ANKARA’DA BİN 247 AİLE HEKİMİ GÖREV YAPACAK

Yılsonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak aile hekimliği uygulaması 15 Temmuz’da Ankara’da başlayacak. Ankara’da her 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşecek.

Yılsonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak aile hekimliği uygulaması 15 Temmuz’da Ankara’da başlıyor. İl genelinde toplam bin 247 aile hekiminin görev yapacağı Ankara’da her 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşecek. Uygulama kapsamında, aile hekimine gitmeden hastaneden hizmet alabilecek olan vatandaş, hekim seçme hakkı uyarınca, hekimini il içinde ve 3 aydan erken olmamak koşuluyla sınırsız değiştirebilecek. Vatandaş, aile hekimliği hizmeti karşılığında katılım payı dahil hiçbir ücret ödemeyecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, aile hekimliği uygulamasının yıllardır dünya genelinde birçok gelişmiş ülkede uygulanan bir sistem olduğunu ve çok başarılı geri bildirimler alındığını söyledi.

“Başkentte şu an için toplam bin 247 aile hekimi görev yapacak”
Şu anda Türkiye’de 40’tan fazla ilde uygulamanın yapıldığını ve toplam aile hekimi sayısının yaklaşık 20 bin olduğunu belirten Aksoy, “Sayının zaman içinde 40 bine çıkarılması hedefleniyor. Başkentte şu an için toplam bin 247 aile hekimi görev yapacak, her 3 bin 500 kişiye bir hekim düşecek. Sayı ihtiyaç doğrultusunda zamanla artırılarak her 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi planlanıyor. Uygulama öncesinde birinci basamakta sağlık ocaklarında 810 hekimin görev yapıyor” dedi.

“Pilot illerde tetkik ve ilaç masrafında yüzde 10 tasarruf sağlandı”
Aile hekimlerinin bir haftalık birinci aşama uyum eğitimlerinin tamamladığını, ikinci aşamaların ise görev başında uzaktan eğitim metotları uygulanarak yapılacağını belirten Aksoy, “Ankara’da görevli hekimlerden 110’u 3 yıl uzmanlık eğitimi almış aile hekimliği uzmanları, bu sayı yıllar içinde artarak tamamının uzman hekimlerden oluşacak. Hastaneden hizmet alınabilmesi sevk zincirine gerek kalmıyor. Çünkü, 2 bin kişiye bir aile hekimi düşmeden, sevk zinciri konursa, sistem kilitlenir. Bu sayıya da 2023 yılında inebiliriz, daha erken inemeyiz. Pilot uygulama yapılan illerden elde edilen verilere göre, tetkik ve ilaç masrafında yüzde 10 tasarruf sağlandı” diye konuştu.
Aksoy, bir aile hekiminin 5 bin TL ve 2 bin 700 TL cari giderler harcaması olarak aylık ücret alacağını belirtti.


Aile Hekimine Başvurmadan Hastaneye Gidilebilecek
Aile hekimlerinin hastanelerde değil kendi ofislerinde hizmet vereceklerini belirten Aksoy şu bilgileri verdi: “Ankara’da aile hekimlerinden sadece 4’ünün ofisi Bala’daki entegre ilçe hastanesinin içinde olacak. Burada görev yapan aile hekimleri, hasta yatışı yapabilecek ve hastanenin imkanlarını kullanabilecek. Bunun dışındaki aile hekimleri ise ofislerinde hizmet verecek. Mevcut sağlık ocaklarının isimleri “Aile Sağlık Merkezi” olarak değiştirilerek, aile hekimlerince ofis olarak kullanılacak. Bu merkezlerde, sağlık ocaklarında yapılabilecek her türlü sağlık hizmeti verilebilecek. Buna ilaveten Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine ultrason gibi bazı teşhis cihazlarını temin etmeleri için teşvik de bulunacak, daha fazla ücret ödemesi yapacak. Aile Sağlık Merkezlerinde acil müdahale odası olacak ve kan alınarak basit tetkikler yapılabilecek. Vatandaşlar, aile hekimini Temmuz ayı içinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesindeki ilgili bölümünden vatandaşlık numaralarını girerek öğrenebilecekler. Aile hekimine başvuruda nüfus cüzdanı yeterli olacak. Hekim seçme hakkını vatandaşlar, hiçbir neden göstermeksizin il içinde ve 3 aydan erken olmamak koşuluyla sınırsız kullanabilecekler. Bunun için hekimin değiştirilmek istendiğine dair bir dilekçenin İl Sağlık Müdürlüğü ya da İlçe Sağlık Grup Başkanlığına verilmesi yeterli olacak.

“Aile Hekimine Gidildiğinde Katılım Payı Dahil Hiçbir Ücret Alınmayacak”
Farklı bir şehre gidildiğinde ya da misafir gelindiğinde vatandaşlar, herhangi bir aile hekimine başvurabilecek. Aile hekimine başvurulmadan hastaneye gidilebilecek. Hastaneden hizmet alındığında katılım payı adı altında bir ücret alınırken, aile hekimine gidildiğinde katılım payı dahil hiçbir ücret alınmayacak. Hastaneden hizmet alınması için sevk gerekmeyecek.

Kayıt Sayısı Binden Az Olan Hekimin Sözleşmesi İptal Edilecek
Hekimlerin kendilerini geliştirmeleri hedeflenen sistemde, aile hekimi başarısı kadar hizmet verebilecek. Bir aile hekimi, en fazla 4 bin, en az bin kayıt alabilecek ve kayıt sayısı binden az olan aile hekiminin sözleşmesi iptal edilecek. Hekimler, haftada 40 saatten az çalışamayacak. Aile hekimin yanında, maaşı devlet tarafından ödenen bir aile sağlık elamanı olacak.
Uygulama gereğince aile hekimleri vatandaşların sağlık kayıtlarını tutacak. Zamanla bu bilgilerin tüm hastanelerde ve Sosyal Güvenlik Kurumu’yla paylaşılabilir bir sisteme geçirilmesi sağlanacak. Böylece, bir kişiye yapılan tüm tetkikler, sonuçları, hastalıkları, öyküsü bilgisayarda olacak ve istenildiğinde tüm bilgilere ulaşılacak. Sistemle, hastanede yapılan işlemler de aile hekimi tarafından görülebilecek.

“Aile Hekimleri, Yılda Bir Kez Bölgesine Giren 3 Bin 500 Kişiyi Bir Kez Görmeye Özen Gösterecek”
Aile hekimleri tedavi edici hizmetlerin dışında koruyu hizmetlerden de sorumlu olacak. Bu kapsamda, bölgesindeki gebe, kronik hasta, bebek ve engelli vatandaşların takibini de yapacak. Bu kişilerin kontrol için kendisine gelmemesi halinde, kişilerle temas kurarak takiplerini yaptırıp yaptırmadığını, aşıların tamamlanıp tamamlanmadığını ve tedavinin nerede ne zaman yapıldığına dair bilgileri ile ilgili kayıt tutacak. Bunun dışında rehabilite edici hekimlik görevini de üstlenecek, psikiyatrik sorunu olan ya da kendisine gelemeyecek durumda olduğu hastaları, kendi evlerinde ziyaret edecek, bakım ve tedavilerini yapacak. Engelli vatandaşların sağlık sorunlarının takibinde de mahalle muhtarını bilgilendirecek ve yardım için katkı sağlayacak. Sağlık danışmanlığı da yapacak olan aile hekimleri, yılda bir kez bölgesine giren 3 bin 500 kişiyi bir kez görmeye özen gösterecek.
Öte yandan, aile hekimlerinin bilgisayarındaki sistem sayesinde o gün için aşı yapılması gereken kişi için bilgisayar uyarı sinyali verecek. Hekim de bu doğrultuda, ilgili hastayı arayarak, takibini yapacak.”