ANADOLU’DA YENİ BİR TIP FAKÜLTESİ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi sürecinin hızla tamamlanacağını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü ile eğitim ve araştırma hastanesi kimliği kazanan hastanenin çok daha güçlü bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Kısa bir süre önce Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne akademik kadro alımıyla başlayan süreç, Çorum’da yakın bir zamanda temeli atılacak yeni hastane binası ile birlikte büyük bir ivme kazanacak. Çorum’da Tıp Fakültesine alınmaya başlanan akademisyenlerle sağlık alanında yapılan çalışmaların hız kazandığını belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

Tıp Fakültesi hakkında bilgi verir misiniz?
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş kararı 2006 yılında almış olup, eğitim-öğretime 2009–2010 eğitim-öğretim yılında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde 21 öğrenci alarak başlandı. Takip eden yıllarda da öğrenci alımı devam etti. Kısa bir süre içinde bitmesi hedeflenen kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar üniversitemiz tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürecek. Tıp fakültemize çok sayıda öğretim elemanı aldık ve almaya devam ediyoruz. Hedefimiz gereksinim duyduğumuz tüm alanlarda yetkin öğretim elemanlarımızı üniversitemiz tıp fakültesine kazandırmak.

Tıp Fakülteniz ülkemize ne gibi yenilikler katacak?
Kurulum çalışmaları devam eden tıp fakültemizin eğitim öğretim alanında esas hedefi; gerek pratisyen hekim gerekse uzman hekim düzeyinde nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda tıp fakültemizde eğitim alacak olan tüm hekim adaylarının; hem birey hem toplum sağlığı açısından üst düzeyde bilgi birikimine, etik değerlere, bilimsel bakış açısına, iyi iletişim becerilerine ve liderlik özelliklerine sahip olabilmesi amaçlanıyor. Tıp fakültemiz ayrıca bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, fakülte bünyesinde yapılan araştırmalarla evrensel bilgi birikimine ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarına katkı sahibi olmayı da hedefliyor.

Hastaneniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hastanemiz uzun yılladır Çorum’da hizmet vermekte olan ve yaptığımız işbirliği protokolü ile tıp fakültesi eğitim ve araştırma hastanesi kimliği kazanan büyük bir hastane. Bin 200’ü kadrolu 600’ü hizmet alımı yoluyla olmak üzere toplam bin 800 personel ile hizmet veriyor. Servislerde aktif 630, yoğun bakımda 98 yatak kullanılıyor. Günlük muayene sayısı ortalama 4 bin normal poliklinik, 750 acil olmak üzere 4 bin 750’dir. 2012 yılı için 1 yıllık hasta muayene sayısı 1 milyon 86 bin 552 normal poliklinik, 230 bin 162 acil olmak üzere toplam 1 milyon 316 bindir. 
2012 yılı için bir yıllık toplam yatan hasta sayısı 32 bin 606 olup doluluk oranımız yüzde 60’dır. Tıp fakültesi akademik kadrolarının eklenmesi ile bilimsel etkinlikler kadar yatak doluluk oranlarında da artış bekliyoruz. 

Her hastaya 1 oda uygulamasına geçtiniz mi?
Bina yetersizliği ve mevcut binaların nispeten eski olması sebebiyle her odaya bir hasta uygulaması henüz yapılamıyor. Yakın zamanda temeli atılacak hastanemiz ile birlikte bu uygulamaya da geçilecektir. 

Hastanenizin ayrıcalıkları nelerdir? Hastanenizde uyguladığınız farklılıklar nelerdir?
Biz üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında afiliasyon anlaşması yaptık. Bu çerçevede çok büyük bir tecrübeye sahip olan ve daha önce Çorum Devlet Hastanesi adına sahip olan hastanemiz, bu işbirliği sonucunda araştırma ve uygulama hastanesine dönüştü. Biz iddia ediyoruz, Türkiye’de örnek bir ortak çalışma yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız hastanemizin tüm gereksinimlerini en üst düzeyde karşılarken, biz de akademik bölümünü tamamlamaya çalışıyoruz. Her ikisi için de Çorum’daki tüm paydaşlarımız en üst düzeyde gayret gösteriyor ve bu ikisinin bir araya gelmesiyle örnek bir model ortaya çıktı. 

Hastanemiz bulunduğu ilde oldukça büyük bir nüfusa hizmet veren en büyük hastane. Alt yapısı, fiziksel şartları, tıbbi donanımı ve zengin uzman kadrosu ile bulunduğu ilin hemen tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. 13 bini orta ve büyük olmak üzere toplam yıllık 27 bin ameliyatın yapıldığı bölgenin önemli bir cerrahi merkezi durumunda. Özellikle son aylarda koroner anjiografi merkezi ve kalp damar cerrahi ameliyathanesinin hizmete girmesiyle bölgede önemli bir kalp hastalıkları merkezi olmaya aday. 

Bir yıldır hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı merkezimiz ülkenin sayılı merkezlerinden biri ve bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Ayrıca oldukça önemli bir görüntüleme merkezi konumunda, MR ve Tomografi merkezlerinin yanında Nükleer tıp laboratuarı, mamografi, kemik dansitometri gibi oldukça geniş bir yelpazede her türlü radyolojik tetkik ve görüntüleme işlemi yüksek bir kalitede yapılıyor. Tıp fakültesiyle ortak kullanıma başlanan hastanemiz, öğretim üyelerimizin de katkısıyla, kısa zaman içerisinde hem bilimsel çalışmaların yapılacağı hem de yüksek kalitede sağlık hizmeti verecek ülkemizin önemli bir merkezi olacak.


ANADOLU’DA YENİ BİR TIP FAKÜLTESİ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi sürecinin hızla tamamlanacağını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü ile eğitim ve araştırma hastanesi kimliği kazanan hastanenin çok daha güçlü bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Kısa bir süre önce Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne akademik kadro alımıyla başlayan süreç, Çorum’da yakın bir zamanda temeli atılacak yeni hastane binası ile birlikte büyük bir ivme kazanacak. Çorum’da Tıp Fakültesine alınmaya başlanan akademisyenlerle sağlık alanında yapılan çalışmaların hız kazandığını belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Med-Index’in sorularını yanıtladı. 

Tıp Fakültesi hakkında bilgi verir misiniz?
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş kararı 2006 yılında almış olup, eğitim-öğretime 2009–2010 eğitim-öğretim yılında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde 21 öğrenci alarak başlandı. Takip eden yıllarda da öğrenci alımı devam etti. Kısa bir süre içinde bitmesi hedeflenen kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar üniversitemiz tıp fakültesi öğrencileri eğitimlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürecek. Tıp fakültemize çok sayıda öğretim elemanı aldık ve almaya devam ediyoruz. Hedefimiz gereksinim duyduğumuz tüm alanlarda yetkin öğretim elemanlarımızı üniversitemiz tıp fakültesine kazandırmak.

Tıp Fakülteniz ülkemize ne gibi yenilikler katacak?
Kurulum çalışmaları devam eden tıp fakültemizin eğitim öğretim alanında esas hedefi; gerek pratisyen hekim gerekse uzman hekim düzeyinde nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda tıp fakültemizde eğitim alacak olan tüm hekim adaylarının; hem birey hem toplum sağlığı açısından üst düzeyde bilgi birikimine, etik değerlere, bilimsel bakış açısına, iyi iletişim becerilerine ve liderlik özelliklerine sahip olabilmesi amaçlanıyor. Tıp fakültemiz ayrıca bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, fakülte bünyesinde yapılan araştırmalarla evrensel bilgi birikimine ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarına katkı sahibi olmayı da hedefliyor.

Hastaneniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hastanemiz uzun yılladır Çorum’da hizmet vermekte olan ve yaptığımız işbirliği protokolü ile tıp fakültesi eğitim ve araştırma hastanesi kimliği kazanan büyük bir hastane. Bin 200’ü kadrolu 600’ü hizmet alımı yoluyla olmak üzere toplam bin 800 personel ile hizmet veriyor. Servislerde aktif 630, yoğun bakımda 98 yatak kullanılıyor. Günlük muayene sayısı ortalama 4 bin normal poliklinik, 750 acil olmak üzere 4 bin 750’dir. 2012 yılı için 1 yıllık hasta muayene sayısı 1 milyon 86 bin 552 normal poliklinik, 230 bin 162 acil olmak üzere toplam 1 milyon 316 bindir. 
2012 yılı için bir yıllık toplam yatan hasta sayısı 32 bin 606 olup doluluk oranımız yüzde 60’dır. Tıp fakültesi akademik kadrolarının eklenmesi ile bilimsel etkinlikler kadar yatak doluluk oranlarında da artış bekliyoruz. 

Her hastaya 1 oda uygulamasına geçtiniz mi?
Bina yetersizliği ve mevcut binaların nispeten eski olması sebebiyle her odaya bir hasta uygulaması henüz yapılamıyor. Yakın zamanda temeli atılacak hastanemiz ile birlikte bu uygulamaya da geçilecektir. 

Hastanenizin ayrıcalıkları nelerdir? Hastanenizde uyguladığınız farklılıklar nelerdir?
Biz üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında afiliasyon anlaşması yaptık. Bu çerçevede çok büyük bir tecrübeye sahip olan ve daha önce Çorum Devlet Hastanesi adına sahip olan hastanemiz, bu işbirliği sonucunda araştırma ve uygulama hastanesine dönüştü. Biz iddia ediyoruz, Türkiye’de örnek bir ortak çalışma yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız hastanemizin tüm gereksinimlerini en üst düzeyde karşılarken, biz de akademik bölümünü tamamlamaya çalışıyoruz. Her ikisi için de Çorum’daki tüm paydaşlarımız en üst düzeyde gayret gösteriyor ve bu ikisinin bir araya gelmesiyle örnek bir model ortaya çıktı. 

Hastanemiz bulunduğu ilde oldukça büyük bir nüfusa hizmet veren en büyük hastane. Alt yapısı, fiziksel şartları, tıbbi donanımı ve zengin uzman kadrosu ile bulunduğu ilin hemen tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. 13 bini orta ve büyük olmak üzere toplam yıllık 27 bin ameliyatın yapıldığı bölgenin önemli bir cerrahi merkezi durumunda. Özellikle son aylarda koroner anjiografi merkezi ve kalp damar cerrahi ameliyathanesinin hizmete girmesiyle bölgede önemli bir kalp hastalıkları merkezi olmaya aday. 

Bir yıldır hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı merkezimiz ülkenin sayılı merkezlerinden biri ve bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Ayrıca oldukça önemli bir görüntüleme merkezi konumunda, MR ve Tomografi merkezlerinin yanında Nükleer tıp laboratuarı, mamografi, kemik dansitometri gibi oldukça geniş bir yelpazede her türlü radyolojik tetkik ve görüntüleme işlemi yüksek bir kalitede yapılıyor. Tıp fakültesiyle ortak kullanıma başlanan hastanemiz, öğretim üyelerimizin de katkısıyla, kısa zaman içerisinde hem bilimsel çalışmaların yapılacağı hem de yüksek kalitede sağlık hizmeti verecek ülkemizin önemli bir merkezi olacak.