MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASI’NA TTB’DEN TEPKİ

Acil servis yükünü azaltmak amacıyla uygulamaya konulacak olan “Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması”nı eleştiren TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, düzenlemenin vatandaş gözüyle çok cazip olduğunu; ancak özünde Bakanlığın vatandaşları katkı payı ödeyecekleri bir mekanizmaya sürüklediğini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın polikliniklerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla başlatacağı “Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması” ile ilgili bir basın toplantısı yaparak tepkisini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Ocak 2010 tarihinde yayımlanan genelge ile ortaya konan uygulamaya tepki gösteren TTB, uygulamanın Tam Gün Yasası’nın çalışma düzenine ilk örneği oluşturduğuna dikkat çekti. Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması ile hekimlerin ve sağlık personelinin hafta içinde mesai bitiminden saat 24.00’e kadar, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında, 8 ve 16 saatlik çalışma süreleriyle görevlendirilmelerinin öngörüldüğünü söyleyen TTB, uygulamayı eleştirdi. Konuyla ilgili TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, düzenlemenin vatandaş gözüyle çok cazip olduğunu; ancak özünde Bakanlığın vatandaşları katkı payı ödeyecekleri bir mekanizmaya sürüklediğini belirtti.

“Hekimin Kaçıncı Saatinde Muayene Olmak İstersiniz?”
Genelgenin gerekçesinde acillere, acil müdahale gerektirmeyen ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek vatandaşların başvuru sayısının arttığının belirtildiğini dile getiren Bilaloğlu, başvuru sayısının gerçekten arttığını ancak Bakanlığın artış nedenini verilendirmesi gerektiğini kaydetti. Bilaloğlu, “Acil, suistimal edilebilir. Acil sayısı artmış ama neden bu sayı arttı. İnsanlar katkı payını vermemek için, ücretsiz olduğunu bildikleri için acile başvuruyorlar. Artışın temel nedeni Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalardır. Bakanlık vatandaşları katkı payı ödeyecekleri bir mekanizmaya yönlendiriyor. Doğru çözüm, katkı payının kaldırılmasıdır. Uygulama, hekimi mesaiden sonra sekiz saat daha çalıştırmayı öngören bir düzenlemedir. Hastaneye gittiğinizde kaçıncı saatinde muayene hizmeti veren bir hekime muayene olduğunuzu sormanız sağlığınız açısından önemli” diye konuştu.

“24 Saat Poliklinik Hizmeti Veren Başka Ülke Bilmiyoruz”
Birinci basamaktaki karışıklığın sürdüğünü kaydeden Bilaloğlu, aile hekimliği uygulaması ile birlikte acillerin yoğunluğunun azalması gerektiğini belirtti. Bilaloğlu, 24 saat poliklinik hizmeti veren başka bir ülke bilmediklerini söyledi. Uygulama hakkında Bilaloğlu şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı’nın acil servis yükünü azaltmak amacıyla başlatacağı uygulama, hafta içi hasta müracaatının en yoğun olduğu mesai saati bitiminden saat 24.00’a kadar olan sürelerde poliklinik hizmeti verilmesi biçiminde düzenlendi. Mesai dışı polikliniklerde görev yapacak olan, birinci basamak sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek pratisyen hekimler ve diğer sağlık personeline Bakanlık ek ödeme mevzuatı doğrultusunda tavanı aşmayacak biçimde, çalıştıkları hastanenin döner sermayesinden ek ödeme yapılması öngörüldü. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, “Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması”nın hastaneler bünyesindeki uygun mekanlarda ve vardiya sisteminde farklı olarak uygulanacağı belirtildi.”