SAĞLIKTA MOBİL NEREYE GİDİYOR?

Sektörün en yenilikçi zirvesi olma özelliğini taşıyan Digital Health Summit Turkey’in Eylül ayında ikincisi gerçekleştirilecek. Zirvede, dijital kanalların günümüzde hızla öne çıkan “mobil” ve sağlık konusu ele alınarak, gelecek yıllarda bu alanda ne gibi gelişmeler olacağı üzerinde durulacak.

Dijital dünya hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık her işimizi online çözer olduk. Hatta mobil telefonlar, bilgisayarların yerini alırken, bu alanda tüm sektörler firmaları kendilerini geliştirmeye başladı. Peki sağlık? Sağlıkta, mobil yenilikler neler sağlayacak? Akut ve kronik hastalık yönetiminde, doktor-hasta iletişiminde dijital kanallar ve mobil uygulamaların etkileri nelerdir? Hastaneler, ilaç ve medikal sektör ne gibi yenilikler sunacak? Gelecekte insanları mobil sağlık alanında, neler bekliyor?

Türkiye’nin ilk Dijital Sağlık Zirvesi’sinin geçen yıl yapılmasının ardından bu alandaki yenilikleri sunmak adına bu sene “mobil” konusu ele alınarak, 18-19 Eylül 2013 tarihinde ikincisi gerçekleştirilecek. Digital Health Summit Turkey 2013 toplantısında, mobil sağlık konusuna ve mobil sağlık ile kronik hastalıkların yönetimi, ilaç firmalarının stratejileri, hasta-hasta yakını deneyimleri gibi konular ele alınacak. Dijital uygulamaların ilaç ve sağlık sektörüne, pazarlama alanında sağladığı kolaylıklar, hukuki boyutu ve sektörün başarı hikâyeleri ile dijital yaklaşımın tüm boyutları interaktif şekilde anlatılacak. 

Türkiye ve dünyadan sağlık ve bilişim sektörünün önde gelen üst düzey yetkililerin katılacakları zirve hakkında moderatörlükleri üstlenen Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elgiz Yılmaz ve Dr. Cenk Tezcan ile etkinliği düzenleyen PTMS Kurucusu Dr. Kıvılcım Kayabalı, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

İlk ve farklı toplantılar yapmak risk almaktır. Bu toplantıları yapmaya nasıl karar verdiniz?
PTMS (Pharma Tailor Made Services), aslında son 3 yıldır sağlık sektörüne yönelik dijital konular ile ilgili toplantılar düzenliyor. Bunlardan ilki 2010 yılında gerçekleşen ‘İlaç Sektörü Sosyal Ağlarda’ toplantısıydı. 

Geçtiğimiz yıl ise ‘Digital Health Summit Turkey’ markası oluştu ve uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyor. Tabii her karar kendi içinde bir riskte taşır, ama risk almadan başarılı olmak ve aynı zamanda inovasyon mümkün değil. Robin Sharma’nın dediği gibi “En büyük risk, risk almamaktır.” Bu toplantı konsepti her zamanki gibi gelişen trendler doğrultusunda öne çıktı. Dijital sağlık, mobil sağlık önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’de giderek önem kazanacak. Bu alandaki değerlendirmemiz ve yatırımlar bugünkünden çok farklı olacak. Toplantıdaki paylaşımların bir çok kişiye yeni bir vizyon kazandırdığını düşünüyorum.

İlk toplantınızda nelere değindiniz? Bu sene geçen yıldan farklılıklarınız neler?
Bu yıl geçtiğimiz yıldan farklı olarak mobil sağlık konusuna ve mobil sağlık ile kronik hastalıkların yönetimine ağırlık vereceğiz. Ayrıca hastaların sosyal ağlardaki deneyimlerini aktardıkları bir oturumumuz olacak. 

Son bir yıl içerisinde ilaç sektöründe çok sayıda başarılı proje gerçekleşti, dijital projeler kurum içerisinde etkili kullanılmaya başlandı. Bu konularda neler yapılacağına da ağırlık verilecek . Yine sektör dışından vizyoner konuşmacılarımız olacak.

Bu sene temanızı Mobil, olarak seçtiniz. Neden? Mobilin sağlık sektörüne ne gibi etkisi olacak? 
Mobilite, hemen her sektörde son 10 yılın yükselen değeri oldu. Gittikçe kişiselleşen bir sağlık sisteminde internetin, tabletlerin ve akıllı telefonların sağlığın sürdürülmesinde, hastalıkların uzaktan yönetilmesinde ve kronik durumlarla baş edilmesinde anlamlı bir yarar ve katma değer kazandırıyor.

Tıbbi cihazların cepte taşınabilecek kadar küçülmesi, internet hızının doktor-hasta görüşmelerine izin verecek kadar hızlanması ve interaktif medya cihazlarının ucuzlaması, doğru bir şekilde kullanıldığı zaman mobilitenin tamamlayıcı bir sağlık argümanı olarak karşımıza çıkmasını sağlıyor.

Gittikçe yaygınlaşan cep telefonu sağlık uygulamaları, hastanın hastalıkla ilgili verilerini düzenli bir şekilde sisteme girebilmesini, doktorun hastasını 7/24 kesintisiz izleyebilmesini, hasta okur yazarlığının artırılmasını ve en önemlisi kişilerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarının artırılmasını sağlayacak. Bu etkinlikte, uygulamalar ve uygulamaların yaygınlaştırılması için gerekli legal, teknolojik ve eğitim gereksinimleri konuşulacak. 

Bu toplantıya kimler katılmalı? Neden?
Digital Health Summit 2013 (DHS 2013) etkinliğine, sağlık dünyasındaki yenilikleri ve gelecek beklentilerini, mobil uygulamaların sağlık dünyasına katacağı katma değeri, sağlığın kronik sorunlarına teknolojinin sağlayacağı yeni çözümleri duymak isteyen; sağlık hizmet sunumunda sunumcu veya tedarikçi olarak yer alan tüm kurumlar, geri ödeme kurumları, ilaç dünyası, sağlık ile ilgili tüm sivil toplum örgütleri, hastaneler, sağlıkla ilgili meslek grupları, doktorlar, sağlık yöneticileri, kamu yöneticileri katılmalıdır. 

Toplantıyı Online izleme imkanı olacak mı? Olacaksa, sosyal medyadan soru alacak mısınız?
Dijital markalı ve mobil temalı bir sektör konferansı olduğumuz için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tabii ki online kanallardan soru, öneri, eleştiri, katkı almak istiyoruz. 

WEB ve sosyal medya adresleri: 
www.dhsturkey.com 
twitter.com/DHSTurkey 
www.facebook.com/DHSTurkey
www.linkedin.com/groups?gid=4226683

Med-Index

SAĞLIKTA MOBİL NEREYE GİDİYOR?

Sektörün en yenilikçi zirvesi olma özelliğini taşıyan Digital Health Summit Turkey’in Eylül ayında ikincisi gerçekleştirilecek. Zirvede, dijital kanalların günümüzde hızla öne çıkan “mobil” ve sağlık konusu ele alınarak, gelecek yıllarda bu alanda ne gibi gelişmeler olacağı üzerinde durulacak.

Dijital dünya hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık her işimizi online çözer olduk. Hatta mobil telefonlar, bilgisayarların yerini alırken, bu alanda tüm sektörler firmaları kendilerini geliştirmeye başladı. Peki sağlık? Sağlıkta, mobil yenilikler neler sağlayacak? Akut ve kronik hastalık yönetiminde, doktor-hasta iletişiminde dijital kanallar ve mobil uygulamaların etkileri nelerdir? Hastaneler, ilaç ve medikal sektör ne gibi yenilikler sunacak? Gelecekte insanları mobil sağlık alanında, neler bekliyor?

Türkiye’nin ilk Dijital Sağlık Zirvesi’sinin geçen yıl yapılmasının ardından bu alandaki yenilikleri sunmak adına bu sene “mobil” konusu ele alınarak, 18-19 Eylül 2013 tarihinde ikincisi gerçekleştirilecek. Digital Health Summit Turkey 2013 toplantısında, mobil sağlık konusuna ve mobil sağlık ile kronik hastalıkların yönetimi, ilaç firmalarının stratejileri, hasta-hasta yakını deneyimleri gibi konular ele alınacak. Dijital uygulamaların ilaç ve sağlık sektörüne, pazarlama alanında sağladığı kolaylıklar, hukuki boyutu ve sektörün başarı hikâyeleri ile dijital yaklaşımın tüm boyutları interaktif şekilde anlatılacak. 

Türkiye ve dünyadan sağlık ve bilişim sektörünün önde gelen üst düzey yetkililerin katılacakları zirve hakkında moderatörlükleri üstlenen Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elgiz Yılmaz ve Dr. Cenk Tezcan ile etkinliği düzenleyen PTMS Kurucusu Dr. Kıvılcım Kayabalı, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

İlk ve farklı toplantılar yapmak risk almaktır. Bu toplantıları yapmaya nasıl karar verdiniz?
PTMS (Pharma Tailor Made Services), aslında son 3 yıldır sağlık sektörüne yönelik dijital konular ile ilgili toplantılar düzenliyor. Bunlardan ilki 2010 yılında gerçekleşen ‘İlaç Sektörü Sosyal Ağlarda’ toplantısıydı. 

Geçtiğimiz yıl ise ‘Digital Health Summit Turkey’ markası oluştu ve uluslararası bir marka olma yolunda ilerliyor. Tabii her karar kendi içinde bir riskte taşır, ama risk almadan başarılı olmak ve aynı zamanda inovasyon mümkün değil. Robin Sharma’nın dediği gibi “En büyük risk, risk almamaktır.” Bu toplantı konsepti her zamanki gibi gelişen trendler doğrultusunda öne çıktı. Dijital sağlık, mobil sağlık önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’de giderek önem kazanacak. Bu alandaki değerlendirmemiz ve yatırımlar bugünkünden çok farklı olacak. Toplantıdaki paylaşımların bir çok kişiye yeni bir vizyon kazandırdığını düşünüyorum.

İlk toplantınızda nelere değindiniz? Bu sene geçen yıldan farklılıklarınız neler?
Bu yıl geçtiğimiz yıldan farklı olarak mobil sağlık konusuna ve mobil sağlık ile kronik hastalıkların yönetimine ağırlık vereceğiz. Ayrıca hastaların sosyal ağlardaki deneyimlerini aktardıkları bir oturumumuz olacak. 

Son bir yıl içerisinde ilaç sektöründe çok sayıda başarılı proje gerçekleşti, dijital projeler kurum içerisinde etkili kullanılmaya başlandı. Bu konularda neler yapılacağına da ağırlık verilecek . Yine sektör dışından vizyoner konuşmacılarımız olacak.

Bu sene temanızı Mobil, olarak seçtiniz. Neden? Mobilin sağlık sektörüne ne gibi etkisi olacak? 
Mobilite, hemen her sektörde son 10 yılın yükselen değeri oldu. Gittikçe kişiselleşen bir sağlık sisteminde internetin, tabletlerin ve akıllı telefonların sağlığın sürdürülmesinde, hastalıkların uzaktan yönetilmesinde ve kronik durumlarla baş edilmesinde anlamlı bir yarar ve katma değer kazandırıyor.

Tıbbi cihazların cepte taşınabilecek kadar küçülmesi, internet hızının doktor-hasta görüşmelerine izin verecek kadar hızlanması ve interaktif medya cihazlarının ucuzlaması, doğru bir şekilde kullanıldığı zaman mobilitenin tamamlayıcı bir sağlık argümanı olarak karşımıza çıkmasını sağlıyor.

Gittikçe yaygınlaşan cep telefonu sağlık uygulamaları, hastanın hastalıkla ilgili verilerini düzenli bir şekilde sisteme girebilmesini, doktorun hastasını 7/24 kesintisiz izleyebilmesini, hasta okur yazarlığının artırılmasını ve en önemlisi kişilerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarının artırılmasını sağlayacak. Bu etkinlikte, uygulamalar ve uygulamaların yaygınlaştırılması için gerekli legal, teknolojik ve eğitim gereksinimleri konuşulacak. 

Bu toplantıya kimler katılmalı? Neden?
Digital Health Summit 2013 (DHS 2013) etkinliğine, sağlık dünyasındaki yenilikleri ve gelecek beklentilerini, mobil uygulamaların sağlık dünyasına katacağı katma değeri, sağlığın kronik sorunlarına teknolojinin sağlayacağı yeni çözümleri duymak isteyen; sağlık hizmet sunumunda sunumcu veya tedarikçi olarak yer alan tüm kurumlar, geri ödeme kurumları, ilaç dünyası, sağlık ile ilgili tüm sivil toplum örgütleri, hastaneler, sağlıkla ilgili meslek grupları, doktorlar, sağlık yöneticileri, kamu yöneticileri katılmalıdır. 

Toplantıyı Online izleme imkanı olacak mı? Olacaksa, sosyal medyadan soru alacak mısınız?
Dijital markalı ve mobil temalı bir sektör konferansı olduğumuz için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tabii ki online kanallardan soru, öneri, eleştiri, katkı almak istiyoruz. 

WEB ve sosyal medya adresleri: 
www.dhsturkey.com 
twitter.com/DHSTurkey 
www.facebook.com/DHSTurkey
www.linkedin.com/groups?gid=4226683

Med-Index