyde bulunuyor. Standartlar belirlendikten sonra, fiyatların standartlara göre sınıflandırılması ve geri ödeme noktasında SGK’nın asgari ne ödeyeceğini deklare edip, ekstra performans ve ekstra kaliteli ürünlerin katkı paylarının vatandaştan alınmasının yolu en ideal çözümdür. İhtisas komisyonu kurulsun, branşların uzmanlarının bulunduğu bir merci oluşturulmalıdır. Gümrük kapılarını kontrol altında tutacak bir öneri sunulabilir.”

Toplantı sonunda görüşülen konular ve alınan kararlar şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu
1-Belirlenen rakamların üzeri vatandaştan alınmasını;

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2-Sağlık Bakanlığının alımlarının Türk Ticaret Kanunlarına bağlı olarak yapması
3-Ortopedi ürünlerinde gruplamanın palyatif bir çözüm olduğunun fakat doğru bir yol olmadığının,
4-Tıbbi cihaz girişlerinin doğru olmadığı mutlaka ruhsatlandırmaların yapılması,
5-Özel hastanelerin devlet protokolleri ile kendilerine zarar verdikleri fakat kuralsızlığında hepsinden kötü olduğu,
6-Kaliteli ürün isteyen hastaların ürün bedel farkının kendileri tarafından ödenmesi gerektiği,
7-Kuralsızlıktan hastalar ve hastanelerin mağdur olduğunu;

Strateji Geliştirme Başkanlığı
8-Bir hastanede beğenilen ürünler diğer hastanelerde beğenilmiyor. Standartlarının belirlenmesi daha sonra fiyatlandırmaların yapılmasını,
9-Hastanelerin Akredite edilmesini
10-Firmaların Akredite edilmesi gerektiğini;

Özel Hastaneler Platformu
11-KİK fiyatlarının Özel Hastanelerde görebilmeli
12-Fiyatların mutlaka açıklanması gerektiğini;

Sektör Sivil Toplum Örgütleri
1-Emekli Sandığı protokolleri kesin olarak iptal edilsin.
2-Alımlarda girilen ihalelerin 90 günlük en düşük fiyatı geçerli olsun.
3-Tıbbi cihaz isim standardı oluşturulsun,
4-Tıbbi cihaz kullanılabilir Kalite standardı oluşturulsun,
5-İhtisas komisyonları kurulsun
6-Tıbbi cihaz isim standardı E-İhaleye geçmek için şart olduğunu belirttiler

Konuşmaların üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl kendi kurumları bünyesinde Tıbbi cihaz daimi ihtisas kurulunun hemen oluşturulabileceğini bununla ilgili çalışmaların hemen başlatılacağını belirtti.

Toplantı sonunda belirtilen görüşlerde;
1-Yapılacak değişikliklerin önceden belirlenmesi gerektiği,
2-Kamu İhale Kurumu verilerinin yanlış olduğu,
3-Çerçeve anlaşmalarının uygulanışı,
4-Çin ve üçüncü dünya ülkelerinin bile belge ve belgelendirme istemesi fakat bizim ülkemizde böyle bir sistemin olmamasından dolayı kalitesiz malın ülkemize rahatlıkla girdiğini,
5-Sertifikalarda içeriklerin hep aynı olduğunu,
6-Ruhsatlandırma dairesinin hızla kurulmasını,
7-Piyasa Gözetim ve denetimin acilen işlemesi gerektiği,
8-Akreditasyon komitesi kurulabilirliğinin araştırılmasını,
9-Kullanılan tıbbi cihazlarlar sebebi ile ameliyatlarda revizyon yaşayan hastaların hekimler tarafından Tedavi hizmetleri genel müdürlüğüne bildirilmesi, müdürlük aracılığıyla komisyona aktarılması görüşlerinde hem fikir olundu.

Toplantı sonunda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl, Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müşteşarlığı ve Sivil Toplum Örgütleri’nin Tıbbi Cihaz İhtisas Komisyonun kurulmasını, Sosyal Güvenlik Kurumu en kısa süre içinde resmi yazı ile davetiye yollamasında karar kılındı. Duyuru ve sekretarya görevini TÜDER üstlendi. Komisyonda görev alacak ana üyeler seçildi. Komisyon başkanı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Hasan Çağıl olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, Strateji Başkanlığı Başkanı Memet Atasever, İlaç Eczacılık Genel Müdürü Saim Kerman, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Mehmet Altuğ, Özel Hastane Yetkilileri, TÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, TÜMDEF Başkanı Mehmet Ali Özkan, SEİS Başkanı Metin Demir, Gökhan Abra, Ahmet Fethi Polat ve seçilecek bilimsel kurul üyeleri yer alacak.