TÜM SAĞLIKÇIKLAR “TEK SAĞLIK” ÇATISI ALTINDA TOPLANACAK

Dünyada yeni trendlerden biri olan ve tüm sağlıkçıların  tek çatı altında toplanarak güçlerini birleştirdiği bir oluşum meydana geliyor. “Tek Sağlık” adı verilen bu topluluklar büyük projelere imza atmak için çalışmalara başlıyor. 

Tek Sağlık oluşumu, tıp doktorları, veteriner hekimler, diş hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık personeli ayrıca çevre ile ilgili disiplinler arasındaki işbirliği hareketidir. Girişim Ankara Üniversitesi’nde kurumsal bir yapıya dönüşmek için çalışacak. Girişim, Sağlık Bilileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürkan Gür, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Maksut Coşkun ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazırlıoğlu’nun katılımı ile toplantılarını yapmaya başladı. Tek sağlık kavramı bu  yapısı ile tüm türlerde sağlık problemlerinin çözümüne ilişkin, ortak ve aktarılabilir bilgi ilişkisinin kurulmasına yöneliktir.  Yerel, ulusal ve evrensel anlamda insanların, hayvanların ve çevrenin optimal sağlığına ulaştırılması için disiplinlerin birlikte çalışması ve işbirliği aracılığı ile Dünya Sağlığının korunmasıdır.

Görev Tanımı
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, yapı hakkında şu bilgileri verdi: “Tek Sağlık, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve ekosistem sağlığının birbirine ayrılmaz biçimde bağlı olduğunun bilincinde olarak, tıp hekimleri, veterinerler, diğer bilimsel sağlık ve çevre uzmanları arasındaki işbirliği ve dayanışmayı kuvvetlendirmek, liderlik ve yönetim konusundaki güçlü yanlarını teşvik etmek suretiyle bütün canlı türlerinin sağlık ve refahını teşvik etmeyi, geliştirmeyi ve savunmayı hedeflemektedir.”

Hazıroğlu, Tek Sağlık kuruluşunun görevleri hakkında şunları söyledi:  
Tıp, veteriner, kamu sağlığı ve çevre fakülteleri/okullarının eğitim konusundaki 
Türler-arası hastalık bulaşmasının değerlendirilmesi, tedavisi ve önüne geçilmesi konusunda 
Kamu sağlığı bağlamında türler arası hastalıkların gözlemlenmesi ve bunların kontrolüne ilişkin 
Karşılaştırmalı tıbbi ve çevresel araştırmalar aracılığıyla türler-arası hastalık bulaşmasının daha iyi anlaşılması konusunda 
Türler-arası hastalıkların kontrolü ve önüne geçilmesi amacıyla yeni tanı yöntemleri, ilaçlar ve aşılar geliştirilmesi  ve bunların değerlendirilmesi konusunda 
Medyada gerçekleşecek doğru yayınlar aracılığıyla siyasi liderleri ve kamu sektörünü bilgilendirme ve eğitme konusundaki ortak çabalar ile başarılı bir şekilde sağlanabilecektir.

Tek Sağlık Komisyon Merkezi Iowa Devlet Üniversitesinde
Tek Sağlık Komisyonu, 2007 yılında Amerikan Veteriner Hekimler Derneği (AVMA) Başkanı Dr. Roger Mahl, Amerikan Hekimler Derneği (AMA) başkanı Ronald Davis ile hayvan ve insan hekim topluluklarını bir araya getirme konusunu tartışmak üzere bir araya geldi. Dr. Davis, AMA’nın böyle bir girişimde yer almasının en iyi yolunun resmi bir  “Tek Sağlık” önergesinin kabulü olduğunu belirtti. Haziran 2007’de AMA bu önergeyi oybirliği ile kabul etti. 

AVMA da bir “Tek Sağlık” Öncü Komitesi kurdu ve AMA’nın önergesi ile benzer bir Tek Sağlık önergesini kabul etti.   Tek Sağlık Öncü Komitesi zaman içinde Dr. Roger Mahl’ın önderliğindeki Tek Sağlık Komisyonu haline geldi.  Komisyon’un merkezi Iowa Devlet Üniversitesinde bulunmaktadır.
Yale Üniversitesinde Horizon International Var
Tek Sağlık Komisyonu’ndan farklı bir oluşumdur. Tek Sağlık Girişimi web sitesi, Tek Sağlık’a ilişkin bütün haber ve bilgilerin toplandığı küresel bir veri tabanı olarak görev yapmaktadır. Bu web sitesinde bu hareketi destekleyen organizasyonların listesi bulunmakta olup, Amerikan Hekimler Derneği, Amerikan Veteriner Hekimler Derneği, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Topluluğu, Amerikan Kamu Sağlığı Hekimleri Derneği, Hastalık Kontrolü ve Korunması Merkezleri (CDC), Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı (USDA) ve Birleşik Devletler Ulusal Çevre Sağlığı Derneği (NEHA) bu listede yer almaktadır. Buna ek olarak, dünya çapında önde gelen 700 bilim adamı, hekim ve veteriner bu girişimi desteklemektedir. Tek Sağlık Girişimi’nin tarihinde önemli rol oynayan bir diğer kurum da Yale Üniversitesinde bulunan kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Horizon International’dır ve bu kurum küresel sağlığa, çevreye ve yoksulluğa ilişkin kaygılara çözüm bulma ve geliştirme konusunda çalışmalar yürütmektedir.