MEME KANSERİNDE HEDEFE YÖNELİK İLAÇ

Hedefe yönelik kanser tedavilerde son gelişmelerin ele alındığı 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne katılan Marburg Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Christian Jackisch, “Meme kanserinin, kullanılan yüksek teknolojik ürünler sayesinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüşmesinden bahsetmek, artık iyimserlik değil” dedi. 

14-18 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’nde meme kanserinde hedefe yönelik tedavilerle ilgili son gelişmeler ele alınıyor. Toplantıya katılan Marburg Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Christian Jackisch,  bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Meme kanseri dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanser türü. Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 bin kadın meme kanserine yakalanıyor. 

Meme Kanserinde İlk Hedefe Yönelik İlaç
Meme kanseri tedavisinde önceleri klasik kemoterapi ilaçları dışında tedavi seçeneği yoktu, artık günümüzde yeni ve daha etkin kemoterapi ilaçları, hormonal tedavi ilaçları ve hedefe yönelik ilaçlar  kullanılmaktadır. Meme kanserinde her dört hastanın birinde pozitif olan HER2 proteininin bu anlamda çok önemli bir hedef olduğunu belirten  Prof. Dr. Jackisch, “Trastuzumab etkin maddeli ürün, HER2 proteini pozitif meme kanserli hastalarda dünyada ruhsatlandırılan ve kullanılan ilk hedefe yönelik ilaçtır. Hem erken hem de ileri evre hastalığı olanlarda kemoterapi veya hormonoterapi ilaçlarıyla birlikte standart tedavi olarak kullanılmaktadır. Aynı grup hastalarda ilaçlardaki gelişmeler rekabetin kızışmasına, daha farklı ve etkinlikte alternatiflerin çıkmasına yol açıyor. Trastuzumab dışında, Ado-trastuzumab emtansine, Pertuzumab ve Lapatinib gibi tedavi şansını daha da arttıran yeni ürünler FDA ve EMA onay süreçlerine girmekte ve birçok ülkede kullanılmaya başlanmakta” dedi.

Prof. Dr. Jackisch, meme kanserinin, kullanılan yüksek teknolojik ürünler sayesinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüşmesinden bahsetmek artık iyimserlik olmadığını söyledi.  

Prof. Christian Jackisch kimdir?
Prof. Jackisch, Almanya Münster Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Ulusal Yeterlilik Sertifikasını almıştır. Ardından ABD, Baltimore’da Johns Hopkins Tıp Fakültesinde doktora sonrası eğitim almıştır. Bu eğitimin ardından Münster Üniversitesi’nde kıdemli stajyer doktor ve uzman doktor olarak çalışmıştır. Daha sonra Marburg Üniversitesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına geçerek Direktör Yardımcısı olmuştur.
Prof. Jackisch meme ve yumurtalık kanseri üzerine 30’dan fazla klinik araştırmada yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde 119 orijinal makalesi yayımlanmış, 25 kitap için bölümler yazmış ve dünyanın dört bir yanında 500’den fazla sunum yapmıştır.

MEME KANSERİNDE HEDEFE YÖNELİK İLAÇ

Hedefe yönelik kanser tedavilerde son gelişmelerin ele alındığı 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’ne katılan Marburg Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Christian Jackisch, “Meme kanserinin, kullanılan yüksek teknolojik ürünler sayesinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüşmesinden bahsetmek, artık iyimserlik değil” dedi. 

14-18 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’nde meme kanserinde hedefe yönelik tedavilerle ilgili son gelişmeler ele alınıyor. Toplantıya katılan Marburg Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Christian Jackisch,  bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Meme kanseri dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanser türü. Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 bin kadın meme kanserine yakalanıyor. 

Meme Kanserinde İlk Hedefe Yönelik İlaç
Meme kanseri tedavisinde önceleri klasik kemoterapi ilaçları dışında tedavi seçeneği yoktu, artık günümüzde yeni ve daha etkin kemoterapi ilaçları, hormonal tedavi ilaçları ve hedefe yönelik ilaçlar  kullanılmaktadır. Meme kanserinde her dört hastanın birinde pozitif olan HER2 proteininin bu anlamda çok önemli bir hedef olduğunu belirten  Prof. Dr. Jackisch, “Trastuzumab etkin maddeli ürün, HER2 proteini pozitif meme kanserli hastalarda dünyada ruhsatlandırılan ve kullanılan ilk hedefe yönelik ilaçtır. Hem erken hem de ileri evre hastalığı olanlarda kemoterapi veya hormonoterapi ilaçlarıyla birlikte standart tedavi olarak kullanılmaktadır. Aynı grup hastalarda ilaçlardaki gelişmeler rekabetin kızışmasına, daha farklı ve etkinlikte alternatiflerin çıkmasına yol açıyor. Trastuzumab dışında, Ado-trastuzumab emtansine, Pertuzumab ve Lapatinib gibi tedavi şansını daha da arttıran yeni ürünler FDA ve EMA onay süreçlerine girmekte ve birçok ülkede kullanılmaya başlanmakta” dedi.

Prof. Dr. Jackisch, meme kanserinin, kullanılan yüksek teknolojik ürünler sayesinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa dönüşmesinden bahsetmek artık iyimserlik olmadığını söyledi.  

Prof. Christian Jackisch kimdir?
Prof. Jackisch, Almanya Münster Üniversitesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Ulusal Yeterlilik Sertifikasını almıştır. Ardından ABD, Baltimore’da Johns Hopkins Tıp Fakültesinde doktora sonrası eğitim almıştır. Bu eğitimin ardından Münster Üniversitesi’nde kıdemli stajyer doktor ve uzman doktor olarak çalışmıştır. Daha sonra Marburg Üniversitesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına geçerek Direktör Yardımcısı olmuştur.
Prof. Jackisch meme ve yumurtalık kanseri üzerine 30’dan fazla klinik araştırmada yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde 119 orijinal makalesi yayımlanmış, 25 kitap için bölümler yazmış ve dünyanın dört bir yanında 500’den fazla sunum yapmıştır.