MELANOMDA YENİ İLAÇ YAKINDA

Tüm dünyada en hızlı artan kanserlerden biri olan cilt kanserinin tedavisinde yeni bir ilaç  1. İmmuno Onkoloji Kongresi’nde anlatılırken, yakında ülkemizde de hekimlerin kullanımına sunulacağının müjdesi verildi. 

Kanser tedavilerinde en yeni araştırmalar üzerinde tartışıldığı 1. İmmuno Onkoloji Kongresi’nde hedefe yönelik tedavilerle ilgili son gelişmeler ele alınıyor. Melanom tüm dünyada artış gösteren, erken tanı konduğunda kür sağlanabilirken, geç kalındığında oldukça yüksek mortalite  ile seyreden bir kanser türü olup cilt kanserine ilişkin ölümlerin yüzde 75’inden sorumludur. 

Melanom sıklığı tüm dünyada en hızlı artan kanserdir, son 30 yılda yüzde 250. Sık görülen kanserler arasında deri melanomunun erkeklerde 5., kadınlarda 7. sıraya yükseldiği dikkati çektiğini belirten Immuno Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Çelik, “Yaşam boyu melanom geliştirme riski 1930’larda 1/1500 iken, günümüzde 30 kat artarak 1/50 civarına çıkmıştır.  Tanısında geç kalınmış ve metastaz yapmış Evre 4 melanomda ortalama sağ kalım 3-6 ay arasındadır ve bugüne kadar kullanılan tüm tedavi yöntemleri ile sağ kalım uzaması elde edilememiştir” dedi. 
Melanomda Yeni İlaç Yakında
Son yıllarda melanom tedavisinde kemoterapiden ziyade vücudun kendi savunma sisteminin kullanılması çalışmalarının yoğunlaştığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, şunları söyledi: “Burdaki kritik savunma hücresi “T” hücresidir. “Takılı kalmış el freni” örneğinde olduğu gibi tümörü tanıyıp yok etmesi gerektiği halde gözden kaçıran T hücrelerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve yöntemler “immuno-onkoloji” biliminin doğmasına yol açmıştır. CTLA-4, T hücresini durduran bir moleküldür. CTLA-4’ü bloke ederek T hücre yanıtını arttıran  bir ajan olan “İpilimumab” ile yapılan bir dizi çalışmanın başarılı ön sonuçlarını FDA onayı alan Faz III çalışması takip etmiştir. Bu çalışmada kontrol kolunda 6 ay olan sağkalımın İpilimumab grubunda 10 aya çıktığı gösterilmiştir. Yine bir başka çalışmada İpilimumab ve +DTIC ile sağkalım 11 aya kadar uzamış bulunmuştur. İpilimumab metastatik melanom tedavisinde yaşam süresini arttıran ve bilim dünyasında çığır açan bir ilaç olarak bu alanda kemoterapi dönemini kapamış ve “immuno-onkolojik” tedavi çağını başlatmıştır.”

Prof. Dr. Çelik, ülkemizde erken erişim programı ile kullanma fırsatı bulunulan ve başarılı sonuçlar alınan “İpilimumab” isimli ilacın önümüzdeki günlerde ruhsat alacağını ve hekimlerin kullanımına sunulacağını dile getirdi.