DAMARLANMAYI ÖNLEYEN ÇALIŞMA

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından yürütülen projede, damarlanmayı engellemek amaçlanıyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) tarafından yürütülen “Antianjiyogenik antikanser uygulamaların in vitro olarak ve hepatosellüler kanser oluşturulmuş transgenik farelerde in vivo olarak gerçekleştirilmesi projesi” kanserle tedavi yöntemleri konusunda önemli ipuçları verdi. 3 merkez tarafından ortak yürütülen projede, damarlanmayı engellemek amaçlanıyor. Proje kapsamında, damarı oluşturan hücreler olarak bilinen endotel hücrelerinin proliferasyon ve migrasyon işlevlerini kontrol eden vasküler endotelyal büyüme faktörü taranıyor. Endotel hücrelerinin yüzeyinde yer alan reseptörüne karşı (VEGF-R) blokan monoklonal ve rekombinant antikorlar geliştirmesi sağlanıyor. Ligand ile reseptör arasındaki özgün etkileşimi engelleyen blokan antikorlar, reseptörden hücre içine sinyalin iletilmesini bloke ediyor. Blokan antikorların etkileri, öncelikle in vitro koşullarda primer endotel hücresi kültürlerinde deneniyor. Hedef, bu antikorları kullanarak in vitro kültür ortamında endotel hücre proliferasyonu, migrasyonu, tüp formasyonunu engelleyebilmek.

VEGF reseptörü ile etkileşen ve VEGF-VEGF reseptörü (VEGF-R2) etkileşimini bloke eden iki rekombinant antikor ( 1.3 ve 2.6 ) ve peptit kütüphanesi taranarak iki peptit belirleniyor. Belirlenen rekombinant antikor ve peptitler, kanser tedavisinde kullanım potansiyeli taşıyan ürünler olarak tanımlanıyor.