TÜRKİYE’NİN İLK TIBBİ ATIK TESİSİ NEDEN ATIL KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR?

3 yıl önce “Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Projesi” kapsamında kurulan Türkiye’nin ilk “tıbbi atık sterilizasyon tesisi”, günlük 5 ton tıbbi atığı bertaraf edebilecek özelliğe sahip olmasına rağmen ilçeler bu tesisten faydalanamıyor.

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülen “Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Projesi” kapsamında yapıldı. Proje, Avrupa Birliği Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında hazırlandı. Tesisin çalışmaya başlaması ve tıbbi atıklarla ilgili eğitimlerin tamamlanması sonucunda tıbbi atıkların kamu sağlığı için oluşturduğu potansiyel risk ortadan kaldırdı. Tıbbi atıklar aracılığıyla bulaşan ve toplum sağlığını tehdit eden Hepatit türleri, AIDS, CMV, EBV, Toksoplazma Gondi, Ebola Virüsü ve daha bir çok hastalığın etkenlerinin bu yolla bulaşması engelleniyor. İnfeksiyöz atıklar aracılığıyla bulaşabilen etkenlerin (HIV, Hepatit B, HCV, HDV, HAV, CMV, EBV, Parvovirus B19, HTLV-1, Marburn virusu, Ebola virusu, Lassa Fever, Toksoplazma Gondii, brucella türleri, salmonella türleri vb.) bu yolla bulaşmaları ve tıbbi atıklar nedeniyle insanların ve hayvanların yaralanmaları engelleniyor.


Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Türkiye’de İlk
Tıbbi atıklar üretici durumunda olan kurum ve kuruluşların çoğunun bünyesinde bulunması nedeniyle çalışmalar içinde önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin merkez hakkında şunları söyledi: “İlimize tıbbi atık sterilizasyon tesisinin kurulması ile tıbbi atıkla ilgili sorunlar çözüldü. Türkiye’nin ilk tesisinin kendi personelimiz tarafından Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Projesi adı altında projelendirilmesi Çorum’u bu yönde şanslı kıldı.”

“İlçeler Tesisten Faydalanamıyor”
Osmancık İlçesinin, Çorum ilinin en kalabalık ilçelerinden biri ve çevre temizliği içinde atık yönetimi en önemli yeri tuttuğunu kaydeden Osmancık Belediye Başkanı Bekir Yazıcı, “Kardelen Tıbbi Atık Tesisi kurulmadan önce, ilçemizdeki hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıklar çöp döküm alanımıza dökülüyor ve üstü toprakla kapatılıyordu. Bu tıbbi atıkların bertarafı için doğru bir yöntem değildi. Kardelen Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinin Çorum ilinde kurulmuş olması bizim için çok önemli. Fakat ne yazık ki bu tesisin kurulması üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ne ilçemizin ne başka ilçelerin bu tesisten istifade edemedi. Hâlbuki tesisin günlük kapasitesi 5 ton tıbbi atığı bertaraf edebilecek özellikte. Çorum merkezinin tıbbi atık miktarı günlük ortalama 1,5 ton civarında. Tesis hâlihazırda atıl kapasite ile çalışıyor. Tesisin, proje amaçlarında da belirtildiği gibi Çorum ilinin tümüne hizmet etmesi ve tıbbi atıkla ilgili tüm çalışmaları tek çatı altında toplaması gerekiyor. Osmancık Belediyesi olarak tıbbi atık tesisinden faydalanabilmemiz için engellerin aşılmasını umut ediyorum” dedi.

“Halihazırda Tesis Atıl Kapasite ile Çalışıyor”
Kardelen Tıbbi Atık Tesisin günlük olarak 5 ton tıbbi atığı bertaraf edebilecek kapasitesiye sahip olduğu halde il merkezinde oluşan tıbbi atık miktarının günlük ortalama 1,5 ton olduğunu belirten Çorum Valisi Nurullah Çakır şunları söyledi: “Projenin hazırlanması sürecinde Çorum merkezi ve ilçelerinde oluşan tıbbi atıkların günlük miktarları göz önünde bulunduruldu. Bu da yaklaşık 2-2,5 ton/gündür. Fakat tesisin ekonomik ömrü göz önüne alındığında, daha uzun yıllar bu tesisin kullanılacağı düşünülerek ve sağlık alanında yapılan yatırımların artması, sağlıkta verilen hizmetin kalitesinin yükselmesi beklenmesi hatta ilerde ilimize üniversite hastanesi yapılmasının planlanması uzun vadede tıbbi atık miktarında bir artış olacağını gösterdiğinden tesisin kapasite günlük 5 ton olarak belirlendi. Halihazırda tesis atıl kapasite ile çalışıyor” dedi.
Tesisin atıl kapasitesi için Çorum’un ilçeleri ve komşu illere hizmet verilmesi konusunda yasal bir engel olmadığını kaydeden Çakır bölgesel kullanım konusunda olumlu düşündüklerini söyledi.

Tüm Sağlık Çalışanları ve Bin 480 Çalışana Eğitim
Sistemi Projesi Koordinatörü Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Projesi Koordinatörü Nurten Türkmen, tıbbi atıkların günlük olarak toplanması için bir tıbbi atık toplama aracının temin edildiğini, toplanan tıbbi atıkların steril edilmesi için bir sterilizasyon ünitesinin kurulduğunu ve tüm sağlık çalışanları ve tıbbi atıklarla temas halinde olan toplam bin 480 personelin tıbbi atık konusunda eğitiminin ve sertifikasyon çalışmasının yapıldığını belirtti. Türkmen, projenin ve tesisin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından diğer illere iyi örnek olarak gösterildiğini ve Türkiye’nin ilk tıbbi atık sterilizasyon tesisi olma özelliği taşıdığını dile getirdi.


“749 Bin 343 Euro Olan Proje Bütçesinin Yüzde 90’ı AB’nin Hibe Fonlarından Sağlandı”
Çorum Valiliğinin proje sahibi ve Çorum Belediyesinin proje ortağı olduğunu kaydeden Türkmen, “Proje amacı, tıbbi atıkların insan, hayvan ve bitki popülasyonu üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak. 749 bin 343 Euro olan proje bütçesinin yüzde 90’ı AB’nin hibe fonlarından sağlandı. Buharlı sterilizasyon yöntemi ile tıbbi atıkların bertarafında herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Doğaya zararlı madde salınımı olmuyor. Alternatif bir yöntem olan yakma yönteminin doğaya dioksin ve furan gazlarını yayma zararına karşılık sterilizasyonda böyle bir durum söz konusu değil” dedi.


Günlük 5 Ton Tıbbi Atık Kapasiteli
Tesisin kapasitesi günlük 5 ton tıbbi atık kapasitesine sahip olduğunu belirten Türkmen şunları söyledi: “Bu sayede, Çorum merkezinde oluşan yaklaşık 1,5 ton/gün tıbbi atığın yanı sıra ilçelerden ya da diğer komşu illerden gelen tıbbi atığın bertarafını sağlayabilecek bir kapasite mevcut. Özel yapım, içi özel soğutmalı tıbbi atık toplama aracı ile hastanelerden, sağlık ocaklarından, özel kliniklerden, eczanelerden ve güzellik merkezlerinden toplanan tıbbi atıklar sterilizasyon işlemine tabi tutulmak üzere tesise getiriliyor. Tıbbi atıkların toplanmasında barkodlama ve atıkların konteynırları ile toplanması sistemine geçildi. Tesisimize özel yazılım sayesinde atıklarla ilgili tüm veriler otomatik olarak sisteme kaydediliyor. Ağırlık, atığın alındığı kurum, tarih, bertaraf ücreti, radyoaktif madde içerip içermemesi, atığın gördüğü işlemler gibi bilgiler faturalandırma ve verilerin ilgili kurumlara sunulması için saklanıyor.”

“Halk Sağlığına Önemli Katkı Sağlayan Alternatifi Olmayan Vazgeçilmez Bir Proje”
Projenin hazırlanmasında fikrin kendisinden çıktığını belirten Çorum Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Arslan Erkan, “Proje özel idareye devredildi. Bu aşamadan sonra ÇED raporu ile ilgili konularda benzer kuruluşlarla fikir alışverişi konusunda katkı sağlamaya devam ettim ve proje gerçekleştirildiğinde kurumumuzun tıbbi atıklarını göndererek destek olacağım taahhüdünde bulundum. Bundan sonraki aşamada proje ile ilgili herhangi bir ilişkim olmadı. Kuruluşunu tamamladıktan sonra faaliyette başladı. Taahhüdümüz gereği halen en çok tıbbi atık (ortalama 600 kg. gün) gönderen kurum olma özelliğimizi sürdürüyoruz. İl bazında düşünüldüğünde Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi vitrinde görünmeyen ancak halk sağlığına önemli katkı sağlayan alternatifi olmayan vazgeçilmez bir proje” diye konuştu.

“Bugüne Kadar Sözleşme Yapan Kurum ve Kuruluş Sayısı İl Merkezin de 96”
Kardelen Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Projesi kapsamında Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Karakaya söz konusu durum hakkında şu açıklamayı yaptı: “AB hibe fonundan yararlanılarak yapılan ve işletmesi Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen lisanslı tıbbi atık toplama taşıma aracıyla tıbbi atık toplama konteynırları ile toplanıyor. İlimiz merkezin de toplanan tıbbi atıklar bertaraf yöntemlerinden birisi olan sterilizasyon yöntemi ile bertaraf ediliyor. Tıbbi atık üreticileri tarafından oluşan tıbbi atıklar 22.07.2005 tarihli 25883 sayılı Tıbbi atıkların kontrolüne ait yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımak ve ilgili kurumdan lisans alması durumunda tıbbi atıkları toplayabiliyor. Belediyemiz de gerekli özelliklere sahip ve lisansını almış 1 adet tıbbi atık taşıma aracı bulunuyor. Tıbbi atık üreticileri ile Belediyemiz arasında sözleşme imzalandıktan sonra il merkezinde olanları belediyemiz, il merkezi dışında olanlar ise kendi imkânları ile sterilizasyon tesisine getirmesi durumunda tıbbi atıkları bertaraf ediliyor. Bugüne kadar sözleşme yapan kurum ve kuruluş sayısı il merkezin de 96, il dışında Giresun Bulancak Belediyesi ve Piraziz Belediye Başkanlığı olmak üzere toplam 98 Kurum/kuruluş ile sözleşme yapıldı.Tesisimizin kapasitesi 4,5 ton /gün olup yapılan sözleşmeler neticesin de ortalama 1-1,2 ton/gün tıbbi atık sterilizasyon tesisin de bertaraf ediliyor.”