ULUSLARARASI RADYOLOJİ KİTABINA TÜRK İMZASI

Tıp dünyasında en önemli yayınevlerinden Springer’den, Türk bilim insanının da olduğu bir radyoloji kitabı çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ertürk ve Prof. Dr. Tomoaki Ichikawa tarafından hazırlanan Teaching Atlas of Hepatobiliary and Pancreatic Imaging (Karaciğer, safra yolları ve pankreas görüntüleme atlası) kitabı yayınlandı. Hekimlere yönelik karaciğer, safra yolları ve pankreasın görüntülenmesindeki yeni yöntemler ve inceliklerin anlatıldığı kitap, uzmanlara yeni bir vizyon kazandıracak. Prof. Dr. Mehmet Ertürk ile kitap hakkında konuştuk. 

Kitabınızı yazmanızdaki etken nedir?
Karaciğer, safra yolları ve pankreasın görüntülenmesi özellikle ilgilendiğim bir alan. Bu sistemin hem iyi huylu hem kötü huylu hastalıkları çok çeşitli ve görüntülemenin doğru ve etkin kullanılması hastanın tedavisini kesin ve pozitif bir şekilde etkiliyor. Kitabın bir yandan eğitimlerine devam eden meslektaşlarımıza hitap etmesini bir yandan da yoğun klinik çalışma ortamı içinde bir tür rehber fonksiyonu görmesini amaçladık. Sonuçta kitabı yazmadaki esas motivasyonumuz klinik anlamda bir katkı sağlama odaklı idi. Bu yüzden kitabın özellikle karaciğer, safra yolları ve pankreas ile ilgilenen genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanları gibi klinisyen arkadaşlarımızın da ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Bu kitap ile ne gibi bir boşluk dolacak? 
Radyoloji çok hızlı ilerlemeler gösteren bir disiplin. Özellikle Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme son 15 yıl içerisinde inanılmaz şekilde gelişti. Ayrıca kullanılan kontrast maddeler ile ilgili olarak da yenilikler yaşandı. Biz bu gelişmelerin karaciğer, safra yolları ve pankreas ile ilgili olanlarını bu kitapta özetlemeye çalıştık. Bu anlamda kitap hem bir tür ders kitabı hem de bir klinik rehber olarak fonksiyon görecek ve bu anlamdaki boşlukları ümit ediyoruz ki dolduracak.

Bu kitap kimlere yönelik hazırlandı? 
Kitap öncelikle radyoloji uzmanları ve asistanlarına yönelik olarak hazırlandı. Ama daha önce de söylediğim gibi karaciğer, safra yolları ve pankreasın patolojileri ile ilgili olarak çalışan her hekim, gastroenteroloji gibi dahili ya da cerrahi branşlar da kitaptan faydalanacaktır diye düşünüyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Ertürk kimdir?
İstanbul Erkek Lisesi’nden 1987 yılında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nden ise 1994 yılında mezun oldum. Radyoloji ihtisasını Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladım. 2004-2006 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Brigham and Womens hastanesi radyoloji kliniği ve Harvard Tıp Fakültesi’nde çalıştım. 2008 yılında doçent, 2015 yılında ise profesör ünvanlarını kazandım. Halihazırda Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmekteyim.