RADYOLOJİ’DE HİBRİT GÖRÜNTÜLEME

Son yıllarda geliştirilen PET-BT ile görüntüleme Çok Kesitli BT Kursu’nda anlatıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalının geleneksel hale gelen Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) Kursunun üçüncüsü 5-6 Haziran tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kursta bu yıl her yıl olduğu gibi Çok Kesitli BT ile ilgili olmak üzere farklı konuların üzerinde duruldu. Oturumlarda özellikle travmalarda Çok Kesitli BT ile görüntüleme ve PET-BT uygulamaları işlenen konular arasında en dikkat çeken başlıklar olarak yerini aldı. 400 uzmanın katıldığı toplantıda ÇKBT üreten firmalar da cihazlarının kullanımını ve özelliklerini anlatma fırsatı yakaladılar.
Toplantıya katılanların ortak görüşü kursun çok başarılı olduğu yönünde idi. Kursta ayrıca hangi durumlarda MR ile hastaya daha doğru tanı koyulabileceği da örnek vakalar üzerinde gösterildi.

PET-BT İle Görüntüleme
PET-BT ile ilgili çalışmaların bundan sonraki yıllarda da konuşulacağını belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Akata, “BT ya da MR gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile morfolojik görüntüleme yapılır, bu yöntemler fonksiyon hakkında bilgi vermez. PET ise dokunun glikoz kullanım düzeyini ölçerek fonksiyonel bilgi verir. Bu farklı tetkiklerin ve kavramların üst üste getirilerek hem fonksiyon hem de morfoloji hakkında bilgi edinilmesini sağlayan tekniklere “hibrid görüntüleme” diyoruz. PET-BT günümüzde hibrid görüntülemeye en popüler örnektir. BT ile anatomik ve patolojik bilgi edinirken ve PET ile aynı bölgenin fonksiyon ve metabolizması ile ilgili bilgi edinirsiniz. Bu özellik en çok kanser hastalarında büyük önem taşır. Örnek vermek gerekirse bir hastadaki tümörün tedavi sonrası tümü ile küçülüp kaybolmadığı MR ya da BT incelemesi sonrası gözlenebilir. Peki hakikaten bu izlenen nedbe dokusu mudur yoksa içerisinde canlı tümöral doku mu içermekte midir? Canlılığı gösteren en önemli şey tümörün aktivitesini yitirip yitirmemesidir. Bu nedenle hala kitle olmasına rağmen PET incelemesinde aktivite yok ise yani doku glikoz kullanmıyor ise, tümör tedaviye cevap vermiş demektir. Bu ve benzer örnekleri çok sayıda arttırmak mümkün. Bu nedenle fonksiyonel ve morfolojik görüntüler birleştirilerek PET-BT ile hibrid görüntüleme yapılmaktadır. Bu tanısal görüntüleme yöntemi özellikle kanser tanı ve tedavisinde yepyeni ufukların yol açmaktadır. Hibrid görüntüleme değişik uzmanlık alanlarının bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Avrupa ve Amerika’da pek çok merkezlerin çoğunluğunda Radyolog ve Nükleer Tıp uzmanları görüntüleri beraberce yorumlayarak raporluyorlar. Bu kursta, Radyoloji Anabilim dalımızdan uzmanlıklarını alarak Amerika’da Ulusal Kanser Enstitüsü gibi saygın araştırma kurumlarında çalışan bilim adamlarımız konu ile ilgili en yeni bilgileri bizlere aktardılar” dedi.

“PACS yoksa Çok Kesitli BT almanın pek anlamı yok!”
Bilişim sektöründen de katılımların olduğu toplantıda, görüntü arşivleme sistemlerinden (PACS) günlük pratikte çok yararlanıldığını ileten Prof. Dr. Akata, radyolojik görüntüleme yapılan hastalarda hastaların eski görüntüleriyle yeni görüntülerin karşılaştırılmasının doğru tanı açısından önemi üzerinde durdu. Yeni cihaz alacak hastanelerde PACS sistemi yoksa çok kapsamlı cihaz alımının gerekmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akata, “Bu köy yolunda Ferrari ile gitmeye benzer. Önce alt yapı hazırlanmalı sonra bu cihazlar alınmalı” şeklinde konuştu.

RADYOLOJİ’DE HİBRİT GÖRÜNTÜLEME

Son yıllarda geliştirilen PET-BT ile görüntüleme Çok Kesitli BT Kursu’nda anlatıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalının geleneksel hale gelen Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) Kursunun üçüncüsü 5-6 Haziran tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kursta bu yıl her yıl olduğu gibi Çok Kesitli BT ile ilgili olmak üzere farklı konuların üzerinde duruldu. Oturumlarda özellikle travmalarda Çok Kesitli BT ile görüntüleme ve PET-BT uygulamaları işlenen konular arasında en dikkat çeken başlıklar olarak yerini aldı. 400 uzmanın katıldığı toplantıda ÇKBT üreten firmalar da cihazlarının kullanımını ve özelliklerini anlatma fırsatı yakaladılar.
Toplantıya katılanların ortak görüşü kursun çok başarılı olduğu yönünde idi. Kursta ayrıca hangi durumlarda MR ile hastaya daha doğru tanı koyulabileceği da örnek vakalar üzerinde gösterildi.

PET-BT İle Görüntüleme
PET-BT ile ilgili çalışmaların bundan sonraki yıllarda da konuşulacağını belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Akata, “BT ya da MR gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile morfolojik görüntüleme yapılır, bu yöntemler fonksiyon hakkında bilgi vermez. PET ise dokunun glikoz kullanım düzeyini ölçerek fonksiyonel bilgi verir. Bu farklı tetkiklerin ve kavramların üst üste getirilerek hem fonksiyon hem de morfoloji hakkında bilgi edinilmesini sağlayan tekniklere “hibrid görüntüleme” diyoruz. PET-BT günümüzde hibrid görüntülemeye en popüler örnektir. BT ile anatomik ve patolojik bilgi edinirken ve PET ile aynı bölgenin fonksiyon ve metabolizması ile ilgili bilgi edinirsiniz. Bu özellik en çok kanser hastalarında büyük önem taşır. Örnek vermek gerekirse bir hastadaki tümörün tedavi sonrası tümü ile küçülüp kaybolmadığı MR ya da BT incelemesi sonrası gözlenebilir. Peki hakikaten bu izlenen nedbe dokusu mudur yoksa içerisinde canlı tümöral doku mu içermekte midir? Canlılığı gösteren en önemli şey tümörün aktivitesini yitirip yitirmemesidir. Bu nedenle hala kitle olmasına rağmen PET incelemesinde aktivite yok ise yani doku glikoz kullanmıyor ise, tümör tedaviye cevap vermiş demektir. Bu ve benzer örnekleri çok sayıda arttırmak mümkün. Bu nedenle fonksiyonel ve morfolojik görüntüler birleştirilerek PET-BT ile hibrid görüntüleme yapılmaktadır. Bu tanısal görüntüleme yöntemi özellikle kanser tanı ve tedavisinde yepyeni ufukların yol açmaktadır. Hibrid görüntüleme değişik uzmanlık alanlarının bir arada çalışmasını gerektirmektedir. Avrupa ve Amerika’da pek çok merkezlerin çoğunluğunda Radyolog ve Nükleer Tıp uzmanları görüntüleri beraberce yorumlayarak raporluyorlar. Bu kursta, Radyoloji Anabilim dalımızdan uzmanlıklarını alarak Amerika’da Ulusal Kanser Enstitüsü gibi saygın araştırma kurumlarında çalışan bilim adamlarımız konu ile ilgili en yeni bilgileri bizlere aktardılar” dedi.

“PACS yoksa Çok Kesitli BT almanın pek anlamı yok!”
Bilişim sektöründen de katılımların olduğu toplantıda, görüntü arşivleme sistemlerinden (PACS) günlük pratikte çok yararlanıldığını ileten Prof. Dr. Akata, radyolojik görüntüleme yapılan hastalarda hastaların eski görüntüleriyle yeni görüntülerin karşılaştırılmasının doğru tanı açısından önemi üzerinde durdu. Yeni cihaz alacak hastanelerde PACS sistemi yoksa çok kapsamlı cihaz alımının gerekmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Akata, “Bu köy yolunda Ferrari ile gitmeye benzer. Önce alt yapı hazırlanmalı sonra bu cihazlar alınmalı” şeklinde konuştu.