“ŞİDDET UYGULAYANLARI DIŞLAYAN YAYINLAR YAPILMALI”

Sağlıkta şiddet haberlerinin medyanın duyarlılık ve sorumlulukla ele alması gerektiğini dile getiren Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Şiddet uygulayanları dışlayan alçaltan yayınlar yapılırsa ve sağlık çalışanları açısından olaylar değerlendirilirse, pozitif etkiler oluşturulabilir” dedi.
Şiddet haberlerinin her alanda mutlaka sorgulanması ve etkilerinin incelenmesi gerektiğini  kaydeden  Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Çünkü haberlerin veriliş tarzı insanların üzerinde farklı etkiler meydana getirmekte ve bu işin olabilirliğini akıllara getirmektedir. Şiddet haberleri verilirken bunun sonuçları sorgulanmalı, ayrıca şiddet haberlerinin ne amaçla verildiği irdelenmelidir. Haber ve reyting kaygısıyla verilen şiddet haberlerinin toplum üzerinde olumsuz etki yaptıkları aşikardır. Ayrıca bu haberler neden verilmektedir? Bu haberlere yer verince, “şiddetin nasıl bir haber değeri vardır” konusu araştırılmalıdır. İnsaflı olan “medya bu haberi verirken ne elde ediyorum veya toplumun değerlerine ne katıyorum” sorusunu sorabilmelidir? Sağlıkta bu konunun gündeme gelmesi son derece olumsuz etkiler yapmış ve demek ki bu şekilde şiddet uygulanabiliyor örneğini ortaya koymuştur. Bu da sağlıkta şiddeti giderek arttırmıştır. Oysa şiddet uygulayanları dışlayan alçaltan yayınlar yapılırsa ve sağlık çalışanları açısından olaylar değerlendirilirse, pozitif etkiler oluşturulabilir. Ancak sorumsuz medya anlayışıyla, sürekli sağlık çalışanlarının hataları varmış gibi ön yargıyla haberler verildiği için toplumda güvensizlik oluşturulmakta ve adeta şiddet teşvik edilmektedir. Olayın gerçek nedeni ve gerçek oluş şekli üzerinde durulmadan maalesef sansasyon yapabilmek için çalışanları suçlayıcı bir dille haberler yapılmaktadır” dedi.
“Sağlık Çalışanlarına Karşı Güvensizlik Duygusu Aşılanmıştır”
Haberlerin yayınlanmasının şiddet oranlarını arttırdığını kaydeden Cander, “Bu şekilde sağlık çalışanlarına güvensizlik duygusu aşılanmıştır” diye konuştu. Cander, ayrıca bu işin olabilirliğinin topluma gösterildiğini ve “doktorlar böyle yapıyor ve bu durumda onlara şiddet uygulanıyor” algısının sinsice topluma yayıldığını dile getirdi.
Şiddetin Hele Çalışan Birine Şiddetin Hiçbir Meşruiyeti Yok
Şiddetin nedeni ve olayın iç yüzünün gerçekten verilerek haber yapılmasının öneminin olduğunu söyleyen Cander, çalışanları itham eden yargılar kullanılmazsa ve şiddet uygulayanların her şekilde haksız olduğu, bununla ilgili müeyyidelere maruz kalacakları haberler de vurgulanması gerektiğini belirtti. Cander, şiddetin hele çalışan birine şiddetin hiçbir meşruiyeti olmadığı dile getirdi.
Kriz Anında Basında Hedef Nasıl Zararı Azaltabilirim Kaygısı Olmalıdır
Kriz anlarında basının yapıcı olmasının önemli olduğunu kaydeden Cander, şunları söyledi: “Ancak maalesef basında yaygın tutum toplum değerlerini yıkan, bundan rant sağlayan bir tutumdur. Oysa olayın zararlarını azaltacak yapıcı haberler çok rahatlıkla yapılabilir. Tabii bunun için insanın iyi niyetli olması gerekir. Ancak basında haberlerin amacı reyting olmaktadır. Olayın nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden çok, nasıl reyting elde edebilirim kaygısıyla haber yapılması en önemli temel basın ahlakı problemidir. Oysa milletini ve vatanının seven kişilerin tutumu bu konuda kriz anında nasıl zararı azaltabilirim kaygısı olmalıdır.”