İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ, KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Musa Kazım Çağlar, fakültelerinin 2002’de kurulmasına karşın, her yıl teknolojisini yenilemeye ve hasta kapasitesini arttırmaya devam ettiğini açıkladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Musa Kazım Çağlar, fakültelerinin çalışmaları hakkında Sağlık Dergisi muhabiri Esra Öz’e bilgi verdi. Aynı zamanda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Başhekim Çağlar, 2002’de açılan hastanelerinin o dönem 3 Bölüm ve 22 Anabilim Dalı ile sadece poliklinik hizmetleri verirken, bugün 32 Anabilim Dalı ile poliklinik ve yataklı hizmet verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Musa Kazım Çağlar, fakülteleri hakkında şu bilgileri verdi:

Esra Öz: Hastanenizin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Musa Kazım ÇAĞLAR
: Abant İzzet Baysal Vakfı tarafından II. Basamak sağlık kuruluşlarının cevap veremediği tedaviler ile bölge halkına iyi hizmetler sunmayı hedeflemiştir. Çağdaş ve en üst düzeyde tıp eğitiminin verilmesi, bilimsel araştırmaların yapılabilmesi adına Merhum İzzet Baysal’ın “En büyük idealim” dediği Tıp Fakültesi, İzzet Baysal Vakfı tarafından 14 Kasım 2002 tarihinde yapılan bir protokol ile Abant İzzet Baysal üniversitesine devredilmiştir.
18.11.2002 Tarihinde hizmete açılan hastanemiz; kuruluş aşamasında 3 Bölüm ve 22 Anabilim Dalı ile sadece poliklinik hizmetleri mevcut iken, bugün 32 Anabilim Dalı ile poliklinik ve yataklı hizmet vermektedir.250 yatak kapasitesine sahip olan hastanemizde bugüne kadar 125 oda – 180 yatak 150 hayırsever kurum-kuruluş ve vatandaşlar tarafından donatılmıştır.

E.Ö.:Hastanenizin personel durumu nasıldır?
M.K.Ç.:
Hastanemiz yaklaşık 36.000 m2 kapalı alana sahip olup, 164 kadrolu idari personeli mevcut olup, ayrıca 19 Döner Serm. Sözleşmeli personel, 44 Bilg. Veri Gir. Personeli, 14 Bolu Tıp Derneği personeli, 49 Tem.izlik Personeli ve kadrosu bizde bulunmayan 16 idari personel olmak üzere toplam 290 idari-sözleşmeli ve şirket personeli hizmet vermektedir.

E.Ö.: Hastanenizin yıllara oranla hizmet sayıları nedir?
M.K.Ç.:
Hastanemizde son üç yıl içerisinde sağlık hizmeti verilen ayaktan ve yatan hasta sayıları ile ameliyat sayıları :

2005 2006 2007
AYAKTAN HASTA SAYISI 77.149 80.727 108.962
YATAN HASTA SAYISI 4.927 6.454 7.920
AMELİYAT SAYISI 2.684 2.627 3.655

E.Ö.: Hastanenizin tıbbi donanım olarak ne durumdadır?
M.K.Ç.:
Hastanemizin tıbbi cihaz ve donanım gereksinimleri büyük ölçüde tamamlanmış olup hazine kredisi ile temin edilen tıbbi cihazların da 2008 yılı sonuna kadar gelmesiyle; alanında uzman akademik personel ile özverili, çalışkan ve eğitimli sağlık yardımcı personellerinin katkılarıyla tam kapasite hizmet vermeye başlayacaktır.
Ameliyathanelerimiz; en son teknolojik cihazlarla donatılmış, modern 11 ameliyat odası ve 16 yataklı yoğun bakım ünitesi alt yapısına sahiptir. Hastanemizde 2004 yılında 1500, 2005 yılında 2684, 2006 yılında 2627, 2007 yılında 3655 ameliyat gerçekleştirilmiştir 2006 yılının başından itibaren haftada iki gün olmak üzere açık kalp cerrahisi uygulanmaktadır.
Radyoloji Anabilim Dalı; 2 adet Direkt grafi cihazı, 1 adet Skopi cihazı, 1 adet Mamografi, 2 adet Ultrasonografı, 2 adet US Doppler, 1 adet Bilgisayarlı Tomografi ve 1 adet MR (Manyetik Rezonans) cihazları ile hizmet vermektedir. Radyoloji Anabilim Dalında 2006 yılında 37.500, 2007 yılında ise 66.000 adet radyoloji tetkiki yapılmıştır.Yine hastanemizde; Tıbbi Genetik, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji laboratuarlarında üstün teknoloji ve cihazlar kullanılarak; 2006 yılında 598.000 adet ve 2007 yılında 944.500 adet tahlil ve laboratuar incelemesi gerçekleştirilmiştir.Hastanemizin Kan Merkezi Ünitesi 24 saat hizmet vermekte olup 2007 yılında 6100 adet kan ve kan ürünü hastaların hizmetine sunulmuştur.