AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDEN HIZLI ÇÖZÜM

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bozulan ışınlama cihazı nedeniyle meydana gelen sorun kısa sürede çözüldü.

Hastane Yönetimi bozulan cihazın kısa sürede yapılmasını sağlarken, tamir süresinde hastaların mağdur olmaması için gerekli önlem alındı. Işınlanması zorunlu olan kanlar cihaz tamir edilene kadar Radyasyon Onkolojisi’ndeki cihaz ile ışınlandırılarak konuya çözüm üretildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ışınlama cihazının bozulması üzerine endişelenen hastalar ise Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan’ın yaklaşımı ve ürettiği çözüm ile rahat bir nefes aldı. Sağlık Dergisi, konu ile ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin görüşünü aldı. Hastaların mağdur olmasını önlemek ve endişelerini gidermek amacıyla hemen harekete geçtiklerini bildiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, “Tek amacımız var, o da insan sağlığı için hizmet etmek. Bu nedenle bozuk cihaz tamir edilene kadar başka bir ünitemizdeki cihazla soruna çözüm ürettik“ dedi.

“Sorun kısa sürede çözüldü”

Kan ışınlama cihazında meydana gelen arızanın kısa sürede çözüleceği bilgisini veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, arıza giderilene kadar ışınlanması zorunlu olan kanların Radyosyon Ornkolojisi Ünitesi’nde ışınlandığını, böylelikle probleme de çözüm getirildiğini kaydetti. Başhekim Erdoğan konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kan ışınlama cihazlarımızda arıza oluştu ve ışınlanması zorunlu olan kanlar Radyasyon Onkolojisi’nde ışınlanıyor. Her kanın ışınlanması zorunlu değildir. Kemik iliği ve organ nakli hastalarının kanlarının ışınlanması gerekir. Ameliyat olacak hastaların kanlarının ışınlanması zorunlu değildir. Ama bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ışınlama cihazı tamir edilecek. Yakın zamanda da yeni bir cihaz daha alacağız.”

“Cihaz Yapılıp Kullanıma Açıldı”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar Sorumlusu Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu konu ile ilgili şunları kaydetti: “Kan ve kan ürünlerine rutin ışınlama Türkiye’nin pek çok ünitesinde yapılmıyor. Akdeniz Üniversitesi, kök hücre (kemik iliği) ve başta böbrek olmak üzere solid organ nakli yapan Türkiye’deki en büyük hastanelerden biridir. Bu nedenle ünitemizde eritrosit süspansiyonları ve trombositler rutin olarak ışınlanarak hastalara çıkışı yapılır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ürünlerin ışınlamasına yardımcı oldu. Cihazın arızalı parçası en kısa sürede yapılıp cihaz kullanıma açılacak.” Kanlar Neden Işınlanıyor? Transfüzyonla ilişkili graft versus host hastalığını (TA-GvHD) önlemek için kanlar ışınlanıyor. Graft versus host hastalığı nakledilen kandaki akyuvarların (lenfositler) yol açtığı, nadir ama ciddi bir nakil komplikasyonu. Bu tür kan hücrelerinin çok azı bile ağır hastalığa ve hatta ölüme yol açabiliyor. Işınlama bir tür akyuvar olan lenfositlerin bölünüp zarar vermesini önlüyor.