BİLİMİN IŞIĞINDA ATA’NIN HUZURUNDA

23-27 Nisan Tarihleri arasında Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi birçok ilklere imza attı. Kongre hakkında bilgi veren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Günerli, kongreye damgasını vuran ana temanın “Bilimin Işığında Ata’nın Huzurunda’ başlığı olduğunu söyledi.

14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Ankara Sheraton Otel’de yapıldı. Anıtkabir ziyareti ile başlayan kongre “Bilimin ışığında Ata’nın huzurunda” sloganı altında gerçekleştirildi. Kongre, içerik ve tema açısından birçok konuda ilklere imza attı. 1000’e yakın kişinin katıldığı kongre, hedefine ulaştı.
Kongrede ilk kez uygulanan barkot sistemi ile oturumlara katılanların sayısı belirlendi. Kongrede dikkat çeken konular arasında;
*Açılış Oturumunda Yayın Etiği-Etik Dışı Davranışlar
* ARDS, SEPSİS, Yaşamın Sonu ile İlgili Kararlar vb. ana konular
*Hasta ve çalışan güvenliği
*Hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin arttırılması, tıbbi sorunların çözümü
*Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara yönelik hizmetlerin liyezon psikiyatrisi ( genel hastane psikiyatrisi) ile birlikte planlanması.
*Sürekli veno-venöz hemofiltrasyon tedavisi periton diyaliz solüsyonu mümkün olduğunda kullanılmamalıdır, fakat zorunlu durumlarda kullanılmaları gerektiğinde hastanın metabolik durumu ve klinik bulguları yakından takip edilmelidir.
*Yoğun bakım servislerinde hastane infeksiyonlarının yayılmasını önlemek için el yıkama çok önemlidir. Yoğun bakımlarda iş yükünün yoğunluğundan bu mümkün olmadığından her yatak başına el antiseptiği konulması ve bunların kullanımı eğitim ile desteklendiği takdirde yoğun bakım hemşireleri için 8 saatlik çalışma süresi gün boyunca ortalama 2 saat gibi ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Kongrede yoğun bakımla ilgili her tür sorunun tartışıldığını ifade eden Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Günerli, bu kongrenin dünyada yoğun bakım üzerine gelişmelerin konuşulduğu bir platform olduğunu, yoğun bakımları ilgilendiren önemli konuların üzerinde durulduğunu, 16 sözlü , 129 posterin sunulduğu kongrede ayrıca çok farklı konularda panellerin gerçekleştirildiğini belirtti. “Bilimin ışığında, Atanın huzurunda” sloganıyla düzenlen 14.Ulusal Yoğun Bakım kongre 985 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu sayı şimdiye kadar yapılan kongreler içerisinde en yüksek katılımın olduğu kongre oldu.

Ülkemizde Yoğun Bakım 2008 Geleceğe Işık Tutacak
Prof. Dr. Ali Günerli, 26 Nisan günü kapanış oturumunda “Ülkemizde Yoğun Bakım 2008 ” başlığı altında bir panel yapıldığını, bu panelde de yoğun bakım hizmetlerinde ki güncel sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığını kaydetti. Prof. Dr. Ali Günerli, panele Sağlık Bakanlığı adına Sağlık Eğitimi ve Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü yetkilileri , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Yoğun Bakım ve Türk Toraks Derneği temsicilerinin katıldığını belirterek, “Bu panelde Türkiye’deki yoğun bakım hizmetleri masaya yatırıldı. Panel sonunda Sağlık Bakanlığı’nın önemle üzerinde durduğu, tüm hastanelere yaygınlaştırmak istediği yoğun bakım ünitelerinin yapısal, işlevsel, yönetsel ve mali yönden eksikleri tartışıldı. Saptanan sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Özellikle Yoğun Bakımlarda uygulanan paket programların hasta bakım ve tedavilerinde ciddi sıkıntılara neden olduğu ve kaldırılması talebi tüm panelistlerin ortak talebiydi. Panelde üzerinde durulan diğer konu ise; yoğun bakımda çalışanların kısıtlı sayılarına, ağır ve yorucu hizmetlerine karşın emeklerinin karşılığının öngörülmemiş olması idi. Bu nedenle çalışanların ekonomik yönden desteklenmelerinin ve emeklerinin karşılıklarının verilmesinin sağlanması konusunda başta Sağlık Bakanlığı olma üzere gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması önerildi. Bir başka ifadeyle Türkiye yoğun bakımlarının geleceğin yönlendiren Yoğun Bakımla ilgili tüm kesimlerin bir araya geldiği ortak bir görüş sağlamamıza yardımcı oldu” şeklinde değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Ali Günerli ayrıca benzer toplantıların tekrarlanması dileğini belirtti.