SAKOM İLE HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) sayesinde “ambulans geç kaldı” tabiri artık tarih oluyor. SAKOM, bünyesinde modern iletişim teknolojilerine sahip bir merkez olup aynı zamanda salgınlar ve afetler konusunda da 7 gün 24 saat çalışılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, deprem ve sel gibi doğa olaylarında acil sağlık hizmetlerini Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile yönetiyor. 81 ildeki 112 komuta kontrol merkezlerine online bağlı olan sistem, tüm ülkeyi kapsaması noktasında dünyada bir ilk. Proje üç aşamadan oluşuyor. Sistem altyapısının kurulması, merkez ve 81 ile haberleşme altyapısının tesisi (video konferans dahil), Sağlık Afet Yönetim Yazılımının (SAKOM Yazılımı) kurulması ve işletilmesidir. SAKOM’un yazılımı, çağrı karşılama ve veri girişi bölümü, istatistiksel bilgiler, analiz ve raporlama bölümü, Lojistik Yönetimi ise; personel lojistiği, tıbbi lojistik, teknik lojistik, operasyon yönetimi bölümü olarak tanımlanıyor.


“Türkiye Dünya İçin Bir Örnek”
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, merkez sayesinde büyük kazalar, sel ve deprem gibi olaylarda iller arası koordinasyonun sağlandığını, deprem monitorlerinin online izlenebildiğini kaydetti. SAKOM’un 81 ilde bulunan 112 komuta kontrol merkezlerine online bağlı olduğunu belirten Çom, “İllerdeki komuta kontrol merkezleri, yalnızca kendi bölgeleri ile sınırlı. Kendi illerindeki ambulans ve hastanelere online bağlı. Büyük kazalar, afet, sel gibi olaylarda burası koordinasyon merkezi haline geliyor. Komşu illerin yardımı gerekiyorsa, buradan diğer illeri uyararak, o illeri harekete geçiriyoruz. Seyyar hastaneler kurulması gerekiyorsa, onların sevkini ve koordinasyonunu online olarak yapabiliyoruz.” diye konuştu.
Dünyada farklı kriz yönetim merkezleri bulunduğunu söyleyen Çom, Türkiye’nin dünya için bir örnek olduğunu dile getirdi.

“Koordinasyonlar Noktasal Olarak Tespit Ediliyor”
Merkez aracılığı ile tüm ambulansların, plaka numarasından, hızına ve olay yerine ulaşım süresine kadar online takip edilebildiğini söyleyen Çom, Türkiye genelindeki hastanelerin mevcut ve boş yatak kapasitelerinin de görülebildiğini belirtti.

“112’ye Gelen Tüm Çağrılar Merkezde Kayıt Altına Alınıyor”
7 gün 24 saat hizmet verilen SAKOM’da, mobil uydu telefonu ve kıtalar arası telsiz görüşmesi yapılabilen telsiz sistemi bulunduğunu dile getiren Çom, acil çağrı sinyali veren tüm cihazların koordinasyonlarının da noktasal olarak tespit edilebildiğini aktardı. 112’ye gelen tüm çağrıların merkezde kayıt altına alındığını dile getiren Çom, vaka sayıları gibi istatistiki bilgilerin de kaydedildiğini belirtti.
Çom, “Kriz merkezisağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında yapılabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun ve haberleşmenin kurulabilmesi, krizle ilgili her türlü olayı karar vericilerin süratle ve doğru bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla kuruldu” dedi.

SAKOM İLE HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) sayesinde “ambulans geç kaldı” tabiri artık tarih oluyor. SAKOM, bünyesinde modern iletişim teknolojilerine sahip bir merkez olup aynı zamanda salgınlar ve afetler konusunda da 7 gün 24 saat çalışılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı, deprem ve sel gibi doğa olaylarında acil sağlık hizmetlerini Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile yönetiyor. 81 ildeki 112 komuta kontrol merkezlerine online bağlı olan sistem, tüm ülkeyi kapsaması noktasında dünyada bir ilk. Proje üç aşamadan oluşuyor. Sistem altyapısının kurulması, merkez ve 81 ile haberleşme altyapısının tesisi (video konferans dahil), Sağlık Afet Yönetim Yazılımının (SAKOM Yazılımı) kurulması ve işletilmesidir. SAKOM’un yazılımı, çağrı karşılama ve veri girişi bölümü, istatistiksel bilgiler, analiz ve raporlama bölümü, Lojistik Yönetimi ise; personel lojistiği, tıbbi lojistik, teknik lojistik, operasyon yönetimi bölümü olarak tanımlanıyor.


“Türkiye Dünya İçin Bir Örnek”
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, merkez sayesinde büyük kazalar, sel ve deprem gibi olaylarda iller arası koordinasyonun sağlandığını, deprem monitorlerinin online izlenebildiğini kaydetti. SAKOM’un 81 ilde bulunan 112 komuta kontrol merkezlerine online bağlı olduğunu belirten Çom, “İllerdeki komuta kontrol merkezleri, yalnızca kendi bölgeleri ile sınırlı. Kendi illerindeki ambulans ve hastanelere online bağlı. Büyük kazalar, afet, sel gibi olaylarda burası koordinasyon merkezi haline geliyor. Komşu illerin yardımı gerekiyorsa, buradan diğer illeri uyararak, o illeri harekete geçiriyoruz. Seyyar hastaneler kurulması gerekiyorsa, onların sevkini ve koordinasyonunu online olarak yapabiliyoruz.” diye konuştu.
Dünyada farklı kriz yönetim merkezleri bulunduğunu söyleyen Çom, Türkiye’nin dünya için bir örnek olduğunu dile getirdi.

“Koordinasyonlar Noktasal Olarak Tespit Ediliyor”
Merkez aracılığı ile tüm ambulansların, plaka numarasından, hızına ve olay yerine ulaşım süresine kadar online takip edilebildiğini söyleyen Çom, Türkiye genelindeki hastanelerin mevcut ve boş yatak kapasitelerinin de görülebildiğini belirtti.

“112’ye Gelen Tüm Çağrılar Merkezde Kayıt Altına Alınıyor”
7 gün 24 saat hizmet verilen SAKOM’da, mobil uydu telefonu ve kıtalar arası telsiz görüşmesi yapılabilen telsiz sistemi bulunduğunu dile getiren Çom, acil çağrı sinyali veren tüm cihazların koordinasyonlarının da noktasal olarak tespit edilebildiğini aktardı. 112’ye gelen tüm çağrıların merkezde kayıt altına alındığını dile getiren Çom, vaka sayıları gibi istatistiki bilgilerin de kaydedildiğini belirtti.
Çom, “Kriz merkezisağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında yapılabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun ve haberleşmenin kurulabilmesi, krizle ilgili her türlü olayı karar vericilerin süratle ve doğru bir şekilde yönetebilmeleri amacıyla kuruldu” dedi.