3. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 3. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda öğrencilere eğitici bilgiler verilirken, yapılan anket ile sorunlar dile getirildi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 3. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 8 Aralık 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yapıldı. 232 öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı toplantıda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meral Özgüç, “Lisansüstü Eğitime Genel Bakış” başlıklı konuşma yaptı. Prof. Dr. Özgüç, doktora eğitiminin araştırma ile bağını tarihsel süreç içinde ele alarak, üniversitede verimli bir araştırma ortamının varlığının bu eğitimin kalitesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Bologna ve Ulusal Yeterlilik Süreçleri
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan S. Orer, “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (TYUYÇ) ve Lisansüstü Eğitim Uygulamaları” hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin de tam üyesi olduğu, Avrupa çapında diplomalı meslek sahiplerinin serbest dolaşımını ve geniş bir Avrupa Yüksek Öğretim ve Araştırma Alanı kurmayı amaçlayan, Bologna ve Ulusal yeterlilik sürecinde varılan nokta hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orer, her iki sürecin ulusal koordinasyonunda karşılaşılan sorunları dile getirdi. Dr. Orer, bu çerçevede Sağlık Bilimleri Enstitüsü uygulamaları arasında yer alan, öğrenim çıktılarına dayalı eğitim yönergeleri, etik sözleşme ve danışmanlık yönergesinden değinerek, bu uygulamaların Bologna ve Yeterlilikler süreçlerindeki önemini vurguladı.

Araştırmayı Anlaşılır Şekilde Sunabilmek ve Doğru İletişim Çok Önemli
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Güllü, “Etkin Konuşma Yapma Sanatı” başlıklı konuşmasında, bilimsel bir sunumun hazırlanması ve icra edilmesi sırasında dikkat edilecek hususları dile getirdi. Her araştırıcının yaptığı araştırmayı, anlaşılır şekilde sunabilmesinin ve doğru iletişim becerilerine sahip olmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı 55 Anabilim Dalı Var
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı 55 anabilim dalını tanıtan ve anabilim dalları arasında işbirliği ve ortaklıkları artırmayı amaçlayan posterler sergilendi. Anabilim dalı kaynaklı yayınlar, araştırma konuları ve araştırma altyapısını anlatan posterler, farklı fakültelerden öğrencilerin birbirleri ve öğretim üyeleri ile kaynaşmasına vesile oldu ve gelecekte ortak araştırma konuları bulmalarına yarayacak iletişim atmosferi oluşturdu.

200’den Fazla Kişinin Katıldığı Anket Sonuçları İlgi Çekiciydi
Lisansüstü eğitimin tüm aşamalarının ele alındığı paneli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu başkanı ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ar. Gör. Serkan Karaismailoğlu yönetti. Öğrenci Temsilciliğinin hazırladığı, 200’den fazla öğrenci ve öğretim elemanının katılımıyla yapılan geribildirim anketinden çıkan sonuçlar, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Müdür Yardımcıları, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Palaska’nın katılımı ile tartışıldı. Bu kısımda panelistlerle katılımcılar, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan 20’şer soruluk anketlerin özet sonuçları üzerinde görüşlerini açıklama fırsatı buldu. Lisansüstü eğitim süreci, danışmanlık, ders içerikleri, tez kalitesi, araştırma, etik ve “mobbing (taciz)” gibi ana başlıklar altında hazırlanan anket, esas olarak üniversite, fakülte, anabilim dalı, bölüm düzeyinde paydaşların memnuniyetini sorgulamayı hedefledi. Anket sonuçlarından, gerek öğretim üyeleri gerekse öğrencilerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü hizmetlerinden yüksek oranda bir memnuniyet duydukları çıktı. Ayrıca, lisansüstü derslerin niteliği ve işlenişi konusunda da hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler belirgin bir memnuniyet ifade etti. Ancak, şikâyetlerin yoğunlaştığı başlıklar arasında danışman seçimi ve lisansüstü derslerin niteliği gibi konular olduğu dikkate alındığında, bu bir anlamda çelişkili olduğu öne sürüldü. Mezuniyet sonrası iş bulma ile ilgili sorulara verilen yanıtlar da ilginç sonuçlar ortaya çıkarttı. Gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenciler mezuniyet sonrası Hacettepe Üniversitesi bünyesinde iş ya da akademik kadro bulabilme ihtimalini çok düşük görürken, bu ihtimalin başka üniversiteler için çok yüksek olduğunu sonucuna varıldı.

55 Anabilim Dalında Binden Fazla Öğretim Üyesi Var
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, üniversitenin kurulduğu 1967 yılından bu yana lisansüstü eğitim programlarının yürütülmesinden sorumlu olarak görev yapılıyor. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Sağlık Bilimleri, Sağlık İdaresi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi alanlarında ülkemizin en önde gelen kurumlarından eğitim veriliyor. 55 anabilim dalında, 684’ü profesör ve 323’ü doçent olmak üzere binden fazla öğretim üyesi, 133 programda, 850’yi aşkın öğrenciye eğitim verilmekte ve her yıl 200’den fazla yüksek lisans ve doktoralı mezun ile Türk bilim camiasının gelişmesine katkı sağlıyor.

İletişim adresleri:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Web: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/
Email: infosagbil@hacettepe.edu.tr
Twitter: http://twitter.com/#!/SagBilEnst
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu:
Web: http://www.sbeotk.hacettepe.edu.tr/
Email: sbeotk@hacettepe.edu.tr
Twitter: http://twitter.com/#!/posthugrad
Facebook: PostHüGrad

3. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 3. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda öğrencilere eğitici bilgiler verilirken, yapılan anket ile sorunlar dile getirildi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 3. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu 8 Aralık 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yapıldı. 232 öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı toplantıda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meral Özgüç, “Lisansüstü Eğitime Genel Bakış” başlıklı konuşma yaptı. Prof. Dr. Özgüç, doktora eğitiminin araştırma ile bağını tarihsel süreç içinde ele alarak, üniversitede verimli bir araştırma ortamının varlığının bu eğitimin kalitesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Bologna ve Ulusal Yeterlilik Süreçleri
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan S. Orer, “Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (TYUYÇ) ve Lisansüstü Eğitim Uygulamaları” hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin de tam üyesi olduğu, Avrupa çapında diplomalı meslek sahiplerinin serbest dolaşımını ve geniş bir Avrupa Yüksek Öğretim ve Araştırma Alanı kurmayı amaçlayan, Bologna ve Ulusal yeterlilik sürecinde varılan nokta hakkında bilgi veren Prof. Dr. Orer, her iki sürecin ulusal koordinasyonunda karşılaşılan sorunları dile getirdi. Dr. Orer, bu çerçevede Sağlık Bilimleri Enstitüsü uygulamaları arasında yer alan, öğrenim çıktılarına dayalı eğitim yönergeleri, etik sözleşme ve danışmanlık yönergesinden değinerek, bu uygulamaların Bologna ve Yeterlilikler süreçlerindeki önemini vurguladı.

Araştırmayı Anlaşılır Şekilde Sunabilmek ve Doğru İletişim Çok Önemli
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Ünitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Güllü, “Etkin Konuşma Yapma Sanatı” başlıklı konuşmasında, bilimsel bir sunumun hazırlanması ve icra edilmesi sırasında dikkat edilecek hususları dile getirdi. Her araştırıcının yaptığı araştırmayı, anlaşılır şekilde sunabilmesinin ve doğru iletişim becerilerine sahip olmasının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı 55 Anabilim Dalı Var
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı 55 anabilim dalını tanıtan ve anabilim dalları arasında işbirliği ve ortaklıkları artırmayı amaçlayan posterler sergilendi. Anabilim dalı kaynaklı yayınlar, araştırma konuları ve araştırma altyapısını anlatan posterler, farklı fakültelerden öğrencilerin birbirleri ve öğretim üyeleri ile kaynaşmasına vesile oldu ve gelecekte ortak araştırma konuları bulmalarına yarayacak iletişim atmosferi oluşturdu.

200’den Fazla Kişinin Katıldığı Anket Sonuçları İlgi Çekiciydi
Lisansüstü eğitimin tüm aşamalarının ele alındığı paneli, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu başkanı ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ar. Gör. Serkan Karaismailoğlu yönetti. Öğrenci Temsilciliğinin hazırladığı, 200’den fazla öğrenci ve öğretim elemanının katılımıyla yapılan geribildirim anketinden çıkan sonuçlar, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hakan S. Orer ve Müdür Yardımcıları, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Palaska’nın katılımı ile tartışıldı. Bu kısımda panelistlerle katılımcılar, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan 20’şer soruluk anketlerin özet sonuçları üzerinde görüşlerini açıklama fırsatı buldu. Lisansüstü eğitim süreci, danışmanlık, ders içerikleri, tez kalitesi, araştırma, etik ve “mobbing (taciz)” gibi ana başlıklar altında hazırlanan anket, esas olarak üniversite, fakülte, anabilim dalı, bölüm düzeyinde paydaşların memnuniyetini sorgulamayı hedefledi. Anket sonuçlarından, gerek öğretim üyeleri gerekse öğrencilerin Sağlık Bilimleri Enstitüsü hizmetlerinden yüksek oranda bir memnuniyet duydukları çıktı. Ayrıca, lisansüstü derslerin niteliği ve işlenişi konusunda da hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler belirgin bir memnuniyet ifade etti. Ancak, şikâyetlerin yoğunlaştığı başlıklar arasında danışman seçimi ve lisansüstü derslerin niteliği gibi konular olduğu dikkate alındığında, bu bir anlamda çelişkili olduğu öne sürüldü. Mezuniyet sonrası iş bulma ile ilgili sorulara verilen yanıtlar da ilginç sonuçlar ortaya çıkarttı. Gerek öğretim üyeleri gerekse öğrenciler mezuniyet sonrası Hacettepe Üniversitesi bünyesinde iş ya da akademik kadro bulabilme ihtimalini çok düşük görürken, bu ihtimalin başka üniversiteler için çok yüksek olduğunu sonucuna varıldı.

55 Anabilim Dalında Binden Fazla Öğretim Üyesi Var
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, üniversitenin kurulduğu 1967 yılından bu yana lisansüstü eğitim programlarının yürütülmesinden sorumlu olarak görev yapılıyor. Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Sağlık Bilimleri, Sağlık İdaresi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi alanlarında ülkemizin en önde gelen kurumlarından eğitim veriliyor. 55 anabilim dalında, 684’ü profesör ve 323’ü doçent olmak üzere binden fazla öğretim üyesi, 133 programda, 850’yi aşkın öğrenciye eğitim verilmekte ve her yıl 200’den fazla yüksek lisans ve doktoralı mezun ile Türk bilim camiasının gelişmesine katkı sağlıyor.

İletişim adresleri:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Web: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/
Email: infosagbil@hacettepe.edu.tr
Twitter: http://twitter.com/#!/SagBilEnst
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu:
Web: http://www.sbeotk.hacettepe.edu.tr/
Email: sbeotk@hacettepe.edu.tr
Twitter: http://twitter.com/#!/posthugrad
Facebook: PostHüGrad