TAM GÜN’E PROTESTO

Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Gürsoy, “Sağlık Bakanlığı’nın kurul ve komisyonlarından bütünüyle çekilme konusunda karar alma aşamasındayız” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Gençay Gürsoy, Tam Gün Yasa Tasarısı’na karşı izleyecekleri tavırla ilgili değerlendirme yaptıklarını, Sağlık Bakanlığının kurul ve komisyonlarından bütünüyle çekilme konusunda karar alma aşamasında olduklarını söyledi.
TTB ve tıp uzmanlık derneklerinin yetkilileri TBMM’de görüşülen Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili, Hacettepe Üniversitesi’nde bir araya gelerek değerlendirme yaptılar. Toplantından sonra basın toplantısında konuşan Gürsoy, “Hekimlik mesleği ve Türkiye’nin sağlık sorunları ile ilgili önemli bir tasarı TBMM’de görüşülüyor. Biz burada 110 bin hekimi temsil eden bütün tabip odalarının başkanlarını ve bütün uzmanlık derneklerinin yöneticilerini aramıza alarak, yasayla ilgili görüşlerimizi bir kez daha, İş işten geçmeden bu konuda kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tam Gün Yasası Tasarısı’nın sağlıkta dönüşüm programının önemli ayaklarından birisidir. Bu yasa ardından kamu hastanelerinin birleştirilmesine yönelik düzenleme de gündeme gelecek” dedi.


“Hekimler Çok Zor Koşullarda Çalışmaya Zorlanıyor”
Tasarının kendileriyle mutabakat sağlanmadan çıkarılmak istendiğini ifade eden Gürsoy, kendilerine rağmen çıkarılan bu yasaya karşı olduklarını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarıya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Gürsoy, hekimlerin alacağı ifade edilen ücretlerin ve diğer farkların gerçekle ilgisinin olmadığını belirtti. Hekimleri çok zor koşullarda çalışmaya zorladığını kaydeden Gürsoy, TTB olarak tam gün çalışmadan yana olduklarını, ancak tasarıda hekimlerin çok uzun süre çalışmaya zorlandığını ve bu nedenle sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşatacağını kaydetti.

“Hekimsiz İcraata Terk Etmek Düşüncesindeyiz”
Gençay Gürsoy tasarıya karşı izlenecek tavırla ilgili değerlendirme toplantısında aldıkları kararı açıklarken de, “Sağlık Bakanlığının kurul ve komisyonlarında yer almama konusunu gündeme getiriyoruz. Bu kurul ve komisyonlardan bütünüyle çekilme konusunda karar alma aşamasındayız. Hekimsiz icraata terk etmek düşüncesindeyiz” diye konuştu.


“Sadece Bin Dolayında Hekimin Muayenehanesi Bulunuyor”
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu da söz konusu öneri ile bilgi verirken, ücretlerin güvence altına alınmasını, çalışma sürelerinin daha makul hale getirilmesini talep ettiklerini anlattı.
Hekim uygulamalarından kaynaklanan hatalarda ödenecek sigorta ile ilgili de önerilerinin farklı olduğunu belirten Bilaloğlu, bu ödemelerin daha kısa sürede ve belirli bir fondan yapılmasını öngördüğünü söyledi. Bilaloğlu, başka bir soruyu yanıtlarken, tartışmaların sadece muayenehanelerin kapatılması üzerine odaklanmak istendiğini, ancak sadece bin dolayında hekimin muayenehanesi bulunduğunu belirtti.

“Tasarı Özlük Hakları Açısından Hayal Kırıklığı Yarattı”
Emekli hekimlerin durumunun fazla söze gerek bırakmadığını dile getiren Bilaloğlu, emekli hekimlerin bin 250 TL aldığını ve tasarının mevcut emeklilere iyileştirme sunmadığını söyledi. Bugün çalışmakta olan hekimler için zorunlu sigorta getirilerek 30 yıl sonra emekli olacakların maaşının 2 bin TL’yi ancak geçeceğini vaat ettiğini ifade eden Bilaloğlu, tasarının özlük hakları açısından hayal kırıklığı yarattığını söyledi.


“17 bin TL Maaş Almak İmkansız”
Kamuoyuna açıklandığı gibi hekimlerin 17 bin TL maaş almalarının imkansız olduğunu ileri süren Bilaloğlu, tasarının yasalaşması halinde bir uzman hekimin bin 400-bin 600 TL maaş alacağını, bunun üzerine de sabit döner sermaye ücreti ekleneceğini anlattı. Ancak bir hekimin 17 bin TL alabilmesi için günde 20 saat çalışması gerektiğini ifade eden Bilaloğlu, bunun da imkansız olduğunu savundu.

“Tekel İşçilerinden Sağlık Çalışanlarından Destek”
TTB, SES, Devrimci Sağlık-İş ve diğer sağlık örgütlerinin üyeleri daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nden Sağlık Bakanlığına yürüdü. Gruptakiler, tasarı karşıtı pankartlar taşıyarak, slogan attılar. Abdi İpekçi Parkı’nda 30 gündür Ankara’da eylem yapan Tekel işçileriyle buluşan sağlıkçılar, daha sonra Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada sağlığın bir ekip hizmeti olduğunu belirterek, tasarının kendi görüşleri alınmadan yasalaştırılmak istendiğini söyledi. Sağlık hizmeti üretenlere kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Hastalar bizim rakibimiz değil. Halkın sağlık hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Para tartışması yapmıyoruz, iş güvencesi istiyoruz” dedi. Çerkezoğlu, sağlıkta dönüşüm programının mağduru olmak istemediklerini, bu nedenle tasarının geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun da, sağlıkta dönüşüm programını ve sağlık kuruluşlarındaki taşeronlaşmayı eleştirdi. Sağlık Bakanlığının önündeki konuşmaların ardından sağlıkçılar, Tekel işçileriyle birlikte Türk-İş Genel Merkezi önüne yürüdü. Eylemciler burada, hükümet karşıtı sloganlar attılar.