BAKANLIKTAN HOCALARA TAM GÜN MEKTUBU

Sağlık Bakanlığı Ağustos ayında yayımlanan kararnamedeki Tam Gün’le ilgili yeni düzenlemeyi üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin adına göndermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Ağustos ayında yayımlanan kararnamedeki Tam Gün’le ilgili yeni düzenlemeyi üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin adına teker teker göndermeye başladı. İl Sağlık Müdürü imzalı mektupta “artık devlet memurlarının özel faaliyette bulunma imkanı hukuken ortadan kalkmış olduğundan adınıza düzenlenmiş olan muayenehane uygunluk belgesinin iptali söz konusudur” ifadeleri yer aldı.
Kanun Hükmünde Kararnameye göre özel muayenehane işleten öğretim üyeleri artık üniversite hastanesinde hasta bakamayacak. Ayrıca döner sermayeden gelir getirici faaliyette bulunamayacak, sadece eğitim ve araştırma yapabilecekler.

Tabelaların Fotoğrafını Çekiyorlar
Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ortalıkta cirit atıyor, muayenehane basıp tutanaklar düzenliyor, hekimlere hastane idarelerinden tehdit telefonları yağıyor. İl Sağlık Müdürlüğü elemanları ajan gibi muayenehane tabelalarının fotoğraflarını çekiyor. Muayenehanesi olan öğretim üyelerine, ’emekli olun, istifa edin, ücretsiz izin alın ya da hastanede sağlık hizmeti üretmediğinizi derhal belgeleyin’ deniyor” diye konuştu.

Muayenehanesi olan hekimlerin ikinci bir işte çalışmasının zorla engellendiğini anlatan İlhan şunları söyledi: “Anayasa mahkemesi ve Danıştay kararlarını hiçe sayan bir kanun hükmünde kararname yayınlandı, kamuda çalışan hekimlerin ikinci bir işte çalışmaları yasaklandı. Hekimler muayenehanelerini kapatacaklar, yanlarında çalışanlar işsiz kalacaklar. Ankara Tabip Odası’nı hergün muayenehane sekreterleri sesleri titreyerek arıyorlar ve ‘biz işsiz mi kalacağız, çocuklarımız var’ diyorlar.

Öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti sunmaları engellendi. Tıp eğitiminde yepyeni bir adım atıldı, öğretim üyeleri hasta bakmadan, ameliyat yapmadan eğitim verecekler. Asistan hekimler hocalarının nasıl ameliyat yaptıklarını göremeyecekler, çünkü onlar sakıncalı insanlar, dışarıda “muayenehaneleri” var ve üniversite hastanelerinden koparılmaları gerekiyor.”

İşte Mektup
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. Maddesinde ve 1219 sayılı kanunun 12. Maddesinde 650 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan değişiklikler ile devlet memurları olan hekimlerin özel mesleki faaliyette bulunma hakları ortadan kaldırılmış ve bu düzenleme 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, artık devlet memurlarının özel mesleki faaliyette bulunma imkanı hukuken ortadan kalkmış olduğundan adınıza düzenlenmiş olan 04.09.2007 tarih ve 1153 sayılı muayenehane uygunluk belgesi iptali söz konusudur. Bu nedenle muayenehane faaliyetine devam etmek istememiz halinde;
-Çalışmakta olduğunuz üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğinizi veya emeklilik işleminin başlatıldığını,
-Öğretim üyeliğinizin devam ettiğini ve çalışmakta olduğunuz üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunduğunuzu ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmadığınızı veya
-Çalışmakta olduğunuz üniversite rektörlüğünden alınacak belge ile iki yıla kadar ücretsiz izine ayrıldığınızı belgelemeniz gerekmektedir.
Bu belgelerden herhangi birinin bulunduğu dilekçe ile derhal Müdürlüğümüze başvuru yapmamız halinde, mesai saatleri dışında çalışmak koşuluyla adınıza düzenlenmiş olan muayenehane uygunluk belgesi iptal edilecektir.”

BAKANLIKTAN HOCALARA TAM GÜN MEKTUBU

Sağlık Bakanlığı Ağustos ayında yayımlanan kararnamedeki Tam Gün’le ilgili yeni düzenlemeyi üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin adına göndermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Ağustos ayında yayımlanan kararnamedeki Tam Gün’le ilgili yeni düzenlemeyi üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin adına teker teker göndermeye başladı. İl Sağlık Müdürü imzalı mektupta “artık devlet memurlarının özel faaliyette bulunma imkanı hukuken ortadan kalkmış olduğundan adınıza düzenlenmiş olan muayenehane uygunluk belgesinin iptali söz konusudur” ifadeleri yer aldı.
Kanun Hükmünde Kararnameye göre özel muayenehane işleten öğretim üyeleri artık üniversite hastanesinde hasta bakamayacak. Ayrıca döner sermayeden gelir getirici faaliyette bulunamayacak, sadece eğitim ve araştırma yapabilecekler.

Tabelaların Fotoğrafını Çekiyorlar
Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ortalıkta cirit atıyor, muayenehane basıp tutanaklar düzenliyor, hekimlere hastane idarelerinden tehdit telefonları yağıyor. İl Sağlık Müdürlüğü elemanları ajan gibi muayenehane tabelalarının fotoğraflarını çekiyor. Muayenehanesi olan öğretim üyelerine, ’emekli olun, istifa edin, ücretsiz izin alın ya da hastanede sağlık hizmeti üretmediğinizi derhal belgeleyin’ deniyor” diye konuştu.

Muayenehanesi olan hekimlerin ikinci bir işte çalışmasının zorla engellendiğini anlatan İlhan şunları söyledi: “Anayasa mahkemesi ve Danıştay kararlarını hiçe sayan bir kanun hükmünde kararname yayınlandı, kamuda çalışan hekimlerin ikinci bir işte çalışmaları yasaklandı. Hekimler muayenehanelerini kapatacaklar, yanlarında çalışanlar işsiz kalacaklar. Ankara Tabip Odası’nı hergün muayenehane sekreterleri sesleri titreyerek arıyorlar ve ‘biz işsiz mi kalacağız, çocuklarımız var’ diyorlar.

Öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti sunmaları engellendi. Tıp eğitiminde yepyeni bir adım atıldı, öğretim üyeleri hasta bakmadan, ameliyat yapmadan eğitim verecekler. Asistan hekimler hocalarının nasıl ameliyat yaptıklarını göremeyecekler, çünkü onlar sakıncalı insanlar, dışarıda “muayenehaneleri” var ve üniversite hastanelerinden koparılmaları gerekiyor.”

İşte Mektup
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. Maddesinde ve 1219 sayılı kanunun 12. Maddesinde 650 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan değişiklikler ile devlet memurları olan hekimlerin özel mesleki faaliyette bulunma hakları ortadan kaldırılmış ve bu düzenleme 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, artık devlet memurlarının özel mesleki faaliyette bulunma imkanı hukuken ortadan kalkmış olduğundan adınıza düzenlenmiş olan 04.09.2007 tarih ve 1153 sayılı muayenehane uygunluk belgesi iptali söz konusudur. Bu nedenle muayenehane faaliyetine devam etmek istememiz halinde;
-Çalışmakta olduğunuz üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğinizi veya emeklilik işleminin başlatıldığını,
-Öğretim üyeliğinizin devam ettiğini ve çalışmakta olduğunuz üniversitede yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunduğunuzu ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmadığınızı veya
-Çalışmakta olduğunuz üniversite rektörlüğünden alınacak belge ile iki yıla kadar ücretsiz izine ayrıldığınızı belgelemeniz gerekmektedir.
Bu belgelerden herhangi birinin bulunduğu dilekçe ile derhal Müdürlüğümüze başvuru yapmamız halinde, mesai saatleri dışında çalışmak koşuluyla adınıza düzenlenmiş olan muayenehane uygunluk belgesi iptal edilecektir.”