BİYOMEDİKAL TOPLANTISINDAN YENİ KARARLAR ÇIKTI

“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı I.Koordinasyon ve Yürütme Kurulu” toplantısında yeni kararlar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamu ve özel kurum ve kuruluşların katılımı ile “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı I.Koordinasyon ve Yürütme Kurulu” toplantısı yapıldı.
Toplantıya Okullarında Biyomedikal Cihaz teknolojileri olan okul müdürleri ve alan sorumluları, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, dernekler ve sektörün önemli temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü adına Genel müdür yardımcısı Hüsamettin Kaya yaptı. Organizasyonun koordinasyon, sekretarya ve yürütmesi, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Daire Cengiz İşsever, Program Şube Müdürü Hasan Gencer, Alan Koordinatörü Mehtap Naillioğlu Kaymak ve Ömer Pakyürek yürüttü.

2012 Yılında Proje Tabanlı Beceri Yarışması Düzenlenecek
Özel sektör ve STK’larla daha küçük katılımlı toplantılar düzenlenerek sorunların kısa zamanda giderilmesi hususunda ek tedbirler alınacak. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı bulunan okullar arasında özel olarak 2012 yılında Proje Tabanlı Beceri Yarışması düzenlenmesi için 7-25 Kasım 2011 tarihleri arasında taraflarca belirlenecek bir günde sektör toplantısı yapılacak. Alan okullarının; sektör, STK ve üniversitelerle birlikte çeşitli dış ve iç kaynaklı projelere katılımlarının sağlanması için işbirliği yapılacak.

Mevzuat Çalışmaları
Sağlık Bakanlığı tarafından; Tıbbi Cihaz Teknik Servis Hizmetleri, Tıbbi Cihaz Muayene Hizmetleri, Biyomedikal Birimlerine ilişkin Çalışma Usul ve Esasları ile Standartlar hakkında düzenlemeler için taslak olarak hazırlanan yönetmeliklerin uygulamaya konulmaları hususunda; ilgili kurum ve kuruluşlarca destek verilecek. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, okullara malzeme devri yapılabilmesine ilişkin mevcut tebliğin revizyonu istenecek.

Öğrenci Stajları ve İstihdamı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında eğitim – öğretim yapan okullarda uygulanan programlar ile iletişim bilgilerinin; Sağlık Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı, ilgili Üniversite rektörlüklerine ve ilgili S.T.K’larına gönderilerek öğrenci stajlarında süreklilik sağlanacak. STK’lar tarafından okulların bulunduğu il ve bölgelerdeki üye işyerlerinin iletişim bilgileri ilgili okul müdürlüklerine gönderilecek. Biyomedikal cihaz üreten-distribütörlüğünü yapan kuruluşların okulların bulunduğu illerdeki bayilerine öncelikle ilgili alan öğrencilerinden stajyer almaların sağlanacak. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda kurulmuş ve kurulacak Biyomedikal Cihaz teknik servislerinde ve hizmet alımlarında; ilgili alanlarda eğitim öğretim yapan meslek yüksek okulları ile mesleki teknik orta öğretim okul ve kurumları mezunlarının öncelikle istihdamı konusunda ilgili bakanlık ile koordine kurulacak. Sektörün istihdama yönelik olarak öğrencilere burs verilecek. Sektörle işbirliği içerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında eğitim ve öğretim yapan okullar arasında proje tabanlı beceri yarışması düzenlenecek.

Donatım İhtiyaçları
Sağlık kurum ve kuruluşlarında; HEK, demo, demode v.b.cihazların ilgili Mesleki Teknik Orta Öğretim kurumlarına bedelsiz olarak devri hususunda; Genel Kurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı’na, resmi başvurular Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Özel kuruluşlardan ürettikleri veya pazarladıkları tıbbi cihazlarla ilgili; kurulum, kurulum testleri, performans testleri, bakım, kalibrasyon vb. hazırlanmış simülatör, 3 boyutlu tanıtım filmleri, katalog, servis el kitapları, sunumlar, özel temel eğitim sunumları ve e-dokümanları eğitim- öğretim çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili okullara bağışlanacak. Okullara eğitim-öğretim amacıyla alınan cihazların, demonstrasyon veya simülasyon olarak kullanılması sonucu garanti sürelerinin bitmesi probleminin ortadan kaldırılması için üretici firmalardan yapılacak satın almalarda teknik şartnameye özel madde konularak bu imkanın sağlanmasına çalışılacak. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında okulların ihtiyaç duyduğu temel teçhizatın en kısa zamanda karşılanması hususunda; genel bütçe, fon, v.b. kaynakları değerlendirilecek.

Eğitimcilerin Eğitimi
Firmaların, sağlık kurum ve kuruluşlarına sattıkları cihazlara yönelik olarak; tanıtım, kullanıcı ve servis eğitimlerinden Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanında görev yapan öğretmenlerin faydalanmaları sağlanacak. İlgili alan öğretmenlerinin Sektör/üniversite ve diğer kamu kuruluşları tarafından belirlenecek hizmetiçi eğitim programları kapsamında çeşitli seviyelerde kurs ve seminer programlarının hazırlanarak ve uygulanacak. İlgili alanda düzenlenecek fuar, kongre, seminer vb. faaliyetlere alan öğretmenlerinin ve dereceye giren öğrencilerin katılımları sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Alan öğretmenlerinin gelişmeleri daha yakından takibi ve eğitim-öğretim çalışmalarına aktarabilmeleri için yabancı dil eğitimi düzenlenmesi faydalı olacak.

Fiziki Yapı
Bazı okulların bünyesindeki atölye ve laboratuarların standartlara uygun olarak tadilatlarla yeniden düzenlenmesi gerekli olacak. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanına hizmet edecek, yeni atölye ve laboratuvar bina ve tesislerinin yapımı için standart avan proje geliştirilmesi gerekli olacak.

Program ve Eğitim Materyali Geliştirme
Sektördeki gelişmelere paralel olarak; meslek standartlarının, çerçeve öğretim programlarının geliştirilmesi, bunlara paralel olarak modüllerin yazılması, incelenmesi, revizyonu ve bastırılması çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımları sağlanacak. Mevcut alanların bulunduğu okullarda öğrencisi olmayan dalların kapatılması varsa yeni tekliflerin değerlendirilmesi, hususlarında mutabakat sağlandı.