BİYOKİMYA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Ankara Tıp Biyokimya Günleri’ kapsamında biyokimya eğitiminde yapılması gerekenler konuşuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 2. Ankara Tıp Biyokimya Günü 30 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı Biyokimya Günü’nde, açılış konuşması yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, güncel bilgi alışverişini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Sunguroğlu, “Geçen yıl katılımlardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda bu yıl bilimsel programımızı daha da zenginleştirdik. Konferanslarımızın yanı sıra “Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi” ve “Sigara veya Sağlık” başlıklı iki panel yer alıyor. Konferans özetlerinin Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve yardımcıları tarafından yayına hazırlanan Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisinde yayınlandı” dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Cemal Taluğ ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu açılış konuşmasında Temel Bilimlerdeki eğitim sisteminin düzenlemesi üzerinde durdular.

“YÖK Tarafından Sınav Yapılmalı”
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi başlıklı panelde uzmanlık eğitim programları ve karşılaşılan sorunlar değerlendirilmesi ve çözüm öneriliri üzerinde duran Şef Uzm. Dr. Gül Saydam şunları söyledi: “Ülkemizde biyokimya eğitimi, eğitim sonrasında uzmanlar aynı uzmanlık eğitimleri almaktadır. Eğitimde bir standardizasyon yok, yeterlilik sınavının yapılmaması farklı kalite ve standartta uzmanlar yetişmesine nende oluyor. Standart bir eğitim uygulanmalı, kredili ders sistemine geçilmeli ve YÖK tarafından yapılan bir sınav sonucunda Klinik Biyokimya Uzmanlık Belgesi verilmelidir” dedi.

“Hekim Sayısında Ülkemiz Oldukça Gerilerde”
Sağlık Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ise şöyle konuştu: “ Üniversitelerimizde biriken sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Üniversitelerimiz lokomotif olma görevini yürütmektedirler. Bakanlığın üzerine görevler düştüğü gibi üniversitelerinde üzerine görev düşüyor. Uzmanlık yetkisinin elde edilmesi çeşitli mevzuatlar düzenlenmektedir. Uzmanlık yetkisinin elde edileceği belli mevzuat hükümlerine göre düzenleniyor. Hazırlanan taslak Bakanlık Kurulu yönetmeliği şeklinde kanuna göre çıkacak bir yönetmelik ile daha çağdaş kıstaslarla yürüteceğiz. Avrupa ile kıyasladığımızda hekim sayısında ülkemiz oldukça gerilerde yer alıyor.”

Sigara veya Sağlık
Ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigarayla Savaş Grubunun katıldığı Sigara veya Sağlık başlıklı panelde, önemli sağlık problemlerine yol açan ve güncel bir sorun olarak kabul edilen sigara kullanımı üzerine dikkatler bir kere daha çekildi. Ayrıca bu bilimsel toplantıda, “Kök Hücre Trafiği”, mRNA’nın Evrensel Önemi”, “Kanserde Enerji Metabolizması Değişimleri”, “Glikoproteinlerin Yapısı, Fonksiyonları ve Hastalıklardaki Rolü”, “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Laboratuar”, “Demir Metabolizmasındaki Güncel Gelişmeler”, “Poster Hazırlama ve Sunum Yöntemleri”, “Elektron Hayattır”, “Türk Toplumunda eNOS Gen Polimorfizim Dağılımı” gibi konular yer aldı.